logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ:

17
okt
2016

На сајту Преговарачке групе 27 (у оквиру секције Документи –  Незванични преводи докумената на енглески језик) сада можете преузети незваничне преводе на енглески језик Закона и подзаконских аката из области процене утицаја на животну средину:

  • Закон о процени утицаја (Сл. гл. 135/04, 36/09);
  • Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гл. РС 114/08);
  • Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гл РС 69/05);
  • Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја (Сл. гл РС 69/05);
  • Правилник о раду Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја(Сл. гл РС 69/05);
  • Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја (Сл. гл РС 69/05);
  • Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гл РС 69/05).

Уколико желите одмах да преузмете наведене преводе, кликните овде.

11
okt
2016

Од данас са нашег сајта (у оквиру секције Документи –  Незванични преводи докумената на енглески језик) можете преузети незваничне преводе следећих закона на енглески језик:

 

  • Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);
  • Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016);
  • Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016).

Уколико желите одмах да приступите наведеној секцији, кликните овде.

26
maj
2016

„Влада Републике Србије у априлу 2016. године, усвојила Закључак којим се прихвата Споразум о доприносу између Шведске агенције за међународну сарадњу и развој и Министарства пољопривреде и заштите животне средине о подршци припремама Републике Србије за преговоре о приступању ЕУ у области заштите животне средине. Овим  споразумом омогућава се наставак сарадње кроз реализацију ЕНВАП 3 пројекта “Припреме за преговоре у складу са процесом приступања Републике Србије чланству у Европској Унији, Фаза 3, Приступни Програм за Животну средину“ рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић и подсетила да је Краљевина Шведска један од највећих донатора и значајан дугогодишњи партнер Републике Србије, у процесу приступања Европској унији.Прочитајте више…

11
maj
2016

У организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Преговарачке групе за поглавље 27, данас је у сали ЕУ инфо центра одржана конференција посвећена представљању досадашњег напретка и будућих корака у преговорима о Поглављу 27 – Животна средина и климатске промене. На конференцији су говорили државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић и бивши министар животне средине Литваније и менаџер пројекта подршке Преговарачкој групи за Поглавље 27 “ЕНВАП“Арунас Кундротас.


Прочитајте више…

26
mar
2016

У општини Бајина Башта 25. марта, свечано је потписан Меморандум о разумевању за изградњу Центра за рециклажни отпад, који ће допринети ефикаснијем систему управљања отпадом у овој општини. Меморандум су потписали Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Регионални центар за управљање отпадом (РЦУО) „Дубоко“, општина Бајина Башта и међународна организације International Management Group (IMG).


Прочитајте више…