logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

05
jun
2017

На сајту Преговарачке групе 27 (у оквиру секције Документи –  Незванични преводи докумената на српски језик) сада можете преузети незванични/радни превод на српски језик тзв. нове NEC директиве ( Директива 2016/2284 Европског парламента и Савета од 14. децембра 2016. о смањењу националних емисија одређених атмосферских загађујућих материја, о измени Директиве 2003/35/EЗ и о стављању ван снаге Директиве 2001/81/EЗ).

Уколико желите директно да приступите наведеном преводу, можете то учинити путем  следећег линка: CELEX 32016L2284

02
jun
2017

Брисел, 30-31. мај 2017. године – Чланови Преговарачке групе 27 имали су прилику да, захваљујући подршци пројекта ЕНВАП 3, посете Европску комисију и учествују у Техничким консултацијама Србија – ЕУ, у вези са припремом Преговарачке позиције за Поглавље 27.Прочитајте више…

18
maj
2017

На сајту Канцеларије за европске интеграције доступно је упутство „Израда преговарачких позиција за приступање Републике Србије Европској унији“ израђено уз подршку Владе Савезне Републике Немачке, посредством Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ). Поменуту публикацију можете преузети директно са следећег линка.

 

07
apr
2017

На сајту Преговарачке групе 27 (у оквиру секције Документи –  Незванични преводи докумената на српски језик) сада можете преузети незваничне/радне преводе на српски језик следећих прописа ЕУ из области процене утицаја на животну средину:

  • Директива 2011/92/ЕУ Европског парламента и Савета од 13. децембра 2011. године о процени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину (Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment) и
  • Директива 2014/52/EУ Европског Парламента и Савета од 16. априла 2014. године о измени Директиве 2011/92/ЕУ о процени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину (Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment).

Уколико желите директно да приступите наведеним преводима, можете користити следеће линкове: CELEX 32011L0092 и CELEX 32014L0052.

12
mar
2017

Од данас са нашег сајта можете преузети незванични радни превод на енглески језик Поглавља 27 Животна средина из другог ревидираног Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА), који је Влада Републике Србије усвојила на седници одржаној 17.11.2016. године – линк.