logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

21
jan
2020

Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije usvojena je Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene koja će biti dostavljena u Brisel, čime se stvaraju uslovi za otvaranje još jednog veoma važnog poglavlja u 2020. godini u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Pregovaračka pozicija je veoma kompleksan dokument u čijoj izradi je učestvovalo 150 predstavnika iz 28 institucija i državnih organa Republike Srbije. Osim teksta, Pregovaračka pozicija sadrži ukupno 14 priloga, odnosno 1650 strana teksta, i obrazlaže finansijski okvir za aktivnosti u narednom periodu, kako bi Republika Srbija dostigla standarde Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine.

16
jan
2020

Nakon pozitivnog mišljenja Odbora za zaštitu životne sredine i održanog konsultativnog sastanka sa Nacionalnim konventom o EU na kom nije bilo suštinskih primedbi na Predlog Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, Odbor za evropske integracije je na sednici održanoj 15. januara 2020. godine, koja je bila zatvorena za javnost, razmotrio i dao pozitivno mišljenje na Predlog Pregovaračke pozicije Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za Poglavlje 27 – „Životna sredina i klimatske promene“.

Predlog Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 –  „Životna sredina i klimatske promene“ predstavili su ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan, državni sekretar i predsednik Pregovaračke grupe 27 Ivan Karić i član Pregovaračkog tima prof. dr Mirjana Drenovak Ivanović.

Odbor apeluje na sve relevantne institucije u Republici Srbiji da ulože dodatne napore po pitanju zaštite životne sredine, kako bi se unapredio kvalitet života građana Srbije.

13
jan
2020

Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine, na 26. sednici održanoj 13. januara 2020. godine kojom je predsedavala Maja Gojković, predsednik Narodne skupštine i Odbora za zaštitu životne sredine, razmotrio je i dao pozitivno mišljenje na Pregovaračku poziciju Republike Srbije za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji za poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene

26
dec
2019

Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene, sa svim relevantnim aneksima, jutros je upućena Vladi Republike Srbije na razmatranje. Ovim putem želimo da se zahvalimo svima koji su dali svoj doprinos da u roku koji je Pregovaračka grupa 27 definisala finaliziramo ovaj značajan dokument.

Pregovaracka pozicija

19
mar
2019

Srbija je na dobrom putu da Poglavlje 27, okarakterisano kao  jedno od najzahtevnijih i najskupljih poglavlja u pregovorima sa EU, uskoro bude na agendi evropskih zvaničnika. Ministarstvo za zaštitu životne sredine treba da do kraja godine pripremi pregovaračku poziciju za Poglavlje 27, zaključeno je u Palati Srbije na današnjem sastanku Pregovaračke grupe u vezi komentara Evropske komisije na drugi nacrt Pregovaračke pozicije i plan aktivnosti za izradu i njeno slanje.


Pročitajte više…