logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

17
mar
2021

Srbija razvija i usklađuje sistem upravljanja hemikalijama sa politikom i regulatornim okvirom Evropske unije već više od 10 godina. Nacionalno zakonodavstvo harmonizovano je u meri u kojoj je to moguće, imajući u vidu da Srbija ima status kandidata za članstvo u EU, na primer nisu preuzete centralizovane procedure za čije je sprovođenje neophodno članstvo.

U skladu sa opredeljenjem za integraciju u EU, Srbija je posvećena definisanju i implementaciji planova za pretpristupni i period nakon pristupanja, kako bi se administracija i privreda pripremili za primenu pravila jedinstvenog tržišta.


Pročitajte više…

23
feb
2021

 

U Beogradu je 23. februara 2021. godine održan online sastanak Pregovaračke grupe 27 i sektorskih radnih grupa uz podršku ENVAP projekta na kom je prisustvovalo oko 100 učesnika. Sastanak je otvorio predsednik Pregovaračke grupe za Poglavlje 27, Ivan Karić, istakavši da iako sastanaka u prethodnom periodu nije bilo, aktivnosti na pregovorima i aproksimaciji Poglavlja 27 su nastavljene. Takođe je istakao da je na osnovu Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, Evropska komisija izradila nacrt Zajedničke pozicije i podnela ga državama članicama u novembru 2020. godine. Države članice trenutno su u fazi razmatranja nacrta Zajedničke pozicije i očekuje se da će se uskoro započeti komunikacija sa njima na tu temu. Takođe je istakao da praćenje i sprovođenje Pregovaračke pozicije pokazuje da još uvek postoji značajnih izazova kada je reč o transpoziciji, ali i o sprovođenju EU propisa.


Pročitajte više…

13
nov
2020

Od danas su na našem sajtu raspoloživi za preuzimanje originalni sledeći dokumenti i njihovi prevodi na srpski jezik:

– Evropski zeleni dogovor (link ka dokumentu na engleskom jeziku i link ka prevodu na srpski jezik);

– Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan (link ka dokumentu na engleskom jeziku i link ka prevodu na srpski jezik);

– Smernice za sprovođenje Zelene agende za Zapadni Balkan (link ka dokumentu na engleskom jeziku i link ka prevodu na srpski jezik) i

– Deklaracija iz Sofije o Zelenoj Agendi za Zapadni Balkan (link ka dokumentu na engleskom jeziku i link ka prevodu na srpski jezik).

07
okt
2020

Deo Izveštaja Evropske komisije o napretku Republike Srbije za 2020. godinu za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene na engleskom jeziku, možete preuzeti direktno sa našeg sajta (link). Nezvanični prevod ovog materijala na srpski jezik možete preuzeti putem sledećeg linka.

21
jan
2020

Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije usvojena je Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene koja će biti dostavljena u Brisel, čime se stvaraju uslovi za otvaranje još jednog veoma važnog poglavlja u 2020. godini u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Pregovaračka pozicija je veoma kompleksan dokument u čijoj izradi je učestvovalo 150 predstavnika iz 28 institucija i državnih organa Republike Srbije. Osim teksta, Pregovaračka pozicija sadrži ukupno 14 priloga, odnosno 1650 strana teksta, i obrazlaže finansijski okvir za aktivnosti u narednom periodu, kako bi Republika Srbija dostigla standarde Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine.