logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

15
mar
2018

U okviru procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i otvaranja Poglavlja 27, Ministarstvo zaštite životne sredine je održalo niz sastanaka u cilju izrade Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.

Prisutne je najpre pozdravio državni sekretar g. Ivan Karić, ujedno i šef Pregovaračke grupe 27. U uvodnom govoru je uputio zahvalnost svim članovima Sektorske radne grupe za zaštitu prirode za kvalitetan tekst Pregovaračke pozicije i predlog da se kandiduju eventualni problemi u komunikaciji ili saradnji sa drugim institucijama ili ministarstvima u PG 27, kako bi pokušali da se reše u narednom periodu na višem nivou.


Pročitajte više…

09
mar
2018

Vlada Srbije, na sednici održanoj 01.03.2018. godine, usvojila je treći revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA) i zadužila Ministarstvo za evropske integracije da tromesečno izveštava Vladu o njegovom sprovođenju. Ovaj dokument predstavlja detaljan plan usaglašavanja zakonodavnog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama EU i pregled mera i aktivnosti za dostizanje potpune usklađenosti sa svim pravima i obavezama koje iz tih tekovina proističu.

Deo navedenog dokumenta koji se odnosi samo na oblast zaštite životne sredine, možete preuzeti sa našeg sajta (link).

07
mar
2018

U Beogradu, 7. marta 2018. godine Ministarstvo zaštite životne sredine održalo je sastanke Sektorskih radnih grupa za Horizontalno zakonodavstvo i Klimatske promene uz podršku ENVAP projekta. Sastancima je prisustvovao državni sekretar, Ivan Karić koji je ujedno i šef Pregovaračke grupe 27. Tema sastanaka bila je revidiranje teksta Pregovaračke pozicije na osnovu komentara članova Sektorskih radnih grupa.


Pročitajte više…

07
mar
2018

U Beogradu, 7. marta 2018. godine, Ministarstvo zaštite životne sredine održalo je sastanak sa predstavnicima Elektroprivrede Srbije u cilju poboljšanja saradnje i većeg uključivanja EPSa u rad sektorskih radnih grupa. Sastanku je prisustvovao državni sekretar, Ivan Karić koji je ujedno i šef Pregovaračke grupe 27. Delegaciju EPSa predstavio je Aleksandar Jakovljević, direktor Sektora za strategiju EPSa. Na sastanku su identifikovana pitanja koja će u budućnosti biti interesantna, kako za Pregovaračku grupu 27, tako i za predstavnike EPSa. Razmenjeni su kontakti članova radnih grupa i predstavnika EPS-a radi dobre komunikacije i uspešne buduće saradnje.

06
mar
2018

U Beogradu, 6. marta 2018. godine Ministarstvo zaštite životne sredine je održalo  sastanke Sektorskih radnih grupa za Kvalitet vazduha, Sektorske radne grupe za zaštitu od buke u životnoj sredini i Sektorske radne grupe za civilnu zaštitu uz podršku ENVAP projekta.


Pročitajte više…