logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

21
jul
2015

„Пост скрининг документ је резултат дугорочне стратешке анализе која нам омогућава да сагледамо време, начин и неопходне људске и финансијске ресурсе, како бисмо из тренутног стања у животној средини достигли жељене стандарде у планираном року. Наш први партнер у имплементацији свих инфраструктурних пројеката за области управљања отпадом, снабдевања пијаћом водом и управљања отпадним водама су представници локалних самоуправа. Инвестиције у ова два сектора према нашим проценама износе преко шести и по милијарди евра. Да би се ове инвестиције омогућиле, неопходна је сарадња и координација приликом планирања планова и финансијских средстава за заштиту животне средине, затим припреме пројектне документације, али и посвећеног и одговорног рада на имплементацији пројеката и њиховом суфинансирању на локалном нивоу. Министарство је припремило детаљан план активности и извора финансирања за поменуте пројекте и са великим задовољством ћемо се видети поново у септембру, како бисмо заједно приступили планирању средстава из претприступних фондова Европске Уније за инфраструктурне пројекте у локалним самоуправама“, рекла је државни секретар министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић приликом представљања пост скрининг документа Сталној конференција градова и општина (СКГО).

Божовић је нагласила да се данас представља прва радна верзија пост скрининг документа који је интерни назив и представља систематски уређен приказ одговора на упитник који је Европска Комисија упутила преговарачкој групи, који ћемо доставити у првој половини августа и изразила надање да ће отварање поглавља 27 животнa средина бити без почетних мерила.

Пост скрининг документ садржи одговоре на питања Европске комисије постављена током скрининг процеса, као и разраду акционог плана за директиве које регулишу ову област. Поред пост-скрининг документа, који обухвата стратешке одреднице, затим секторски приказ и финансијски приказ најзахтевнијих директива, Министарство ће на овом скупу представницима јединица локалне самоуправе представити и кораке у имплементацији европских директива за област животне средине.

s5