logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

14
maj
2018

Енвап је наставио са подршком Министарству заштите животне средине у вези комуникације у поглављу 27. Нацрт Плана комуникације за медијске догађаје током 2018.године је припремљена од стране уговорене агенције Represent Communications и договорен са министарством као радна верзија. План предвиђа активности са представницима медија како би се приближиле информације у вези користи и изазова у имплементацији захтева Поглавља 27.


Прочитајте више…

20
apr
2018

У периоду од 16. до 19. априла 2018. године Енвап је подржао Министарство заштите животне средине у организацији Техничких консултација Србија-ЕУ у Бриселу за поглавље 27. Састанци су одржани за секторе Хемикалије, Климатске промене и Заштита природе, са експертима ЕК из различитих јединица и одељења, како би се разјаснила техничка питања у вези транспозиције и имплементације ЕУ прописа у оквиру поглавља 27 и Преговарачке позиције чија припрема је у току за неформалне консултације. Разматрана су питања за прописе у Хемикалијама за REACH и CLP, у Заштити природе за директиве о стаништима и дивљим врстама птица и у Климатским променама за Систем трговине емисијама, Укључивање ЕУ ЕТС у сектору авијације, Одлуке о заједничким напорима 406/2009/ЕЗ, Геолошко складиштење угљен диоксида.


Прочитајте више…

15
mar
2018

Како је предвиђено планом активности пројекта, крајем фебруара и почетком марта 2018.г. кључне активности су биле посвећене прегледу 4.нацрта Преговарачке позиције и планирању наредних корака са циљем унапређења текста. ЕНВАП 3 је подржао Министарство заштите животне средине и друге институције, чланице Преговарачке групе 27 у овом процесу. Припремни састанак је одржан током 28. фебруара и 1. марта на ком су узели учешће  државни секретар Иван Карић, помоћница министра за Међународну сарадњу и ЕУ интеграције гђа Биљана Филиповић-Ђушић са представницима Одсека за ЕУ интеграције, како би анализирали ситуацију и квалитет израђеног 4.нацрта ПП, планирали наредне кораке и припремили се за предстојеће састанке Секторских Радних Група.


Прочитајте више…

18
dec
2017

Током новембра и децембра 2017. године Енвап 3 је наставио са подршком Министарству заштите животне средине у припреми преговарачког процеса у поглављу 27. Неколико шведских експерата је боравило у Србији са циљем подршке колегама у министарству да боље разумеју транспозицију и спровођење ЕУ директива у секторима Управљање водама и Квалитет ваздуха. У сектору Управљање водама организована је радионица за две директиве – Стандарди квалитета животне средине у области вода и Подземне воде, са шведским експертом Ленартом Сорбијем испред Шведске Агенције за управљање водама и морима, као и једна  везана за транспозицију у оквиру Директиве о води за пиће са експертом Весном Тотић из општине Норкопинг из Шведске.


Прочитајте више…

29
sep
2017

У периоду јули – септембар фокус Енвапа 3 је био на састанцима за специфичне директиве, са циљем подршке Министарству заштите животне средине у развоју информација неопходних за Преговарачку позицију за поглавље 27. Укупно је одржано 14 састанака у секторима Квалитет ваздуха, Управљање водама, Заштита природе и Хоризонтални сектор. Посебна пажња је усмерена била на директиве о Сакупљању бензинских пара, Средњим постројењима за сагоревање и Великим постројењима за сагоревање, где је Енвап подржао ангажовање два локална експерта у сектору Квалитет ваздуха. Настављене су активности у вези ангажовања шведских и националних експерата у изради ПП за нову НЕЦ директиву.


Прочитајте више…