logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

15
mar
2018

Како је предвиђено планом активности пројекта, крајем фебруара и почетком марта 2018.г. кључне активности су биле посвећене прегледу 4.нацрта Преговарачке позиције и планирању наредних корака са циљем унапређења текста. ЕНВАП 3 је подржао Министарство заштите животне средине и друге институције, чланице Преговарачке групе 27 у овом процесу. Припремни састанак је одржан током 28. фебруара и 1. марта на ком су узели учешће  државни секретар Иван Карић, помоћница министра за Међународну сарадњу и ЕУ интеграције гђа Биљана Филиповић-Ђушић са представницима Одсека за ЕУ интеграције, како би анализирали ситуацију и квалитет израђеног 4.нацрта ПП, планирали наредне кораке и припремили се за предстојеће састанке Секторских Радних Група.


Прочитајте више…

18
dec
2017

Током новембра и децембра 2017. године Енвап 3 је наставио са подршком Министарству заштите животне средине у припреми преговарачког процеса у поглављу 27. Неколико шведских експерата је боравило у Србији са циљем подршке колегама у министарству да боље разумеју транспозицију и спровођење ЕУ директива у секторима Управљање водама и Квалитет ваздуха. У сектору Управљање водама организована је радионица за две директиве – Стандарди квалитета животне средине у области вода и Подземне воде, са шведским експертом Ленартом Сорбијем испред Шведске Агенције за управљање водама и морима, као и једна  везана за транспозицију у оквиру Директиве о води за пиће са експертом Весном Тотић из општине Норкопинг из Шведске.


Прочитајте више…

29
sep
2017

У периоду јули – септембар фокус Енвапа 3 је био на састанцима за специфичне директиве, са циљем подршке Министарству заштите животне средине у развоју информација неопходних за Преговарачку позицију за поглавље 27. Укупно је одржано 14 састанака у секторима Квалитет ваздуха, Управљање водама, Заштита природе и Хоризонтални сектор. Посебна пажња је усмерена била на директиве о Сакупљању бензинских пара, Средњим постројењима за сагоревање и Великим постројењима за сагоревање, где је Енвап подржао ангажовање два локална експерта у сектору Квалитет ваздуха. Настављене су активности у вези ангажовања шведских и националних експерата у изради ПП за нову НЕЦ директиву.


Прочитајте више…

14
jul
2017

Република Србија има обавезу да изради стратешке карте буке (СКБ) и акционе планове (АП) за 5 агломерација, део путева (900 км), део пруга (14.5 км) и за аеродром Београд до дана приступања ЕУ. Министарство заштите животне средине планира да покрене пројекат из ИПА фондова за израду истих, са роком израде до 1. јануара 2021.године. Предложено је да се поменути  израде из 2 дела: да се прво уради пилот пројекат за Ниш, а затим да се то искуство употреби за израду свих осталих предвиђених карата и планова.


Прочитајте више…

07
jul
2017

Током последње недеље јуна и прве недеље јула месеца, одржани су први у низу састанци Преговарачке групе 27 (уз подршку Енвап 3 пројекта) са интересним групама, са циљем да се представи тренутни статус Преговарачке позиције за Поглавље 27: представницима општина и градова (у сарадњи са СКГО), индустријом (у сарадњи са Привредном комором Србије) и цивилним друштвом (у сарадњи са Конвентом). Такође, на састанцима се присутнима обратио и  министар заштите животне средине  Горан Триван.


Прочитајте више…