logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

25
sep
2020

Sastanak Upravnog odbora projekta ENVAP3 održan je 24. septembra 2020. godine u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Švedske ambasade u Beogradu, Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, tima ENVAP3 projekta. Predstavnici Švedske agencije za zaštitu životne sredine učestvovali su onlajn zbog nemogućnosti da putuju tokom  pandemije Kovid-19.


Pročitajte više…

05
jun
2020

Dan pre obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, 4. juna 2020. godine, ministar za zaštitu životne sredine Republike Srbije g. Goran Trivan i švedski ambasador u Srbiji, g. Jan Lundin, potpisali su sporazum o nastavku projekta ENVAP3.


Pročitajte više…

03
mar
2020

U periodu od 25. do 27. februara 2020.g. ENVAP 3 je podržao organizaciju studijskog putovanja u Crnu Goru, sa ciljem posete nadležnom ministarstvu za proces pregovora u Poglavlju 27. Tim Srbije predvodila je prof.dr Mirjana Drenovak-Ivanović iz Pregovaračkog tima nadležnog za ovo poglavlje. Teme o kojima se diskutovalo uključivale su proces pregovora pre samog otvaranja poglavlja, prepreke i izazove u opštoj komunikaciji sa EK, Radnom Grupom za proširenje COELA, komunikaciji sa zainteresovanim stranama, statusu transpozicije i sprovođenja u svim sektorima, kao i specifične teme kao što su uspostavljanje mreže Natura 2000, određene direktive iz sektora Kvaliteta vazduha, upravljanja otpadom u vezi paketa cirkularne ekonomije i klimatskih promena.


Pročitajte više…

24
jan
2020

Vlada Srbije je na sednici od 21. januara 2020. godine usvojila Pregovaračku poziciju (PP) za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene, zajedno sa još 14 pratećih strateških dokumenata.

Na putu Srbije ka pristupanju EU, ovo je glavni rezultat dugogodišnje saradnje Švedske i Srbije, ostvaren kroz podršku pregovaračkom procesu za sektor Životne sredine i klimatskih promena. Ova saradnja se ostvaruje kroz ENVAP projekte. Švedska je započela podršku Srbiji tokom 2011. godine uvodom u pregovore o poglavlju vezanom za životnu sredinu (ENVAP1), dok su zvanični pregovori sa Srbijom započeli u 2016. godini kada je saradnja ostvarena preko podrške bilateralnom skriningu za Poglavlje 27 (ENVAP2). Krajem 2016. godine Srbiji je upućen zahtev od strane EK da dostavi Pregovaračku poziciju bez dodatnih merila. Proces izrade Pregovaračke pozicije je ostvaren pružanjem podrške kroz ENVAP 3 projekat.


Pročitajte više…

24
sep
2019

Još jedan u nizu redovnih sastanaka Upravnog odbora ENVAP projekta je održan 19. septembra 2019 u Beogradu. Odbor je razmatrao rezultate sprovođenja projekta u periodu januar-jun 2019. i planove za period jul-decembar 2019. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici ambasade Švedske u Beogradu, Švedske Agencije za zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine Srbije kao i ENVAP tima.

Odbor je usvojio dobre rezultate u izradi Pregovaračke pozicije i napredak u sprovođenju aktivnosti prema 6-mesečnom planu aktivnosti ENVAP projekta. Takođe su usvojene aktivnosti iz predstavljenog plana za period jul-decembar 2019.godine.


Pročitajte više…