logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

12
feb
2021

Redovni sastanak Odbora za praćenje i sprovođenje ENVAP3 projekta održan je 11. februara 2021. godine. Zbog pandemije Covid-19, većina učesnika prisustvovala je sastanku onlajn, osim onih iz Ministarstva zaštite životne sredine koji su vodili sastanak iz prostorija Ministarstva.

Gospođa Sandra Dokić, pomoćnica ministra u Sektoru za strateško planiranje, projekte, međunarodnu saradnju i evropske integracije, kao predsednica Odbora, vodila je sastanak prvi put od kako je imenovana na položaj krajem 2020. godine. Ona je obavestila učesnike o novoj upravljačkoj strukturi Pregovaračke grupe 27 i prioritetnim oblastima za Ministarstvo, koje uključuju poboljšanje kvaliteta vazduha, upravljanje otpadom, povećane mere reciklaže i cirkularne ekonomije, poboljšanje kvaliteta vode, uključujući bolje određivanje prioriteta i sprovođenje infrastrukturnih projekata, dalje približavanje zahtevima EU u oblasti životne sredine, pregovore o Poglavlju 27, kao i poboljšanje u sprovođenju ekoloških zahteva, a posebno jačanje dijaloga sa lokalnim samoupravama. Takođe, napomenula je da po prvi put u strukturi Ministarstva postoji jedinica koja se bavi pitanjima institucija na lokalnom nivou, što pokazuje da je Ministarstvo posvećeno bliskoj saradnji sa lokalnim samoupravama.


Pročitajte više…

25
sep
2020

Sastanak Upravnog odbora projekta ENVAP3 održan je 24. septembra 2020. godine u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine. Sastanku su prisustvovali predstavnici Švedske ambasade u Beogradu, Agencije za zaštitu životne sredine Srbije, tima ENVAP3 projekta. Predstavnici Švedske agencije za zaštitu životne sredine učestvovali su onlajn zbog nemogućnosti da putuju tokom  pandemije Kovid-19.


Pročitajte više…

05
jun
2020

Dan pre obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, 4. juna 2020. godine, ministar za zaštitu životne sredine Republike Srbije g. Goran Trivan i švedski ambasador u Srbiji, g. Jan Lundin, potpisali su sporazum o nastavku projekta ENVAP3.


Pročitajte više…

03
mar
2020

U periodu od 25. do 27. februara 2020.g. ENVAP 3 je podržao organizaciju studijskog putovanja u Crnu Goru, sa ciljem posete nadležnom ministarstvu za proces pregovora u Poglavlju 27. Tim Srbije predvodila je prof.dr Mirjana Drenovak-Ivanović iz Pregovaračkog tima nadležnog za ovo poglavlje. Teme o kojima se diskutovalo uključivale su proces pregovora pre samog otvaranja poglavlja, prepreke i izazove u opštoj komunikaciji sa EK, Radnom Grupom za proširenje COELA, komunikaciji sa zainteresovanim stranama, statusu transpozicije i sprovođenja u svim sektorima, kao i specifične teme kao što su uspostavljanje mreže Natura 2000, određene direktive iz sektora Kvaliteta vazduha, upravljanja otpadom u vezi paketa cirkularne ekonomije i klimatskih promena.


Pročitajte više…

24
jan
2020

Vlada Srbije je na sednici od 21. januara 2020. godine usvojila Pregovaračku poziciju (PP) za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene, zajedno sa još 14 pratećih strateških dokumenata.

Na putu Srbije ka pristupanju EU, ovo je glavni rezultat dugogodišnje saradnje Švedske i Srbije, ostvaren kroz podršku pregovaračkom procesu za sektor Životne sredine i klimatskih promena. Ova saradnja se ostvaruje kroz ENVAP projekte. Švedska je započela podršku Srbiji tokom 2011. godine uvodom u pregovore o poglavlju vezanom za životnu sredinu (ENVAP1), dok su zvanični pregovori sa Srbijom započeli u 2016. godini kada je saradnja ostvarena preko podrške bilateralnom skriningu za Poglavlje 27 (ENVAP2). Krajem 2016. godine Srbiji je upućen zahtev od strane EK da dostavi Pregovaračku poziciju bez dodatnih merila. Proces izrade Pregovaračke pozicije je ostvaren pružanjem podrške kroz ENVAP 3 projekat.


Pročitajte više…