logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

21
dec
2018

Tokom decembra 2018.godine organizovana je nova runda konsultacija članova Pregovaračke grupe 27 sa zainteresovanim stranama kako bi prodiskutovali drugi nacrt Pregovaračke pozicije, glavne zahteve i izazove u sprovođenju ovog poglavlja u Srbiji. Sa lokalnim nivoom je organizovan sastanak 10.decembra u saradnji sa SKGO, fokus je bio na razvoju institucionalnih kapaciteta i potreba za investicijama. Civilnom društvu su predstavljene teme u vezi propisa o industrijskim emisijama, otpadu i zaštiti prirode. Sa industrijom je diskusija organizovana tokom 18.decembra u saradnji sa Privrednom komorom kada se govorilo o industrijskoj direktivi, upravljanju otpadom i hemikalijama.


Pročitajte više…

10
okt
2018

Ministarstvo zaduženo za zaštitu životne sredine kao vodeća institucija u procesu pregovaranja za Poglavlje 27, je uz podršku ENVAP projekta održalo konferenciju za medije 9. oktobra u Botaničkoj bašti. Tema događaja je bilo predstavljanje napretka Srbije u pogledu ekoloških EU regulativa.

Karić je naglasio da je Srbija na dobrom putu da Poglavlje 27, okarakterisano kao  jedno od najzahtevnijih i najskupljih  u pregovorima sa EU, uskoro bude na agendi evropskih zvaničnika budući da je nacrt Pregovaračke pozicije, poslat na neformalne konsultacije, dobio visoke ocene Evropske komisije.Pročitajte više…

18
sep
2018

Još jedan u nizu sastanaka Upravnog odbora projekta je održan u Ministarstvu zaštite životne sredine tokom 18. septembra. Predstavnici ministarstva, Švedske agencije za zaštitu životne sredine, ambasade Švedske u Beogradu i Envap tima su diskutovali rezultate aktivnosti za period januar-jun 2018 i usaglasili se u vezi plana aktivnosti za narednih šest meseci u periodu juli-decembar 2018.


Pročitajte više…

21
jun
2018

Tokom 18.i 19.juna predstavnici Envapa i Ministarstva zaštite životne sredine RS su se sastali kako bi analizirali situaciju, utvrdili naučene lekcije iz 18-mesečnog perioda pripreme PP, diskutovali o potencijalnim rokovima i narednim koracima potrebnim da se Pregovaračka pozicija pripremi za formalno slanje EK. Takva diskusija je neophodna da bi se definisale aktivnosti u okviru podrške koju Envap 3 pruža ministarstvu u pregovaračkom procesu za ovo zahtevno poglavlje. Sastanku su prisustvovali državni sekretar Ivan Karić koji je ujedno i šef Pregovaračke grupe 27, pomoćnik ministra za Strateško planiranje i projekte g.Slobodan Perović, tim ispred Odeljenja za EU integracije MEP-a i predstavik SEPA-e. Ideje koje su diskutovane tokom sastanka će postati deo plana aktivnosti Envap 3 projekta sve do decembra 2018.godine ili i duže ukoliko je potrebno.


Pročitajte više…

14
maj
2018

Envap je nastavio sa podrškom Ministarstvu zaštite životne sredine u vezi komunikacije u poglavlju 27. Nacrt Plana komunikacije za medijske događaje tokom 2018.godine je pripremljena od strane ugovorene agencije Represent Communications i dogovoren sa ministarstvom kao radna verzija. Plan predviđa aktivnosti sa predstavnicima medija kako bi se približile informacije u vezi koristi i izazova u implementaciji zahteva Poglavlja 27.


Pročitajte više…