logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

19
mar
2019

Drugi nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 je poslat Evropskoj komisiji krajem 2018. a komentari su dostavljeni krajem februara 2019. godine. Komentari na drugi nacrt i sledeći koraci su bili tema sastanka Pregovaračke grupe 27, održanog 15.marta 2019.g. u Palati Srbije.  “Direktorat za životnu sredinu je pohvalio metodologiju izrade dokumenta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 Srbije kao do sada najcelovitiji, sa puno informacija i argumenata pa će shodno tome i pregovaranje sa državama članicama biti lakše“- izjavila je šef Pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević na skupu.


Pročitajte više…

04
mar
2019

Sastanak Upravnog odobora projekta je održan u Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu 27. februara 2019. godine. Predstavnici ministarstva, Agencije za zaštitu životne sredine Srbije i Švedske, ambasade Švedske i ENVAP 3 tima su diskutovali rezultate aktivnosti za prethodni šestomesečni period juli – decembar 2018. i usaglasili se oko plana aktivnosti za naredni period januar – juni 2019. godine. Aktivnosti projekta za prethodni period su u velikoj meri bili definisani prema cilju izrade i slanja drugog nacrta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 do kraja 2018. godine. Ovaj cilj je uspešno ostvaren od strane Pregovaračke grupe za Poglavlje 27.Pročitajte više…

01
mar
2019

Pregovaračka grupa 27 ima u planu izradu zvanične Pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 27 do kraja 2019. godine. Da bi dostigla ovaj zahtevni cilj, potrebna je dobra komunikacija sa svim zainteresovanim stranama u okviru poglavlja 27 – životna sredina.

Šef Pregovaračke grupe, državni sekretar i predsednik Radne grupe za komunikaciju je organizovao sastanak grupe, kako bi se prodiskutovala priprema za jačanje podrške u aktivnostima vezanim za komunikaciju tokom 2019. godine. Sastanak je održan 26. februara u Ministarstvu zaštite životne sredine. Tema sastanka su bili planovi za komunikaciju u Poglavlju 27, koji su razmatrani i usaglašeni od strane članova grupe.


Pročitajte više…

21
dec
2018

Tokom decembra 2018.godine organizovana je nova runda konsultacija članova Pregovaračke grupe 27 sa zainteresovanim stranama kako bi prodiskutovali drugi nacrt Pregovaračke pozicije, glavne zahteve i izazove u sprovođenju ovog poglavlja u Srbiji. Sa lokalnim nivoom je organizovan sastanak 10.decembra u saradnji sa SKGO, fokus je bio na razvoju institucionalnih kapaciteta i potreba za investicijama. Civilnom društvu su predstavljene teme u vezi propisa o industrijskim emisijama, otpadu i zaštiti prirode. Sa industrijom je diskusija organizovana tokom 18.decembra u saradnji sa Privrednom komorom kada se govorilo o industrijskoj direktivi, upravljanju otpadom i hemikalijama.


Pročitajte više…

10
okt
2018

Ministarstvo zaduženo za zaštitu životne sredine kao vodeća institucija u procesu pregovaranja za Poglavlje 27, je uz podršku ENVAP projekta održalo konferenciju za medije 9. oktobra u Botaničkoj bašti. Tema događaja je bilo predstavljanje napretka Srbije u pogledu ekoloških EU regulativa.

Karić je naglasio da je Srbija na dobrom putu da Poglavlje 27, okarakterisano kao  jedno od najzahtevnijih i najskupljih  u pregovorima sa EU, uskoro bude na agendi evropskih zvaničnika budući da je nacrt Pregovaračke pozicije, poslat na neformalne konsultacije, dobio visoke ocene Evropske komisije.Pročitajte više…