logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

24
sep
2019

Još jedan u nizu redovnih sastanaka Upravnog odbora ENVAP projekta je održan 19. septembra 2019 u Beogradu. Odbor je razmatrao rezultate sprovođenja projekta u periodu januar-jun 2019. i planove za period jul-decembar 2019. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici ambasade Švedske u Beogradu, Švedske Agencije za zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine Srbije kao i ENVAP tima.

Odbor je usvojio dobre rezultate u izradi Pregovaračke pozicije i napredak u sprovođenju aktivnosti prema 6-mesečnom planu aktivnosti ENVAP projekta. Takođe su usvojene aktivnosti iz predstavljenog plana za period jul-decembar 2019.godine.


Pročitajte više…

20
sep
2019

Od 16. do 20. septembra 2019. održan je niz sastanaka Ministarstva zaštite životne sredine sa zainteresovanim stranama u vezi izrade Pregovaračke pozicije (PP) za Poglavlje 27 – sa lokalnim nivoom, civilnim sektorom i predstavnicima industrije. Tema sastanaka je bilo informisanje u vezi statusa izrade PP, glavnih asepkata, izazova i procesa koordinacije sa institucijama, kao i strateškim dokumentima koji su prateći dokumenti uz PP i obajšnjavaju prelazne periode, planove mera i investicija potrebnih za reforme u životnoj sredini.


Pročitajte više…

23
maj
2019

Ministarstvo zaštite životne sredine u Srbiji je zajedno sa ambasadom Švedske u Beogradu obeležilo međunarodni Dan biodiverziteta 22. maja u Zasavici, u vidu skupa sa preko 20 predstavnika medija iz Novog Sada i Beograda. Glavna tema događaja je bilo informisanje medija o biodiverzitetu u Srbiji, postojećim merama zaštite bogate prirode koju imamo, kao i pripremama za pregovaranje u Poglavlju 27. Ministar Goran Trivan i NJ.E. Jan Lundin, ambasador Švedske u Beogradu su naglasili važnost očuvanja prirode i otvaranja Poglavlja 27 za pregovaranje za sve građane Srbije. Ambasador Lundin je takođe istakao da će Švedska nastaviti da pruža podršku Srbiji u harmonizaciji zakonodavstva  i prilagođavanju standardima EU u okviru Poglavlja 27.


Pročitajte više…

11
apr
2019

Agencija za zaštitu životne sredine Srbije se priprema intenzivno za obavezno izveštavanje u okviru direktive o industrijskim emisijama. Ovi zahtevi su bili predmet diskusije tokom radionice sa švedskim ekspertom Kenetom Pedersenom održane 10 aprila, tokom koje su predstavljeni zahtevi u izveštavanju i način rada u EU. Radionici je prisustvovalo oko 20 učesnika iz SEPA-e i Ministarstva zaštite životne sredine, projekta “Dalja implementacija direktive o industrijskim emisijama u Srbiji“ koji finansira SIDA, kao i Švedske Agencije za zaštitu životne sredine i ENVAP tima.


Pročitajte više…

10
apr
2019

Sastanak je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa SKGO, Ministarstvom javne uprave i lokalne samouprave i ambasadom Švedske u Beogradu tokom 9. aprila u Sava centru sa učešćem preko 60 lokalnih samouprava.

Prisutnima su se obratili oba ministra, glavni sekretar SKGO govoreži o prioritetima i planovima u narednom periodu, izazovima u sprovođenju zahteva u životnoj sredini, i pozvali na unapređenje saradnje između centralnog i lokalnog nivoa.


Pročitajte više…