logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

11
apr
2019

Agencija za zaštitu životne sredine Srbije se priprema intenzivno za obavezno izveštavanje u okviru direktive o industrijskim emisijama. Ovi zahtevi su bili predmet diskusije tokom radionice sa švedskim ekspertom Kenetom Pedersenom održane 10 aprila, tokom koje su predstavljeni zahtevi u izveštavanju i način rada u EU. Radionici je prisustvovalo oko 20 učesnika iz SEPA-e i Ministarstva zaštite životne sredine, projekta “Dalja implementacija direktive o industrijskim emisijama u Srbiji“ koji finansira SIDA, kao i Švedske Agencije za zaštitu životne sredine i ENVAP tima.


Pročitajte više…

10
apr
2019

Sastanak je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa SKGO, Ministarstvom javne uprave i lokalne samouprave i ambasadom Švedske u Beogradu tokom 9. aprila u Sava centru sa učešćem preko 60 lokalnih samouprava.

Prisutnima su se obratili oba ministra, glavni sekretar SKGO govoreži o prioritetima i planovima u narednom periodu, izazovima u sprovođenju zahteva u životnoj sredini, i pozvali na unapređenje saradnje između centralnog i lokalnog nivoa.


Pročitajte više…

19
mar
2019

Drugi nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 je poslat Evropskoj komisiji krajem 2018. a komentari su dostavljeni krajem februara 2019. godine. Komentari na drugi nacrt i sledeći koraci su bili tema sastanka Pregovaračke grupe 27, održanog 15.marta 2019.g. u Palati Srbije.  “Direktorat za životnu sredinu je pohvalio metodologiju izrade dokumenta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 Srbije kao do sada najcelovitiji, sa puno informacija i argumenata pa će shodno tome i pregovaranje sa državama članicama biti lakše“- izjavila je šef Pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević na skupu.


Pročitajte više…

04
mar
2019

Sastanak Upravnog odobora projekta je održan u Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu 27. februara 2019. godine. Predstavnici ministarstva, Agencije za zaštitu životne sredine Srbije i Švedske, ambasade Švedske i ENVAP 3 tima su diskutovali rezultate aktivnosti za prethodni šestomesečni period juli – decembar 2018. i usaglasili se oko plana aktivnosti za naredni period januar – juni 2019. godine. Aktivnosti projekta za prethodni period su u velikoj meri bili definisani prema cilju izrade i slanja drugog nacrta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 do kraja 2018. godine. Ovaj cilj je uspešno ostvaren od strane Pregovaračke grupe za Poglavlje 27.Pročitajte više…

01
mar
2019

Pregovaračka grupa 27 ima u planu izradu zvanične Pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 27 do kraja 2019. godine. Da bi dostigla ovaj zahtevni cilj, potrebna je dobra komunikacija sa svim zainteresovanim stranama u okviru poglavlja 27 – životna sredina.

Šef Pregovaračke grupe, državni sekretar i predsednik Radne grupe za komunikaciju je organizovao sastanak grupe, kako bi se prodiskutovala priprema za jačanje podrške u aktivnostima vezanim za komunikaciju tokom 2019. godine. Sastanak je održan 26. februara u Ministarstvu zaštite životne sredine. Tema sastanka su bili planovi za komunikaciju u Poglavlju 27, koji su razmatrani i usaglašeni od strane članova grupe.


Pročitajte više…