logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

23
maj
2019

Ministarstvo zaštite životne sredine u Srbiji je zajedno sa ambasadom Švedske u Beogradu obeležilo međunarodni Dan biodiverziteta 22. maja u Zasavici, u vidu skupa sa preko 20 predstavnika medija iz Novog Sada i Beograda. Glavna tema događaja je bilo informisanje medija o biodiverzitetu u Srbiji, postojećim merama zaštite bogate prirode koju imamo, kao i pripremama za pregovaranje u Poglavlju 27. Ministar Goran Trivan i NJ.E. Jan Lundin, ambasador Švedske u Beogradu su naglasili važnost očuvanja prirode i otvaranja Poglavlja 27 za pregovaranje za sve građane Srbije. Ambasador Lundin je takođe istakao da će Švedska nastaviti da pruža podršku Srbiji u harmonizaciji zakonodavstva  i prilagođavanju standardima EU u okviru Poglavlja 27.


Pročitajte više…

11
apr
2019

Agencija za zaštitu životne sredine Srbije se priprema intenzivno za obavezno izveštavanje u okviru direktive o industrijskim emisijama. Ovi zahtevi su bili predmet diskusije tokom radionice sa švedskim ekspertom Kenetom Pedersenom održane 10 aprila, tokom koje su predstavljeni zahtevi u izveštavanju i način rada u EU. Radionici je prisustvovalo oko 20 učesnika iz SEPA-e i Ministarstva zaštite životne sredine, projekta “Dalja implementacija direktive o industrijskim emisijama u Srbiji“ koji finansira SIDA, kao i Švedske Agencije za zaštitu životne sredine i ENVAP tima.


Pročitajte više…

10
apr
2019

Sastanak je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa SKGO, Ministarstvom javne uprave i lokalne samouprave i ambasadom Švedske u Beogradu tokom 9. aprila u Sava centru sa učešćem preko 60 lokalnih samouprava.

Prisutnima su se obratili oba ministra, glavni sekretar SKGO govoreži o prioritetima i planovima u narednom periodu, izazovima u sprovođenju zahteva u životnoj sredini, i pozvali na unapređenje saradnje između centralnog i lokalnog nivoa.


Pročitajte više…

19
mar
2019

Drugi nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 je poslat Evropskoj komisiji krajem 2018. a komentari su dostavljeni krajem februara 2019. godine. Komentari na drugi nacrt i sledeći koraci su bili tema sastanka Pregovaračke grupe 27, održanog 15.marta 2019.g. u Palati Srbije.  “Direktorat za životnu sredinu je pohvalio metodologiju izrade dokumenta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 Srbije kao do sada najcelovitiji, sa puno informacija i argumenata pa će shodno tome i pregovaranje sa državama članicama biti lakše“- izjavila je šef Pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević na skupu.


Pročitajte više…

04
mar
2019

Sastanak Upravnog odobora projekta je održan u Ministarstvu zaštite životne sredine u Beogradu 27. februara 2019. godine. Predstavnici ministarstva, Agencije za zaštitu životne sredine Srbije i Švedske, ambasade Švedske i ENVAP 3 tima su diskutovali rezultate aktivnosti za prethodni šestomesečni period juli – decembar 2018. i usaglasili se oko plana aktivnosti za naredni period januar – juni 2019. godine. Aktivnosti projekta za prethodni period su u velikoj meri bili definisani prema cilju izrade i slanja drugog nacrta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 do kraja 2018. godine. Ovaj cilj je uspešno ostvaren od strane Pregovaračke grupe za Poglavlje 27.Pročitajte više…