logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

24
jan
2020

Vlada Srbije je na sednici od 21. januara 2020. godine usvojila Pregovaračku poziciju (PP) za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene, zajedno sa još 14 pratećih strateških dokumenata.

Na putu Srbije ka pristupanju EU, ovo je glavni rezultat dugogodišnje saradnje Švedske i Srbije, ostvaren kroz podršku pregovaračkom procesu za sektor Životne sredine i klimatskih promena. Ova saradnja se ostvaruje kroz ENVAP projekte. Švedska je započela podršku Srbiji tokom 2011. godine uvodom u pregovore o poglavlju vezanom za životnu sredinu (ENVAP1), dok su zvanični pregovori sa Srbijom započeli u 2016. godini kada je saradnja ostvarena preko podrške bilateralnom skriningu za Poglavlje 27 (ENVAP2). Krajem 2016. godine Srbiji je upućen zahtev od strane EK da dostavi Pregovaračku poziciju bez dodatnih merila. Proces izrade Pregovaračke pozicije je ostvaren pružanjem podrške kroz ENVAP 3 projekat.


Pročitajte više…

24
sep
2019

Još jedan u nizu redovnih sastanaka Upravnog odbora ENVAP projekta je održan 19. septembra 2019 u Beogradu. Odbor je razmatrao rezultate sprovođenja projekta u periodu januar-jun 2019. i planove za period jul-decembar 2019. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici ambasade Švedske u Beogradu, Švedske Agencije za zaštitu životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine Srbije kao i ENVAP tima.

Odbor je usvojio dobre rezultate u izradi Pregovaračke pozicije i napredak u sprovođenju aktivnosti prema 6-mesečnom planu aktivnosti ENVAP projekta. Takođe su usvojene aktivnosti iz predstavljenog plana za period jul-decembar 2019.godine.


Pročitajte više…

20
sep
2019

Od 16. do 20. septembra 2019. održan je niz sastanaka Ministarstva zaštite životne sredine sa zainteresovanim stranama u vezi izrade Pregovaračke pozicije (PP) za Poglavlje 27 – sa lokalnim nivoom, civilnim sektorom i predstavnicima industrije. Tema sastanaka je bilo informisanje u vezi statusa izrade PP, glavnih asepkata, izazova i procesa koordinacije sa institucijama, kao i strateškim dokumentima koji su prateći dokumenti uz PP i obajšnjavaju prelazne periode, planove mera i investicija potrebnih za reforme u životnoj sredini.


Pročitajte više…

23
maj
2019

Ministarstvo zaštite životne sredine u Srbiji je zajedno sa ambasadom Švedske u Beogradu obeležilo međunarodni Dan biodiverziteta 22. maja u Zasavici, u vidu skupa sa preko 20 predstavnika medija iz Novog Sada i Beograda. Glavna tema događaja je bilo informisanje medija o biodiverzitetu u Srbiji, postojećim merama zaštite bogate prirode koju imamo, kao i pripremama za pregovaranje u Poglavlju 27. Ministar Goran Trivan i NJ.E. Jan Lundin, ambasador Švedske u Beogradu su naglasili važnost očuvanja prirode i otvaranja Poglavlja 27 za pregovaranje za sve građane Srbije. Ambasador Lundin je takođe istakao da će Švedska nastaviti da pruža podršku Srbiji u harmonizaciji zakonodavstva  i prilagođavanju standardima EU u okviru Poglavlja 27.


Pročitajte više…

11
apr
2019

Agencija za zaštitu životne sredine Srbije se priprema intenzivno za obavezno izveštavanje u okviru direktive o industrijskim emisijama. Ovi zahtevi su bili predmet diskusije tokom radionice sa švedskim ekspertom Kenetom Pedersenom održane 10 aprila, tokom koje su predstavljeni zahtevi u izveštavanju i način rada u EU. Radionici je prisustvovalo oko 20 učesnika iz SEPA-e i Ministarstva zaštite životne sredine, projekta “Dalja implementacija direktive o industrijskim emisijama u Srbiji“ koji finansira SIDA, kao i Švedske Agencije za zaštitu životne sredine i ENVAP tima.


Pročitajte više…