logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

Članovi sektorskih radnih grupa

Horizontalno zakonodavstvo

Tina Janjatović

E-mail: tina.janjatovic@ekologija.gov.rs

Miroslav Tošović

E-mail: miroslav.tosovic@ekologija.gov.rs

Darinka Milovanović

E-mail: darinka.milovanovic@ekologija.gov.rs

Darinka Borčević

E-mail: darinka.borcevic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Olivera Topalov

E-mail: olivera.topalov@ekologija.gov.rs

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Milica Todorović

E-mail: milica.todorovic@mpravde.gov.rs

Darko Vučetić

E-mail: darko.vucetic@rgz.gov.rs
Tel: 011/715-2646

Dabić Srđan

E-mail: srdjan.dabic@rgz.gov.rs
Tel: 011/715-2749

Radomir Ilić

E-mail: radomir.ilic@mpravde.gov.rs
Tel: 011/3622-358

Jelena Đedović

E-mail: jelena.djedovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-143

Stefan Tanasković

E-mail: stefan.tanaskovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Mirjana Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Kvalitet vazduha

Ljubica Bolović

E-mail: ljubica.bolovic@ekologija.gov.rs

Biljana Miškov

E-mail: biljana.miskov@ekologija.gov.rs

Dušica Radojičić

E-mail: dusica.radojicic@ekologija.gov.rs

Jasmina Bogdanović

E-mail: jasmina.bogdanovic@ekologija.gov.rs

Darinka Milovanović

E-mail: darinka.milovanovic@ekologija.gov.rs

Aleksandar Blagojević

E-mail: aleksandar.blagojevic@ekologija.gov.rs

Milica Perovanović

E-mail: milica.perovanovic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Jasmina Knežević

E-mail: jasmina.knezevic@sepa.gov.rs

Snežana Ristić

E-mail: snezana.ristic@mre.gov.rs

Nevenka Milićević

E-mail: nevenka.milicevic@eps.rs
Tel: 011/3952-317

Branka Rakonjac

E-mail: branka.rakonjac@ats.rs
Tel: 011/313-03-76

Dr Zorica Lopičić

E-mail: z.lopicic@itnms.ac.rs

Nikola Radovanović

E-mail: nikola.r.radovanovic@nis.eu
Tel: 011/205-8368

Svetlana Duvnjak

E-mail: svetlana.duvnjak@nis.eu
Tel: 021/481-5031

Jelena Đedović

E-mail: jelena.djedovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-143

Stefan Tanasković

E-mail: stefan.tanaskovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Anđelka Mihajlov

E-mail: anmihajlov@gmail.com

Upravljanje otpadom

Luka Starčević

E-mail: luka.starcevic@ekologija.gov.rs

Predrag Simić

E-mail: predgrag.simic@ekologija.gov.rs

Aleksandar Đorđević

E-mail: aleksandar.djordjevic@ekologija.gov.rs

Marina Milojević

E-mail: marina.milojevic@ekologija.gov.rs

Dragana Mehandžić

E-mail: dragana.mehandzic@ekologija.gov.rs

Dragana Ljumović

E-mail: dragana.ljumovic@ekologija.gov.rs

Penka Nikolovski

E-mail: penka.nikolovski@ekologija.gov.rs

Daniela Dodić

E-mail: daniela.dodic@ekologija.gov.rs

Sandra Milićević Sperlić

E-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Violeta Ćulafić

E-mail: violeta.culafic@ekologija.gov.rs

Tatjana Kaluđerović

E-mail: tatjana.kaludjerovic@ekologija.gov.rs

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Milica Zorić

E-mail: milica.zoric@mre.gov.rs

Gorica Petković

E-mail: gorica.petkovic@minpolj.gov.rs

Irena Konjević

E-mail: irena.konjevic@mgsi.gov.rs
Tel: 011/361-9491

Predrag Jevremović

E-mail: predrag.jevremovic@mgsi.gov.rs
Tel: 011/361-6520

Ljubinka Kaluđerović

E-mail: ljubinka.kaludjerovic@skgo.org
Tel: 011//7357-907

Jana Pavlović

E-mail: jana.pavlovic@skgo.org
Tel: 011/7357-909

Vladimir Adamović

E-mail: v.adamovic@itnms.ac.rs
Tel: 011/3691-722

Jelena Đedović

E-mail: jelena.djedovic@meio.gov.rs
Tel: 011/3061-143

Stefan Tanasković

E-mail: stefan.tanaskovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Mirjana Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Anđelka Mihajlov

E-mail: anmihajlov@gmail.com

Kvalitet voda

Nenad Radojević

E-mail: nenad.radojevic@ekologija.gov.rs

Aleksandra Drobac

E-mail: aleksandra.drobac@ekologija.gov.rs

Dragana Mehandžić

E-mail: dragana.mehandzic@ekologija.gov.rs

Tatjana Kaluđerović

E-mail: tatjana.kaludjerovic@ekologija.gov.rs

Sandra Milićević Sperlić

E-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Dobrila Kujundžić

E-mail: dobrila.kujundzic@minpolj.gov.rs

Marta Mihailović

E-mail: marta.mihailovic@minpolj.gov.rs

Merita Borota

E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs

Olivera Janković

E-mail: olivera.jankovic@minpolj.gov.rs

Zvonko Platiša

E-mail: zvonko.platisa@zdravlje.gov.rs

Zoran Stojanović

E-mail: zoran.stojanovic@sepa.gov.rs

Goran Stojanović

E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-166

Nela Petronijević

E-mail: n.petronijevic@itnms.ac.rs
Tel: 011/3691-722

Milka Domazet

E-mail: milka.domazet@eps.rs
Tel: 011/3952-319

Jelena Đedović

E-mail: jelena.djedovic@meio.gov.rs
Tel: 011/3061-143

Stefan Tanasković

E-mail: stefan.tanaskovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Anđelka Mihajlov

E-mail: anmihajlov@gmail.com

Mirjana  Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Zaštita prirode

Snežana Prokić

E-mail: snezana.prokic@ekologija.gov.rs

Slavica Stojanović

E-mail: slavica.stojanovic@ekologija.gov.rs

Marija Mladenović

E-mail: marija.mladenovic@ekologija.gov.rs

Pavle Jovanović

E-mail: pavle.jovanovic@cites.gov.rs

Sandra Milićević Sperlić

E-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Slaviša Popović

E-mail: slavisa.popovic@sepa.gov.rs

Dušan Jović

E-mail: dusan.jovic@minpolj.gov.rs

Vladan Bjedov

E-mail: vladan.bjedov@zzps.rs
Tel: 011/2093-829

Srđan Marinčić

E-mail: srdjan.marincic@zzps.rs
Tel: 011/2093-862

Snežana Jeličić

E-mail: snezana.jelicic@minpolj.gov.rs
Tel: 011/2604-576

Vladimir Milenović

E-mail: vladimir.milenovic@epsdistribucija.rs

Jelena Đedović

E-mail: jelena.djedovic@meio.gov.rs
Tel: 011/3061-143

Stefan Tanasković

E-mail: stefan.tanaskovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Mirjana  Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Kontrola industrijskog zagađenja

Aleksandra Vučinić

E-mail: aleksandra.vucinic@ekologija.gov.rs

Suzana Milutinović

E-mail: suzana.milutinovic@ekologija.gov.rs

Vladica Božić

E-mail: vladica.bozic@ekologija.gov.rs

Sonja Roglić

E-mail: sonja.roglic@ekologija.gov.rs

Biljana Miškov

E-mail: biljana.miskov@ekologija.gov.rs

Marina Milojević

E-mail: marina.milojevic@ekologija.gov.rs

Ljubica Bolović

E-mail: ljubica.bolovic@ekologija.gov.rs

Rade Ostojić

E-mail: rade.ostojic@ekologija.gov.rs

Gordana Ristović

E-mail: gordana.ristovic@ekologija.gov.rs

Sanja Stamenković

E-mail: sanja.stamenkovic@ekologija.gov.rs

Dragana Bosiljčić

E-mail: dragana.bosiljcic@ekologija.gov.rs

Olivera Topalov

E-mail: olivera.topalov@ekologija.gov.rs

Aleksandar Đorđević

E-mail: aleksandar.djordjevic@ekologija.gov.rs

Sandra Milićević Sperlić

E-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Svetlana Marušić

E-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs

Darinka Milovanović

E-mail: darinka.milovanovic@ekologija.gov.rs

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Jelena Ivanović

E-mail: jelena.ivanovic@mgsi.gov.rs
Tel: 011/364-0636

Nikola Radovanović

E-mail: nikola.r.radovanovic@nis.eu
Tel: 011/205-8368

Svetlana Duvnjak

E-mail: svetlana.duvnjak@nis.eu
Tel: 021/481-2031

Ljiljana Rauš

E-mail: ljiljana.raus@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-113

Jelena Simović

E-mail: jelena.simovic@mre.gov.rs
Tel: 011/3604-509

Nemanja Erceg

E-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
E-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Jelena Đedović

E-mail: jelena.djedovic@meio.gov.rs
Tel: 011/3061-143

Stefan Tanasković

E-mail: stefan.tanaskovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Mirjana Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Hemikalije

Darinka Milovanović

E-mail: darinka.milovanovic@ekologija.gov.rs

Darinka Borčević

E-mail: darinka.borcevic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Bojana Đorđević

E-mail: bojana.djordjevic@ekologija.gov.rs

Biljana Milenković

E-mail: biljana.milenkovic@ekologija.gov.rs

Suzana Andrejević Stefanović

E-mail: suzana.a.stefanovic@ekologija.gov.rs

Ivan Đuričković

E-mail: ivan.djurickovic@ekologija.gov.rs

Dragana Bosiljčić

E-mail: dragana.bosiljcic@ekologija.gov.rs

Tanja Kovačević

E-mail: tanja.kovacevic@ekologija.gov.rs

Tatjana Kaluđerović

E-mail: tatjana.kaludjerovic@ekologija.gov.rs

Luka Starčević

E-mail: luka.starcevic@ekologija.gov.rs

Aleksandar Đorđević

E-mail: aleksandar.djordjevic@ekologija.gov.rs

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Ivana Lazić

E-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs

Lazar Smiljanić

E-mail: lazar.smiljanic@zdravlje.gov.rs

Jelena Đedović

E-mail: jelena.djedovic@meio.gov.rs
Tel: 011/3061-143

Stefan Tanasković

E-mail: stefan.tanaskovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Anđelka Mihajlov

E-mail: anmihajlov@gmail.com

Zaštita od buke

Tatjana Kaluđerović

E-mail: tatjana.kaludjerovic@ekologija.gov.rs

Milica Perovanović

E-mail: milica.perovanovic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Jelena Đedović

E-mail: jelena.djedovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-143

Stefan Tanasković

E-mail: stefan.tanaskovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Mirjana Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Klimatske promene

Bojana Radeski

E-mail: bojana.radeski@ekologija.gov.rs

Ana Repac

E-mail: ana.repac@ekologija.gov.rs

Slavica Stojanović

E-mail: slavica.stojanovic@ekologija.gov.rs

Darinka Borčević

E-mail: darinka.borcevic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Sanja Marković

E-mail: smarkovic@cad.gov.rs

Milica Zorić

E-mail: milica.zoric@mre.gov.rs

Snežana Ristić

E-mail: snezana.ristic@mre.gov.rs

Rastislav Kragić

E-mail: rastislav.kragic@mre.gov.rs

Branislav Garčević

E-mail: branislav.garcevic@abs.gov.rs

Milan Milojević

E-mail: milan.milojevic@abs.gov.rs

Marko Cupara

E-mail: marko.cupara@mgsi.gov.rs
Tel: 011/260-9241

Dragan Vukotić

E-mail: dragan.vukotic@eps.rs
Tel: 011/3952-349

Tatjana Savić Šljivić

E-mail: tatjana.savic@hidmet.gov.rs
Tel: 011/30-50-804

Vera Despotović

E-mail: vera.despotovic@mtt.gov.rs

Jelena Simović

E-mail: jelena.simovic@mre.gov.rs
Tel: 011/3604-509

Jelena Đedović

E-mail: jelena.djedovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-143

Stefan Tanasković

E-mail: stefan.tanaskovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Anđelka Mihajlov

E-mail: anmihajlov@gmail.com

Zoran Krajinović

E-mail: zoran.krajinovic@hidmet.gov.rs

Civilna zaštita

Dejan Radinović

E-mail: dejan.radinovic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-104

Jelena Dimić

E-mail: jelena.dimic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-105

Jadranka Tomić

E-mail: jadranka.tomic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-106

Milica Perovanović

E-mail: milica.perovanovic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Tatjana Kaluđerović

E-mail: tatjana.kaludjerovic@ekologija.gov.rs

Jelena Đedović

E-mail: jelena.djedovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-143

Stefan Tanasković

E-mail: stefan.tanaskovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Tanja Miščević

E-mail: tanja.miscevic@eu.rs