logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

Чланови

Преговарачкa група 27 Животна средина

Председник Преговарачке групе

Иван Карић, државни секретар

Tел: 011/269-7625
Е-mail: ivan.karic@ekologija.gov.rs
Заменик председника Преговарачке групе

Биљана Филиповић-Ђушић, в.д. помоћник министра

Tел: 011/260-0761
Е-mail: biljana.filipovic@ekologija.gov.rs
Секретар Преговарачке групе

Сандра Милићевић Сперлић

Tел: 011/260-1584
Е-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs
Заменик секретара Преговарачке групе

Марија Раичевић

Tел: 011/311-0355
Е-mail: marija.raicevic@ekologija.gov.rs

Министарство заштите животне средине

 1. Сабина Ивановић, Министарство заштите животне средине, члан;
 2. Мирослав Тошовић, Министарство заштите животне средине, члан;
 3. Тина Јањатовић, Министарство заштите животне средине, члан;
 4. Радмила Шеровић, Министарство заштите животне средине, члан;
 5. Лука Старчевић, Министарство заштите животне средине, члан;
 6. Драгана Љумовић, Министарство заштите животне средине, члан;
 7. Предраг Симић, Министарство заштите животне средине, члан;
 8. Александар Ђорђевић, Министарство заштите животне средине, члан;
 9. Пенка Николовски, Министарство заштите животне средине, члан;
 10. Марина Милојевић, Министарство заштите животне средине, члан;
 11. Даниела Додић, Министарство заштите животне средине, члан;
 12. Александра Дробац, Министарство заштите животне средине, члан;
 13. Душанка Станојевић, Министарство заштите животне средине, члан;
 14. Снежана Прокић, Министарство заштите животне средине, члан;
 15. Марија Младеновић, Министарство заштите животне средине, члан;
 16. Павле Јовановић, Министарство заштите животне средине, члан;
 17. Душан Огњановић, Министарство заштите животне средине, члан;
 18. Александра Вучинић, Министарство заштите животне средине, члан;
 19. Биљана Мишков, Министарство заштите животне средине, члан;
 20. Љубица Боловић, Министарство заштите животне средине, члан;
 21. Сузана Милутиновић, Министарство заштите животне средине, члан;
 22. Соња Роглић, Министарство заштите животне средине, члан;
 23. Раде Остојић, Министарство заштите животне средине, члан;
 24. Весна Митровић, Министарство заштите животне средине, члан;
 25. Душица Радојичић, Министарство заштите животне средине, члан;
 26. Јасмина Богдановић, Министарство заштите животне средине, члан;
 27. Бојана Ђорђевић, Министарство заштите животне средине, члан;
 28. Сузана Андрејевић Стефановић, Министарство заштите животне средине, члан;
 29. Биљана Миленковић, Министарство заштите животне средине, члан;
 30. Иван Ђуричковић, Министарство заштите животне средине, члан;
 31. Кристина Перић, Министарство заштите животне средине, члан;
 32. Бојана Радески, Министарство заштите животне средине, члан;
 33. Драгана Радуловић, Министарство заштите животне средине, члан;
 34. Оливера Топалов, Министарство заштите животне средине, члан;
 35. Дијана Станковић, Министарство заштите животне средине, члан;
 36. Драгана Механџић, Министарство заштите животне средине, члан;
 37. Нада Лукачевић, Министарство заштите животне средине, члан.

Агенција за заштиту животне средине

Филип Радовић

директор
Тел: 011/28 61 065
E-mail: filip.radovic@sepa.gov.rs

Тамара Перуновић

помоћник директора
Тел: 011/635 67 66
E-mail: tamara.perunovic@sepa.gov.rs

Дејан Лекић

начелниик Одељења за индикаторе, извештавање и информациони систем
Тел: 011/28 61 068, л.148
E-mail: dejan.lekic@sepa.gov.rs

Небојша Реџић

начелник Одељења националног регистра извора загађивача
E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Зоран Стојановић

начелник Одељења националне лабораторије
E-mail: zoran.stojanovic@sepa.gov.rs

Агенција за безбедност саобраћаја

Бранислав Гарчевић

начелник  Одељења за испитивање возила,  члан
Тел: 011/301 4424
Е-mail: branislav.garcevic@abs.gov.rs

Милан Милојевић

виши стручни сарадник у Одељењу за испитивање возила, заменик члана
Тел: 011/31 21 809
Е-mail: milan.milojevic@abs.gov.rs

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије

Сања Марковић

саветник за заштиту животне средине, Одељење аеродрома
Тел: 011/ 292 71 03
Е-mail: smarkovic@cad.gov.rs

Завод за заштиту природе Србије

Александар Драгишић

директор Завода за заштиту природе, члан
Тел: 011/20 93 803
Е-mail: beograd@zzps.rs

Наташа Сарић

начелник Одељења за геодиверзитет
Тел:011/2093-822
Е-mail: natasa.saric@zzps.rs

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Милена Ђаконовић

шеф Службе за заштиту животне средине за ТЕ и ТЕ-ТО, Технички послови производње енергије – члан
Тел: 011/3958-228
Е-mail: milena.djakonovic@eps.rs

Александар Јаковљевић

директор Сектора за стратегију, пословни развој и регулаторне односе, Послови финансија – заменик члана
Тел: 011/3952-326
Е-mail: aleksandar.jakovljevic@eps.rs

Институт за стандардизацију Србије

мр Мирјана Мирковић Ђорђевић

руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде, Сектор за опште области стандардизације
Тел: 011/34 09 362
Е-mail: mirjana.djordjevic@iss.rs

Министарство за европске интеграције

ЈЕЛЕНА ЂЕДОВИЋ

начелник Одељења за животну средину, пољопривреду и рурални развој
Тел: 011/3061-143
Е-mail: jelena.djedovic@mei.gov.rs

Ана Стоиљковић

Тел: 011/3061-117
Е-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

ЈЕЛЕНА ТОДОРОВИЋ

саветница у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције
Тел: 011/3130-968
Е-mail: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs

Сања Атанасковић Опачић

руководитељка Групе за међународну сарадњу и европске интеграције – заменик члана
Тел:  011/313-0968
E-mail: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs

Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Даница Ускоковић

саветник, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
Тел: 011/2687-338
E-mail: danica.uskokovic@mgsi.gov.rs

Марко Цупара

саветник, Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја
Тел: 011/260-9241
E-mail: marko.cupara@mgsi.gov.rs

Слађана Костић

виши саветник, Сектор за ваздушни саобраћај
Тел: 011/312-2780
E-mail: sladjana.kostic@utot.gov.rs

Министарствo здравља

др. Весна Књегињић

помоћник Министра здравља
Тел: 011/311-7071
E-mail: vesna.knjeginjic@zdravlje.rs

Звонко Платиша

самостални саветник у Министарству здравља
E-mail: zvonko.platisa@zdravlje.gov.rs

Лазар Смиљанић

саветник Министра здравља
E-mail: lazar.smiljanic@zdravlje.rs

Др. Бранислава Матић

Одсек за животну средину и здравље Института за јавно здравље „др. Милан Јовановић Батут“
Тел: 011/26-84-566, локал 195
E-mail: brankicam@batut.org.rs

Др Драгана Јовановић

шеф Одсека за воду за пиће и рекреативне воде Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“
Тел: 011/26 84 566 lok 197
E-mail: dragana_jovanovic@batut.org.rs

Др. Дејан Живадиновић

Одсек за воду и пиће и рекреативне воде Института за јавно здравље „др. Милан Јовановић Батут“
E-mail: drdeki@gmail.com

 

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Дирекција за воде

Наташа Милић

в.д. Директор Дирекције за воде
Тел: 011/ 20 13 360
E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs

Марија Лазаревић

руководилац Групе за међународну сарадњу у области вода
Тел: 011/ 201 33 51
E-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме

Љиљана Совиљ

виши саветник, шеф Одсека за шумарску политику и реализацију мера на унапређењу шумарства
Тел: 011/311 02 61
Е-mail: ljiljana.sovilj@minpolj.gov.rs

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину

Ивана Лазић

самостални саветник за добробит животиња, руководилац Групе за заштиту добробити животиња у Одељењу за здравствену заштиту и заштиту добробити животиња
Тел: 011/ 311 75 38
E-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа зa заштиту биља

СНЕЖАНА ЈЕЛИЧИЋ

самостални саветник за процену средстава за заштиту и исхрану биља у поступку регистрације у Одсеку за средства за заштиту и исхрану биља
Тел: 011/2604-576
Е-mail: snezana.jelicic@minpolj.gov.rs

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа зa пољопривредно земљиште

БРАНКО ЛАКИЋ

в.д. директора Управе за пољопривредно земљиште
Тел: 011/3348-054
Е-mail: branko.lakic@minpolj.gov.rs

МАРКО ВРАЊКОВИЋ

Е-mail: marko.vranjkovic@minpolj.gov.rs
Тел: 011/3348-054

Министарствo привреде

Сања Ђурђевић

радно место за техничке прописе старог приступа, Група за хармонизоване техничке прописе, Сектор за квалитет и безбедност производа
Тел: 011/33 43 366
E-mail: sanja.djurdjevic@privreda.gov.rs

Јелена Петровић – заменик члана

радно место за техничку подршку у поступку нотификације и информисања, Група за регистре, нотификацију и инфо-центар за производе, Сектор за квалитет и безбедност производа
Тел: 011/ 33 43 371
E-mail: jelena.petrovic@privreda.gov.rs

 

Министарствo просвете, науке и технолошког развоја

Софија Мишков Панић

Сектор за науку
Тел: 011/ 36 40 243
E-mail: sofija.miskov@mpn.gov.rs

Војислав Стефановић,

Шеф одсека за праћење реализације програма и пројеката у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове, Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем
Тел: 011/ 36 40 248
E-mail: vojislav.stefanovic@mpn.gov.rs

Министарствo унутрашњих послова

1.Иван Барас

помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације МУП РС
Тел: 011/27-41-101
E-mail: ivan.baras@mup.gov.rs

2. Јелена Димић

заменик начелника Одељења за опште правне послове и међународну сарадњу Сектора за ванредне ситуације МУП
Тел: 011/27-41-105
E-mail: jelena.dimic@mup.gov.rs

3. ЈАДРАНКА ТОМИЋ

инспектор за међународне односе у Одељењу за опште правне послове и међународну сарадњу
Тел: 011/27-41-106
Е-mail: jadranka.tomic@mup.gov.rs

4. Дејан Радиновић

инспектор за праћење прописа, ЕУ интеграције и пројекте Европске уније у Одељењу за опште правне послове и међународну сарадњу
тел: 011/27-41-104
E-mail: dejan.radinovic@mup.gov.rs

5. Љиљана Рауш

шеф Одсека за координацију израде процене ризика и плана заштите од техничко техничких несрећа у Управи за управљање ризиком, Сектор за ванредне ситуације МУПРС
E-mail: ljiljana.raus@mup.gov.rs

6. Горан Стојановић

шеф Одсека за израду процене ризика од елементарних непогода у Управи за управљање ризиком, Сектор за ванредне ситуације МУП РС
тел: 011/27-41-166
E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs

Министарствo финансија

Јелена Танасковић

државни секретар
E-mail: jelena.tanaskovic@mfin.gov.rs

Јасминка Гајић

виши царински саветник, начелник Одељења за ТАРИС, инструменте царинске и спољнотрговинске заштите, порезе и акцизе, Управа за царине
тел: 011/20-15-977
E-mail: gajicj@carina.rs
E-mail: medjunarodnoEU@carina.rs

Весна Врачар

самостални царински саветник, руководилац групе за аналитичко праћење инструмената царинске и спољнотрговинске заштите, Управа за царине
тел: 011/260-44-93
E-mail: vracarv@carina.rs
E-mail: medjunarodnoEU@carina.rs

Дарко Комненић

в. д. помоћника министра, Сектор буџета
E-mail: darko.komnenic@mfin.gov.rs

Нада Милојевић

самостални саветник за нормативно и студијско-аналитичке послове буџета, Сектор буџета
тел: 011/3642-609
E-mail: nada.milojevic@mfin.gov.rs

Верица Игњатовић

в. д. помоћника министра, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Е-mail: verica.ignatovic@mfin.gov.rs

Јелена Јевтовић

виши саветник, шеф Одсека за координацију послова европских интеграција, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Е-mail: jelena.jevtovic@mfin.gov.rs

Сања Амановић

самостални саветник, руководилац Групе за координацију послова међународне сарадње, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Е-mail: sanja.amanovic@mfin.gov.rs

Марија Недељковић

самостални саветник за координацију послова везаних за процес приступања ЕУ, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
Е-mail: marija.nedeljkovic@mfin.gov.rs

Министарство правде

Радомир Илић

државни секретар Министарства
Тел: 011/3622-358
E-mail: kallisto1s@yahoo.com

Милица Тодоровић

саветник, Група за координацију спровођења Националне стратегије за борбу против корупције
Тел: 011/3631-012
 E-mail: milica.todorovic@mpravde.gov.rs

Министарство рударства и енергетике

Милица Зорић

виши савтеник, шеф Одсека за системско уређење области геологије и рударства
Тел: 011/311 00 15
E-mail: milica.zoric@mre.gov.rs

Снежана Ристић

виши саветник, шеф Одсека за праћење стања у области нафте, деривата нафте и природног гаса
Тел: 011/36 04 201
E-mail: snezana.ristic@mre.gov.rs

Јелена Симовић

помоћник министра
Тел: 011/36 04 501
E-mail: jelena.simovic@mre.gov.rs

Весна Симић

саветник, радно место за послове у области обновљивих извора енергије
Тел: 011/36 04 487
E-mail: vesna.simic@mre.gov.rs

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ВЕРА ДЕСПОТОВИЋ

виши саветник за координацију и унапређење међусекторске и међурегионалне сарадње у тржишном надзору Сектора тржишне инспекције
Е-mail: vera.despotovic@mtt.gov.rs

Привредна комора Србије

Душан Стокић

руководилац Службе за животну средину, техничке прописе, квалитет и друштвену одговорност
Тел: 011/33 00 927
Е-mail: dusan.stokic@pks.rs

Синиша Митровић

руководилац Службе за циркуларну економију
Тел: 011/33 04 573
Е-mail: sinisa.mitrovic@pks.rs

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Владимир Галић

Покрајински секретар
E-mail: ekolog@vojvodina.gov.rs; ekourb@vojvodina.gov.rs

Немања Ерцег

Помоћник покрајинског секретара
E-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs ; ekourb@vojvodina.gov.rs

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

ДР СЛОБОДАН ПУЗОВИЋ

помоћник директора за Сектор заштите природе
Тел: 021/4896-336
Е-mail: slobodan.puzovic@pzzp.rs

Републички секретаријат за законодавство

Славица Аврамовић

виши саветник у Сектору за привреду
Тел: 011/36 33 405
Е-mail: slavica.avramovic@gov.rs

Републички геодетски завод

Дарко Вучетић

дипл. геод. инж. начелник Центра за управљање геопросторним подацима
Тел: 011/ 715-26-46
E-mail: darko.vucetic@rgz.gov.rs

СРЂАН ДАБИЋ

дипл. геод. инж. на радном месту за увођење и имплементацију стандарда и унапређење Националне инфраструктуре геопросторних података, Центар за управљање геопросторним подацима, заменик члана
Тел: 011/715-2749
Е-mail: srdjan.dabic@rgz.gov.rs

Републички завод за статистику

Душанка Достанић

самостални саветник, руководилац Групе за статистику животне средине
Тел: 011/32 90 050
Е-mail: dusanka.dostanic@stat.gov.rs

Ана Вигњевић

саветник у Групи за статистику животне срединесаветник у Групи за статистику животне средине
Тел: 011/32-90-242
Е-mail: ana.vignjevic@stat.gov.rs

Републички хидрометеоролошки завод

Проф. др Југослав Николић, дипл. мет.

директор Републичког хидрометеоролошког завода
Тел: 011/30 50 923
Е-mail: jugoslav.nikolic@hidmet.gov.rs

Зоран Крајиновић. дипл. мет.

руководилац Групе за међународне програме и пројекте и европске интеграције
Тел: 011/30 50 828
Е-mail: zoran.krajinovic@hidmet.gov.rs

Стална конференција градова и општина

Миодаг Глушчевић

шеф Одељења за комунална и питања урбанизма и животне средине
Тел: 011/7357-908
E-mail:miodrag.gluscevic@skgo.org

Љубинка Калуђеровић

секретарка Одбора за животну средину и ванредне ситуације
Тел: 011/7357-907
E-mail: ljubinka.kaludjerovic@skgo.org

ЈАНА ПАВЛОВИЋ

саветница у Одељењу за комунална и питања урбанизма и животне средине, заменица члана
Тел: 011/7357-909
Е-mail: jana.pavlovic@skgo.org

Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад – НИС

Светлана Дувњак

директор Дирекције за заштиту животне средине
Тел: 021/481-5031
E-mail: svetlana.duvnjak@nis.eu

Никола Радовановић

Менаџер за законодавство ЕУ
Тел: 011/205-8368
E-mail: nikola.r.radovanovic@nis.eu