logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

Чланови

Преговарачкa група 27 Животна средина

Председник Преговарачке групе

Иван Карић, државни секретар

Tел: 011/269-7625
Е-mail: ivan.karic@ekologija.gov.rs
Заменик председника Преговарачке групе

Биљана Филиповић-Ђушић, в.д. помоћник министра

Tел: 011/260-0761
Е-mail: biljana.filipovic@ekologija.gov.rs
Секретар Преговарачке групе

Сандра Милићевић Сперлић

Tел: 011/260-1584
Е-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs
Заменик секретара Преговарачке групе

Марија Раичевић

Tел: 011/311-0355
Е-mail: marija.raicevic@ekologija.gov.rs

Агенција за безбедност саобраћаја

Бранислав Гарчевић

начелник  Одељења за испитивање возила,  члан
Тел: 011/301 4424
Е-mail: branislav.garcevic@abs.gov.rs

Милан Милојевић

виши стручни сарадник у Одељењу за испитивање возила, заменик члана
Тел: 011/31 21 809
Е-mail: milan.milojevic@abs.gov.rs

Агенција за заштиту животне средине

Филип Радовић

директор
Тел: 011/28 61 065
E-mail: filip.radovic@sepa.gov.rs

Дејан Лекић

помоћник директора
Тел: 011/28 61 068, л.148
E-mail: dejan.lekic@sepa.gov.rs

Небојша Реџић

начелник Одељења националног регистра извора загађивача
E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Зоран Стојановић

начелник Одељења националне лабораторије
E-mail: zoran.stojanovic@sepa.gov.rs

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије

Сања Марковић

саветник за заштиту животне средине
Тел: 011/ 292 71 03
Е-mail: smarkovic@cad.gov.rs

Завод за заштиту природе Србије

Александар Драгишић

директор Завода за заштиту природе, члан
Тел: 011/36 33 499
Е-mail: aleksandar.dragisic@zzps.rs

Верица Стојановић

стручни сарадник за заштиту природе, област еколошка мрежа и заштита флоре у Одељењу за биодиверзитет, еколошке мреже и одрживи развој, заменик члана
Тел: 011/20 93 811
Е-mail: verica.stojanovic@zzps.rs

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

Милена Ђаконовић

шеф Службе за заштиту животне средине за ТЕ и ТЕ-ТО, Технички послови производње енергије – члан
Тел: 011/2024-228
Е-mail: milena.djakonovic@eps.rs

Александар Јаковљевић

директор Сектора за стратегију, пословни развој и регулаторне односе, Послови финансија – заменик члана
Тел: 011/3952-326
Е-mail: aleksandar.jakovljevic@eps.rs

Институт за стандардизацију Србије

мр Мирјана Мирковић Ђорђевић

руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде
Тел: 011/34 09 362
Е-mail: mirjana.djordjevic@iss.rs

Министарство за европске интеграције

Милена Хомен

саветник у Одсеку за пољопривреду, животну средину и рурални развој
Тел: 011/30 61 117
E-mail: milena.malesevic@mei.gov.rs

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Сања Атанасковић Опачић

саветница за праћење и спровођење пројеката у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције (члан)
Тел:  011/313-0968
E-mail: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs

Марина Тадић

 Група за међународну сарадњу и европске интеграције (заменик члана)
Тел: 011/313-0968
Е-mail: marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs

Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Даница Ускоковић

саветник, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
Тел: 011/2687-338;
E-mail: danica.uskokovic@mgsi.gov.rs

Марко Цупара

саветник, Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја
 011/260-9241
E-mail: marko.cupara@mgsi.gov.rs

Слађана Костић

виши саветник, Сектор за ваздушни саобраћај
 011/312-2780
E-mail: sladjana.kostic@utot.gov.rs

Министарствo здравља

др. Весна Књегињић

помоћник Министра здравља
Тел: 011/311-7071
E-mail: vesna.knjeginjic@zdravlje.rs

Звонко Платиша

дипломирани инжињер и самостални саветник из Сектора за инспекцијске послове
E-mail: zvonko.platisa@zdravlje.gov.rs

Лазар Смиљанић

саветник Министра здравља
E-mail: lazar.smiljanic@zdravlje.rs

Др. Бранислава Матић Савићевић

Одсек за животну средину и здравље Института за јавно здравље „др. Милан Јовановић Батут“
Тел: 011/26-84-566, локал 195
E-mail: brankicam@batut.org.rs

Др Драгана Јовановић

шеф Одсека за воду за пиће и рекреативне воде Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“
Тел: 011/26 84 566 lok 197
E-mail: dragana_jovanovic@batut.org.rs

Др. Дејан Живадиновић

Одсек за воду и пиће и рекреативне воде Института за јавно здравље „др. Милан Јовановић Батут“
E-mail: drdeki@gmail.com

 

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Дирекција за воде

Наташа Милић

в.д. Директор Дирекције за воде
Тел: 011/ 20 13 360
E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs

Марија Лазаревић

руководилац Групе за међународну сарадњу у области вода
Тел: 011/ 201 33 51
E-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме

Душан Јовић

самостални саветник за послове праћења реализације годишњих планова газдовања шумама и усклађивања мера разоја шумарства са прописима и планским документима других сектора у Одсеку за планирање и одрживи развој у шумарству
Тел: 011/31 30 134
Е-mail: dusan.jovic@minpolj.gov.rs

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину

Ивана Лазић

самостални саветник за добробит животиња, руководилац Групе за добробит животиња
Тел: 011/ 311 75 38
E-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs

Министарствo привреде

Сања Ђурђевић

подршка Преговарачкој групи за кретање роба (ПГ1) и уклањање непотребних препрека у трговини, у Сектору за инфраструктуру квалитета
Тел: 011/33 43 373
E-mail: sanja.djurdjevic@privreda.gov.rs

Јелена Петровић – заменик члана

Техничка помоћ у поступку нотификације, Сектор за инфраструктуру квалитета
Тел: 011/ 33 43 371
E-mail: jelena.petrovic@privreda.gov.rs

 

Министарствo просвете, науке и технолошког развоја

Снежана Пашалић

Саветник у Сектору за основна истраживања и развој научноистраживачких кадрова – члан
Тел: 011/ 36 40 230
E-mail: snezana.pasalic@mpn.gov.rs

Војислав Стефановић,

Саветник у Сектору за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем – заменик
Тел: 011/ 36 40 248
E-mail: vojislav.stefanovic@mpn.gov.rs

Министарствo унутрашњих послова

1.Иван Барас

помоћник начелника Сектора за послове међународне сарадње и аналитичког информисања, СВС члан
E-mail: ivan.baras@mup.gov.rs

2. Јелена Димић

координатор послова аналитичког информисања у Бироу начелника СВС, члан
E-mail: jelena.dimic@mup.gov.rs

3. Катарина Јовановић

E-mail: katarina.jovanovic@mup.gov.rs

4. Дејан Радиновић

тел: 011/22-82-911
E-mail: dejan.radinovic@mup.gov.rs

5. Љиљана Рауш

E-mail: ljiljana.raus@mup.gov.rs

6. Горан Стојановић

E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs

Министарствo финансија

Јасминка Гајић

начелник Одељења за ТАРИС, инструменте царинске и спољнотрговинске заштите, порезе и акцизе у Сектору за тарифске послове
E-mail: gajicj@carina.rs

Весна Врачар

руководилац Групе за аналитичко праћење инструмената царинске и спољнотрговинске заштите у Сектору за тарифске послове
E-mail: vracarv@carina.rs

Нада Милојевић

самостални саветник, Сектор буџета
E-mail: nada.milojevic@mfin.gov.rs

 

Министарство правде

Радомир Илић

државни секретар Министарства
тел: 011/3621-233
E-mail: kallisto1s@yahoo.com

Милица Тодоровић

саветник у Министарству правде
тел: 011/3622-361
 E-mail: milica.todorovic@mpravde.gov.rs

Министарство рударства и енергетике

Милица Зорић

виши савтеник, шеф Одсека за системско уређење области геологије и рударства
Тел: 011/311 00 15
E-mail: milica.zoric@mre.gov.rs

Снежана Ристић

виши саветник, шеф Одсека за праћење стања у области нафте, деривата нафте и природног гаса
Тел: 011/36 04 501
E-mail: snezana.ristic@mre.gov.rs

Јелена Симовић

помоћник министра
Тел: 011/36 04 509
E-mail: jelena.simovic@mre.gov.rs

Весна Симић

саветник, радно место за послове у области обновљивих извора енергије
Тел: 011/36 04 487
E-mail: vesna.simic@mre.gov.rs

Привредна комора Србије

Душан Стокић

руководилац Центра за заштиту животне средине и циркуларну економију
Тел: 011/33 00 927
Е-mail: dusan.stokic@pks.rs

Синиша Митровић

самостални саветник за домаће и ЕУ прописе у заштити животне средине у Центру за заштиту животне средине и циркуларну економију
Тел: 011/33 04 573
Е-mail: sinisa.mitrovic@pks.rs

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Владимир Галић

Покрајински секретар
E-mail: ekolog@vojvodina.gov.rs; ekourb@vojvodina.gov.rs

Немања Ерцег

Помоћник покрајинског секретара
E-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs ; ekourb@vojvodina.gov.rs

 

Републички секретаријат за законодавство

Славица Аврамовић

виши саветник
Тел: 011/36 33 405
Е-mail: slavica.avramovic@gov.rs

Републички геодетски завод

Дарко Вучетић

Одељење за НИГП
Тел: 011/ 2650 538
E-mail: darko.vucetic@rgz.gov.rs

Републички завод за статистику

Душанка Достанић

саветник у  Групи за статистику у области животне средине
Тел: 011/24 12 922 лок. 246
Е-mail: dusanka.dostanic@stat.gov.rs

Ана Вигњевић

саветник у Групи за животну средину, заменик члана
tel: 011/32-90-242, email: ana.vignjevic@stat.gov.rs

Републички хидрометеоролошки завод

Проф. др Југослав Николић, дипл. мет.

директор Републичког хидрометеоролошког завода
Тел: 011/30 50 923
Е-mail: jugoslav.nikolic@hidmet.gov.rs

Зоран Крајиновић. дипл. мет.

руководилац Групе за међународне програме и пројекте и европске интеграције
Тел: 011/30 50 828
Е-mail: zoran.krajinovic@hidmet.gov.rs

Стална конференција градова и општина

Миодаг Глушчевић

шеф Одељења за комунална и питања урбанизма и животне средине
Тел: 011/3223-446
E-mail:miodrag.gluscevic@skgo.org

Љубинка Калуђеровић

секретар Одбора за животну средину и ванредне ситуације
Тел: 011/3223-446
E-mail: ljubinka.kaludjerovic@skgo.org

Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад – НИС

Светлана Дувњак

директор Дирекције за заштиту животне средине
Тел: 021/481-5031
E-mail: svetlana.duvnjak@nis.eu

Никола Радовановић

Менаџер за законодавство ЕУ
Тел: 011/205-8368
E-mail: nikola.r.radovanovic@nis.eu