logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

Članovi

Pregovaračka grupa 27 Životna sredina

Predsednik Pregovaračke grupe

Ivan Karić, državni sekretar

Tel: 011/269-7625
E-mail: ivan.karic@ekologija.gov.rs
Zamenik predsednika Pregovaračke grupe

Biljana Filipović-Đušić, v.d. pomoćnik ministra

Tel: 011/260-0761
E-mail: biljana.filipovic@ekologija.gov.rs
Sekretar Pregovaračke grupe

Sandra Milićević Sperlić

Tel: 011/260-1584
E-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs
Zamenik sekretara Pregovaračke grupe

Marija Raičević

Tel: 011/311-0355
E-mail: marija.raicevic@ekologija.gov.rs

Ministarstvo zaštite životne sredine

 1. Sabina Ivanović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 2. Miroslav Tošović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 3. Tina Janjatović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 4. Radmila Šerović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 5. Luka Starčević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 6. Dragana Ljumović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 7. Predrag Simić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 8. Aleksandar Đorđević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 9. Penka Nikolovski, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 10. Marina Milojević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 11. Daniela Dodić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 12. Aleksandra Drobac, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 13. Dušanka Stanojević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 14. Snežana Prokić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 15. Marija Mladenović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 16. Pavle Jovanović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 17. Dušan Ognjanović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 18. Aleksandra Vučinić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 19. Biljana Miškov, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 20. Ljubica Bolović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 21. Suzana Milutinović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 22. Sonja Roglić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 23. Rade Ostojić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 24. Vesna Mitrović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 25. Dušica Radojičić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 26. Jasmina Bogdanović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 27. Bojana Đorđević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 28. Suzana Andrejević Stefanović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 29. Biljana Milenković, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 30. Ivan Đuričković, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 31. Kristina Perić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 32. Bojana Radeski, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 33. Dragana Radulović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 34. Olivera Topalov, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 35. Dijana Stanković, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 36. Dragana Mehandžić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 37. Nada Lukačević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član.

Agencija za zaštitu životne sredine

Filip Radović

direktor
Tel: 011/28 61 065
E-mail: filip.radovic@sepa.gov.rs

Tamara Perunović

pomoćnik direktora
Tel: 011/635 67 66
E-mail: tamara.perunovic@sepa.gov.rs

Dejan Lekić

načelniik Odeljenja za indikatore, izveštavanje i informacioni sistem
Tel: 011/28 61 068, l.148
E-mail: dejan.lekic@sepa.gov.rs

Nebojša Redžić

načelnik Odeljenja nacionalnog registra izvora zagađivača
E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Zoran Stojanović

načelnik Odeljenja nacionalne laboratorije
E-mail: zoran.stojanovic@sepa.gov.rs

Agencija za bezbednost saobraćaja

Branislav Garčević

načelnik  Odeljenja za ispitivanje vozila,  član
Tel: 011/301 4424
E-mail: branislav.garcevic@abs.gov.rs

Milan Milojević

viši stručni saradnik u Odeljenju za ispitivanje vozila, zamenik člana
Tel: 011/31 21 809
E-mail: milan.milojevic@abs.gov.rs

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Sanja Marković

savetnik za zaštitu životne sredine, Odeljenje aerodroma
Tel: 011/ 292 71 03
E-mail: smarkovic@cad.gov.rs

Zavod za zaštitu prirode Srbije

Aleksandar Dragišić

direktor Zavoda za zaštitu prirode, član
Tel: 011/20 93 803
E-mail: beograd@zzps.rs

Nataša Sarić

načelnik Odeljenja za geodiverzitet
Tel:011/2093-822
E-mail: natasa.saric@zzps.rs

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE

Milena Đakonović

šef Službe za zaštitu životne sredine za TE i TE-TO, Tehnički poslovi proizvodnje energije – član
Tel: 011/3958-228
E-mail: milena.djakonovic@eps.rs

Aleksandar Jakovljević

direktor Sektora za strategiju, poslovni razvoj i regulatorne odnose, Poslovi finansija – zamenik člana
Tel: 011/3952-326
E-mail: aleksandar.jakovljevic@eps.rs

Institut za standardizaciju Srbije

mr Mirjana Mirković Đorđević

rukovodilac Odeljenja za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde, Sektor za opšte oblasti standardizacije
Tel: 011/34 09 362
E-mail: mirjana.djordjevic@iss.rs

Ministarstvo za evropske integracije

JELENA ĐEDOVIĆ

načelnik Odeljenja za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Tel: 011/3061-143
E-mail: jelena.djedovic@mei.gov.rs

Ana Stoiljković

Tel: 011/3061-117
E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

JELENA TODOROVIĆ

savetnica u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Tel: 011/3130-968
E-mail: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs

Sanja Atanasković Opačić

rukovoditeljka Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije – zamenik člana
Tel:  011/313-0968
E-mail: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Danica Uskoković

savetnik, Sektor za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenje
Tel: 011/2687-338
E-mail: danica.uskokovic@mgsi.gov.rs

Marko Cupara

savetnik, Sektor za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja
Tel: 011/260-9241
E-mail: marko.cupara@mgsi.gov.rs

Slađana Kostić

viši savetnik, Sektor za vazdušni saobraćaj
Tel: 011/312-2780
E-mail: sladjana.kostic@utot.gov.rs

Ministarstvo zdravlja

dr. Vesna Knjeginjić

pomoćnik Ministra zdravlja
Tel: 011/311-7071
E-mail: vesna.knjeginjic@zdravlje.rs

Zvonko Platiša

samostalni savetnik u Ministarstvu zdravlja
E-mail: zvonko.platisa@zdravlje.gov.rs

Lazar Smiljanić

savetnik Ministra zdravlja
E-mail: lazar.smiljanic@zdravlje.rs

Dr. Branislava Matić

Odsek za životnu sredinu i zdravlje Instituta za javno zdravlje „dr. Milan Jovanović Batut“
Tel: 011/26-84-566, lokal 195
E-mail: brankicam@batut.org.rs

Dr Dragana Jovanović

šef Odseka za vodu za piće i rekreativne vode Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“
Tel: 011/26 84 566 lok 197
E-mail: dragana_jovanovic@batut.org.rs

Dr. Dejan Živadinović

Odsek za vodu i piće i rekreativne vode Instituta za javno zdravlje „dr. Milan Jovanović Batut“
E-mail: drdeki@gmail.com

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcija za vode

Nataša Milić

v.d. Direktor Direkcije za vode
Tel: 011/ 20 13 360
E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs

Marija Lazarević

rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju u oblasti voda
Tel: 011/ 201 33 51
E-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume

Ljiljana Sovilj

viši savetnik, šef Odseka za šumarsku politiku i realizaciju mera na unapređenju šumarstva
Tel: 011/311 02 61
E-mail: ljiljana.sovilj@minpolj.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu

Ivana Lazić

samostalni savetnik za dobrobit životinja, rukovodilac Grupe za zaštitu dobrobiti životinja u Odeljenju za zdravstvenu zaštitu i zaštitu dobrobiti životinja
Tel: 011/ 311 75 38
E-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja

SNEŽANA JELIČIĆ

samostalni savetnik za procenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja u postupku registracije u Odseku za sredstva za zaštitu i ishranu bilja
Tel: 011/2604-576
E-mail: snezana.jelicic@minpolj.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište

BRANKO LAKIĆ

v.d. direktora Uprave za poljoprivredno zemljište
Tel: 011/3348-054
E-mail: branko.lakic@minpolj.gov.rs

MARKO VRANJKOVIĆ

E-mail: marko.vranjkovic@minpolj.gov.rs
Tel: 011/3348-054

Ministarstvo privrede

Sanja Đurđević

radno mesto za tehničke propise starog pristupa, Grupa za harmonizovane tehničke propise, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda
Tel: 011/33 43 366
E-mail: sanja.djurdjevic@privreda.gov.rs

Jelena Petrović – zamenik člana

radno mesto za tehničku podršku u postupku notifikacije i informisanja, Grupa za registre, notifikaciju i info-centar za proizvode, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda
Tel: 011/ 33 43 371
E-mail: jelena.petrovic@privreda.gov.rs

 

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sofija Miškov Panić

Sektor za nauku
Tel: 011/ 36 40 243
E-mail: sofija.miskov@mpn.gov.rs

Vojislav Stefanović,

Šef odseka za praćenje realizacije programa i projekata u oblasti tehnološkog razvoja i studijsko-analitičke poslove, Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem
Tel: 011/ 36 40 248
E-mail: vojislav.stefanovic@mpn.gov.rs

Ministarstvo unutrašnjih poslova

1.Ivan Baras

pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP RS
Tel: 011/27-41-101
E-mail: ivan.baras@mup.gov.rs

2. Jelena Dimić

zamenik načelnika Odeljenja za opšte pravne poslove i međunarodnu saradnju Sektora za vanredne situacije MUP
Tel: 011/27-41-105
E-mail: jelena.dimic@mup.gov.rs

3. JADRANKA TOMIĆ

inspektor za međunarodne odnose u Odeljenju za opšte pravne poslove i međunarodnu saradnju
Tel: 011/27-41-106
E-mail: jadranka.tomic@mup.gov.rs

4. Dejan Radinović

inspektor za praćenje propisa, EU integracije i projekte Evropske unije u Odeljenju za opšte pravne poslove i međunarodnu saradnju
tel: 011/27-41-104
E-mail: dejan.radinovic@mup.gov.rs

5. Ljiljana Rauš

šef Odseka za koordinaciju izrade procene rizika i plana zaštite od tehničko tehničkih nesreća u Upravi za upravljanje rizikom, Sektor za vanredne situacije MUPRS
E-mail: ljiljana.raus@mup.gov.rs

6. Goran Stojanović

šef Odseka za izradu procene rizika od elementarnih nepogoda u Upravi za upravljanje rizikom, Sektor za vanredne situacije MUP RS
tel: 011/27-41-166
E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs

Ministarstvo finansija

Jelena Tanasković

državni sekretar
E-mail: jelena.tanaskovic@mfin.gov.rs

Jasminka Gajić

viši carinski savetnik, načelnik Odeljenja za TARIS, instrumente carinske i spoljnotrgovinske zaštite, poreze i akcize, Uprava za carine
tel: 011/20-15-977
E-mail: gajicj@carina.rs
E-mail: medjunarodnoEU@carina.rs

Vesna Vračar

samostalni carinski savetnik, rukovodilac grupe za analitičko praćenje instrumenata carinske i spoljnotrgovinske zaštite, Uprava za carine
tel: 011/260-44-93
E-mail: vracarv@carina.rs
E-mail: medjunarodnoEU@carina.rs

Darko Komnenić

v. d. pomoćnika ministra, Sektor budžeta
E-mail: darko.komnenic@mfin.gov.rs

Nada Milojević

samostalni savetnik za normativno i studijsko-analitičke poslove budžeta, Sektor budžeta
tel: 011/3642-609
E-mail: nada.milojevic@mfin.gov.rs

Verica Ignjatović

v. d. pomoćnika ministra, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
E-mail: verica.ignatovic@mfin.gov.rs

Jelena Jevtović

viši savetnik, šef Odseka za koordinaciju poslova evropskih integracija, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
E-mail: jelena.jevtovic@mfin.gov.rs

Sanja Amanović

samostalni savetnik, rukovodilac Grupe za koordinaciju poslova međunarodne saradnje, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
E-mail: sanja.amanovic@mfin.gov.rs

Marija Nedeljković

samostalni savetnik za koordinaciju poslova vezanih za proces pristupanja EU, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
E-mail: marija.nedeljkovic@mfin.gov.rs

Ministarstvo pravde

Radomir Ilić

državni sekretar Ministarstva
Tel: 011/3622-358
E-mail: kallisto1s@yahoo.com

Milica Todorović

savetnik, Grupa za koordinaciju sprovođenja Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije
Tel: 011/3631-012
 E-mail: milica.todorovic@mpravde.gov.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike

Milica Zorić

viši savtenik, šef Odseka za sistemsko uređenje oblasti geologije i rudarstva
Tel: 011/311 00 15
E-mail: milica.zoric@mre.gov.rs

Snežana Ristić

viši savetnik, šef Odseka za praćenje stanja u oblasti nafte, derivata nafte i prirodnog gasa
Tel: 011/36 04 201
E-mail: snezana.ristic@mre.gov.rs

Jelena Simović

pomoćnik ministra
Tel: 011/36 04 501
E-mail: jelena.simovic@mre.gov.rs

Vesna Simić

savetnik, radno mesto za poslove u oblasti obnovljivih izvora energije
Tel: 011/36 04 487
E-mail: vesna.simic@mre.gov.rs

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

VERA DESPOTOVIĆ

viši savetnik za koordinaciju i unapređenje međusektorske i međuregionalne saradnje u tržišnom nadzoru Sektora tržišne inspekcije
E-mail: vera.despotovic@mtt.gov.rs

Privredna komora Srbije

Dušan Stokić

rukovodilac Službe za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost
Tel: 011/33 00 927
E-mail: dusan.stokic@pks.rs

Siniša Mitrović

rukovodilac Službe za cirkularnu ekonomiju
Tel: 011/33 04 573
E-mail: sinisa.mitrovic@pks.rs

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Vladimir Galić

Pokrajinski sekretar
E-mail: ekolog@vojvodina.gov.rs; ekourb@vojvodina.gov.rs

Nemanja Erceg

Pomoćnik pokrajinskog sekretara
E-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs ; ekourb@vojvodina.gov.rs

POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE

DR SLOBODAN PUZOVIĆ

pomoćnik direktora za Sektor zaštite prirode
Tel: 021/4896-336
E-mail: slobodan.puzovic@pzzp.rs

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Slavica Avramović

viši savetnik u Sektoru za privredu
Tel: 011/36 33 405
E-mail: slavica.avramovic@gov.rs

Republički geodetski zavod

Darko Vučetić

dipl. geod. inž. načelnik Centra za upravljanje geoprostornim podacima
Tel: 011/ 715-26-46
E-mail: darko.vucetic@rgz.gov.rs

SRĐAN DABIĆ

dipl. geod. inž. na radnom mestu za uvođenje i implementaciju standarda i unapređenje Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, Centar za upravljanje geoprostornim podacima, zamenik člana
Tel: 011/715-2749
E-mail: srdjan.dabic@rgz.gov.rs

Republički zavod za statistiku

Dušanka Dostanić

samostalni savetnik, rukovodilac Grupe za statistiku životne sredine
Tel: 011/32 90 050
E-mail: dusanka.dostanic@stat.gov.rs

Ana Vignjević

savetnik u Grupi za statistiku životne sredinesavetnik u Grupi za statistiku životne sredine
Tel: 011/32-90-242
E-mail: ana.vignjevic@stat.gov.rs

Republički hidrometeorološki zavod

Prof. dr Jugoslav Nikolić, dipl. met.

direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda
Tel: 011/30 50 923
E-mail: jugoslav.nikolic@hidmet.gov.rs

Zoran Krajinović. dipl. met.

rukovodilac Grupe za međunarodne programe i projekte i evropske integracije
Tel: 011/30 50 828
E-mail: zoran.krajinovic@hidmet.gov.rs

Stalna konferencija gradova i opština

Miodag Gluščević

šef Odeljenja za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine
Tel: 011/7357-908
E-mail:miodrag.gluscevic@skgo.org

Ljubinka Kaluđerović

sekretarka Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije
Tel: 011/7357-907
E-mail: ljubinka.kaludjerovic@skgo.org

JANA PAVLOVIĆ

savetnica u Odeljenju za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine, zamenica člana
Tel: 011/7357-909
E-mail: jana.pavlovic@skgo.org

Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad – NIS

Svetlana Duvnjak

direktor Direkcije za zaštitu životne sredine
Tel: 021/481-5031
E-mail: svetlana.duvnjak@nis.eu

Nikola Radovanović

Menadžer za zakonodavstvo EU
Tel: 011/205-8368
E-mail: nikola.r.radovanovic@nis.eu