logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

Чланови

Министарство заштите животне средине

 1. Даринка Миловановић, Министарство заштите животне средине, члан;
 2. Мирослав Тошовић, Министарство заштите животне средине, члан;
 3. Зоран Вељковић, Министарство заштите животне средине, члан;
 4. Слободан Сремчевић, Министарство заштите животне средине, члан;
 5. Тина Јањатовић, Министарство заштите животне средине, члан
 6. Лука Старчевић, Министарство заштите животне средине, члан;
 7. Драгана Љумовић, Министарство заштите животне средине, члан;
 8. Предраг Симић, Министарство заштите животне средине, члан
 9. Пенка Николовски, Министарство заштите животне средине, члан;
 10. Марина Милојевић, Министарство заштите животне средине, члан;
 11. Даниела Додић, Министарство заштите животне средине, члан;
 12. Александра Дробац, Министарство заштите животне средине, члан;
 13. Снежана Прокић, Министарство заштите животне средине, члан;
 14. Марија Младеновић, Министарство заштите животне средине, члан;
 15. Душан Огњановић, Министарство заштите животне средине, члан;
 16. Љубица Боловић, Министарство заштите животне средине, члан;
 17. Сузана Милутиновић, Министарство заштите животне средине, члан;
 18. Соња Роглић, Министарство заштите животне средине, члан;
 19. Раде Остојић, Министарство заштите животне средине, члан;
 20. Весна Митровић, Министарство заштите животне средине, члан;
 21. Душица Радојичић, Министарство заштите животне средине, члан;
 22. Јасмина Ћурчић, Министарство заштите животне средине, члан;
 23. Бојана Ђорђевић, Министарство заштите животне средине, члан;
 24. Сузана Андрејевић Стефановић, Министарство заштите животне средине, члан;
 25. Биљана Миленковић, Министарство заштите животне средине, члан;
 26. Иван Ђуричковић, Министарство заштите животне средине, члан;
 27. Слађана Брђић, Министарство заштите животне средине, члан;
 28. Бојана Радески, Министарство заштите животне средине, члан;
 29. Драгана Радуловић, Министарство заштите животне средине, члан;
 30. Оливера Топалов, Министарство заштите животне средине, члан;
 31. Дијана Станковић, Министарство заштите животне средине, члан;
 32. Драгана Механџић, Министарство заштите животне средине, члан;
 33. Александра Вучинић, Министарство заштите животне средине, члан;
 34. Нада Лукачевић, Министарство заштите животне средине, члан;
 35. Ивана Милошевић, Министарство заштите животне средине, члан;
 36. Жељко Пантелић, Министарство заштите животне средине, члан;
 37. Ненад Радојевић, Министарство заштите животне средине, члан.

Агенција за заштиту животне средине

Филип Радовић

директор
Тел: 064/645 58 51
E-mail: filip.radovic@sepa.gov.rs

Тамара Перуновић Ћулић

помоћник директора
Тел: 064/834 86 40
E-mail: tamara.perunovic@sepa.gov.rs

Небојша Реџић

начелник Одељења националног регистра извора загађивача
E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Зоран Стојановић

начелник Одељења националне лабораторије
E-mail: zoran.stojanovic@sepa.gov.rs

Агенција за безбедност саобраћаја

Радоје Јовановић

начелник  Одељења за испитивање возила у Сектору за возила
Тел: 064/842 80 54
Е-mail: radoje.jovanovic@abs.gov.rs

Владан Поповић

виши стручни сарадник у Одељењу за испитивање возила у Сектору за возила
Тел: 064/842 80 22
Е-mail: vladan.popovic@abs.gov.rs

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије

Маја Бјелобрк

саветник за животну средину и емисију штетних гасова у Одељењу аеродрома
Тел: 064/ 803 1604
Е-mail: maja.bjelobrk@cad.gov.rs

Завод за заштиту природе Србије

Александар Драгишић

директор Завода за заштиту природе, члан
Тел: 011/20 93 803, 066/ 381 888
Е-mail: beograd@zzps.rs

Верица Стојановић

стручни сарадник
Тел:011/2093-811, 065/204 1889
Е-mail: verica.stojanovic@zzps.rs

Електропривреда Србије

Милена Ђаконовић

шеф Службе за заштиту животне средине за ТЕ и ТЕ-ТО, Сектор за заштиту животне средине и енергетску ефикасност у ТППЕ
Тел: 064/830 65 74
Е-mail: milena.djakonovic@eps.rs

Александар Јаковљевић

директор Сектора за стратегију, пословни развој и регулаторне односе
Тел: 064/833 31 92
Е-mail: aleksandar.jakovljevic@eps.rs

Институт за стандардизацију Србије

Мирјана Мирковић Ђорђевић

руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде, Сектор за опште области стандардизације
Тел: 011/34 09 362
Е-mail: mirjana.djordjevic@iss.rs

Марина Донић

виши организатор за послове стандардизације у Одељењу за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде, Сектор за опште области стандардизације
Тел: 011/34 09 363
Е-mail: marina.donic@iss.rs

Министарство за европске интеграције

Ана Стоиљковић

Самостални саветник, Одељење за животну средину, пољопривреду и рурални развој, Сектор за координацију процеса притупања, координацију припреме и спровођења Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније и праћење споразума о Стабилизацији и придруживању
Тел: 011/3061-117
Е-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Јелена Тодоровић

саветница у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције
Тел: 011/3130-968
Е-mail: jelena.todorovic@minljmpdd.gov.rs

Сања Атанасковић Опачић

руководитељка Групе за међународну сарадњу и европске интеграције
Тел:  011/3130-968
E-mail: sanja.atanaskovic@minljmpdd.gov.rs

Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Татјана Ивковић

саветник, Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење
Тел: 011/3616-304
E-mail: tatjana.ivkovic@mgsi.gov.rs

Марко Цупара

самостални саветник, Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја
Тел: 011/260-9241
E-mail: marko.cupara@mgsi.gov.rs

Слађана Костић

самостални саветник, Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе
Тел: 011/312-2780
E-mail: sladjana.kostic@mgsi.gov.rs

Министарствo здравља

Звонко Платиша

самостални саветник у Министарству здравља
E-mail: zvonko.platisa@zdravlje.gov.rs
Тел: 064/88 11 064

Лазар Смиљанић

саветник у Министарству здравља
E-mail: lazar.smiljanic@zdravlje.gov.rs
Тел: 064/88 11 058

Др Драгана Јовић

начелник Центра за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље „др. Милан Јовановић Батут“
E-mail: dragana_jovic@batut.org.rs
Тел: 011/26-84-566, локал 195

Др Бранислава Матић

Одсек за животну средину и здравље Института за јавно здравље „др. Милан Јовановић Батут“
Тел: 011/26-84-566, локал 195
E-mail: brankicam@batut.org.rs

Др Драгана Јовановић

шеф Одсека за воду за пиће и рекреативне воде Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“
Тел: 011/26 84 566
E-mail: dragana_jovanovic@batut.org.rs

Др Дејан Живадиновић

Одсек за воду и пиће и рекреативне воде Института за јавно здравље „др. Милан Јовановић Батут“
E-mail: drdeki@gmail.com
Тел: 063/88 19 790

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Дирекција за воде

Наташа Милић

в.д. Републичке дирекције за воде
Тел: 011/ 20 13 360, 064/840 40 41
E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs

Марија Лазаревић

начелник Одељења за управљање водама и међународну сарадњу
Тел: 011/ 201 33 51
E-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме

Љиљана Совиљ

виши саветник, шеф Одсека за шумарску политику и реализацију мера на унапређењу шумарства
Тел: 064/805 58 21
Е-mail: ljiljana.sovilj@minpolj.gov.rs

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину

Ивана Лазић

руководилац Групе за добробит животиња у Одељењу за добробит животиња и ветеринарску делатност
Тел: 064/868 02 94
E-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа зa заштиту биља

Снежана Јеличић

радно место за процену средстава за заштиту и исхрану биља у поступку регистрације, Одсек за средства за заштиту и исхрану биља
Тел: 064/805 58 93
Е-mail: snezana.jelicic@minpolj.gov.rs

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа зa пољопривредно земљиште

Бранко Лакић

в.д. директора Управе за пољопривредно земљиште
Тел: 011/3348-054
Е-mail: branko.lakic@minpolj.gov.rs

Александра Мичета

в.д. помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште
Е-mail: aleksandra.miceta@minpolj.gov.rs
Тел: 062/613 344

Министарствo пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектор за пољопривредну политику

Драгана Дробњак

Група за праћење утицаја промене климе на сектор пољопривреде
Тел: 063/845 11 29
Е-mail: dragana.drobnjak@minpolj.gov.rs

Министарствo привреде

Сања Ђурђевић

радно место за техничке прописе старог приступа, Група за хармонизоване техничке прописе, Сектор за квалитет и безбедност производа
Тел: 011/33 43 366
E-mail: sanja.djurdjevic@privreda.gov.rs

Јелена Петровић

радно место за техничку подршку у поступку нотификације и информисања, Група за регистре, нотификацију и инфо-центар за производе, Сектор за квалитет и безбедност производа
Тел: 011/ 33 43 371
E-mail: jelena.petrovic@privreda.gov.rs

Министарствo просвете, науке и технолошког развоја

Софија Мишков-Панић

Сектор за науку
Тел: 011/ 36 40 243
E-mail: sofija.miskov@mpn.gov.rs

Војислав Стефановић,

Шеф одсека за праћење реализације програма и пројеката у области технолошког развоја и студијско-аналитичке послове, Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем
Тел: 011/ 36 40 248
E-mail: vojislav.stefanovic@mpn.gov.rs

Министарствo унутрашњих послова

1.Иван Барас

помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације МУП РС
Тел: 011/27-41-101
E-mail: ivan.baras@mup.gov.rs

2. Јелена Димић

заменик начелника Одељења за опште правне послове и међународну сарадњу Сектора за ванредне ситуације МУП
Тел: 011/27-41-105
E-mail: jelena.dimic@mup.gov.rs

3. ЈАДРАНКА ТОМИЋ

шеф Одсека за међународну сарадњу и координацију међународне помоћи
Тел: 011/27-41-106
Е-mail: jadranka.tomic@mup.gov.rs

4. Дејан Радиновић

шеф Одсека за европске послове
тел: 011/27-41-104
E-mail: dejan.radinovic@mup.gov.rs

5. Маја Консуловски

руководилац Групе за координацију међународне помоћи
тел: 011/27-41-103
E-mail: maja.konsulovski@mup.gov.rs

6. Нина Мијатовић

заменик начелника Одељења за планирање и процену ризика
тел: 011/27-41-162
E-mail: nina.mijatovic@mup.gov.rs

7. Горан Стојановић

шеф Одсека за процену ризика од елементарних непогода
тел: 011/27-41-162
E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs

8. Тамара Пејовић

шеф Одсека за сузбијање еколошког криминала и заштиту животне средине у Служби за сузбијање криминала, Управа криминалистичке полиције, Дирекција полиције
E-mail: tamara.pejovic@mup.gov.rs

Министарствo финансија

Јасминка Гајић

начелник Одељења за ТАРИС, инструменте царинске и спољнотрговинске заштите, порезе и акцизе, Управа за царине
тел: 064/858 2741
E-mail: gajicj@carina.rs
E-mail: medjunarodnoEU@carina.rs

Весна Врачар

 руководилац Групе за аналитичко праћење инструмената царинске и спољнотрговинске заштите, Управа за царине
тел: 011/260-44-93
E-mail: vracarv@carina.rs

Дарко Комненић

в. д. помоћника министра, Сектор буџета
тел: 011/364-2932
E-mail: darko.komnenic@mfin.gov.rs

Верица Игњатовић

в. д. помоћника министра, Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
тел: 011/364-2632
Е-mail: verica.ignjatovic@mfin.gov.rs

Јелена Јевтовић

 Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
тел: 011/364-2629
Е-mail: jelena.jevtovic@mfin.gov.rs

Сања Амановић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
тел: 011/364-2635
Е-mail: sanja.amanovic@mfin.gov.rs

Марија Недељковић

 Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције
тел: 011/364-2625
Е-mail: marija.nedeljkovic@mfin.gov.rs

Саша Стевановић

државни секретар
тел: 011/364-2690
Е-mail: sasa.stevanovic@mfin.gov.rs

Душанка Демић

 Сектор буџета
тел: 011/364-2906
Е-mail: dusanka.demic@mfin.gov.rs

Министарство правде

Владимир Винш

самостални саветник у Сектору за нормативне послове
Тел: 011/2686-923
E-mail: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

Лазар Ђуровић

консултант за припрему секторске буџетске подршке
Тел: 064/244 24 53
 E-mail: lazar.djurovic@mpravde.gov.rs

Министарство рударства и енергетике

Јелена Симовић

шеф Одсека за европске интеграције и међународну сарадњу
Тел: 011/360 44 29
E-mail: jelena.simovic@mre.gov.rs

Снежана Ристић

шеф Одсека за правне и економске послове у области нафте и природног гаса
Тел: 011/360 45 01
E-mail: snezana.ristic@mre.gov.rs

Весна Симић

шеф Одсека за обновљиве изворе енергије
Тел: 011/36 04 487
E-mail: vesna.simic@mre.gov.rs

Михаило Милошевић

саветник у Одсеку за правне и економске послове у области геологије и рударства
Тел: 011/311 00 15
E-mail: mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Ивана Вељковић

Сектор за туризам, Група за међународну сарадњу у туризму
Тел: 011/2856 190
Е-mail: ivana.veljkovic@mtt.gov.rs

Привредна комора Србије

Душан Стокић

руководилац Центра за животну средину, техничке прописе, квалитет и друштвену одговорност
Тел: 066/875 10 56
Е-mail: dusan.stokic@pks.rs

Синиша Митровић

руководилац Центра за циркуларну економију
Тел: 066/875 10 12
Е-mail: sinisa.mitrovic@pks.rs

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Владимир Галић

Покрајински секретар
Тел: 062/630 063
E-mail: ekolog@vojvodina.gov.rs; ekourb@vojvodina.gov.rs

Немања Ерцег

Помоћник покрајинског секретара, Сектор за чистију производњу и одрживи развој
Тел: 062/802 92 56
E-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs ; ekourb@vojvodina.gov.rs

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

Др Весна кицошев

стручњак за заштиту природе (заштита животне средине) – шеф Одсека за заштиту животне средине шифра Ж020100
Тел: 065/206 32 53
Е-mail: vesna.kicosev@pzzp.rs

Републички секретаријат за законодавство

Славица Аврамовић

виши саветник у Републичком секретаријату за законодавство
Тел: 011/36 33 405
Е-mail: slavica.avramovic@gov.rs

Републички геодетски завод

Дарко Вучетић

дипл. геод. инж. начелник Центра за управљање геопросторним подацима
Тел: 011/ 715-26-46
E-mail: darko.vucetic@rgz.gov.rs

Василија Живановић

руководилац Групе за стандардизацију и правни оквир у Центру за управљање геопросторним подацима
Тел: 011/715-2749
Е-mail: vasilija.zivanovic@rgz.gov.rs

Републички завод за статистику

Душанка Достанић

шеф Одсека за статистику и рачуне животне средине
Тел: 011/30 87 001
Тел: 064/339 35 16
Е-mail: dusanka.dostanic@stat.gov.rs

Ана Вигњевић

саветник у Одсеку за статистику и рачуне животне средине
Тел: 011/30-87-001
Е-mail: ana.vignjevic@stat.gov.rs

Републички хидрометеоролошки завод

Проф. др Југослав Николић, дипл. мет.

директор Републичког хидрометеоролошког завода
Тел: 011/30 50 923
Тел: 064/838 50 01
Е-mail: jugoslav.nikolic@hidmet.gov.rs

Зоран Крајиновић дипл. мет.

руководилац Групе за међународне програме, пројекте и европске интеграције
Тел: 011/30 50 828
Тел: 064/838 50 41
Е-mail: zoran.krajinovic@hidmet.gov.rs

Горан Михајловић дипл. мет.

Помоћник директора Сектора за метеоролошки осматрачки систем
Тел: 011/30 50 966
Тел: 064/838 52 74
Е-mail: goran.mihajlovic@hidmet.gov.rs

Стална конференција градова и општина

Миодаг Глушчевић

Програмски директор за урбани развој, животну средину и комуналне делатности
Тел: 011/7357-908
Тел: 064/870 33 11
E-mail:miodrag.gluscevic@skgo.org

Јана Павловић

саветница за животну средину
Тел: 011/7357-909
Тел: 064/870 33 29
Е-mail: jana.pavlovic@skgo.org

Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад – НИС

Светлана Дувњак

руководилац Сектора за заштиту животне средине
Тел: 021/481-5031
E-mail: svetlana.duvnjak@nis.eu

Никола Радовановић

директор Канцеларије за сарадњу са институцијама ЕУ
Тел: 011/205-8368
E-mail: nikola.r.radovanovic@nis.eu

Акредитационо тело Србије

Бранка Ракоњац

виши организатор предмета акредитације у Одељењу за акредитацију лабораторија Акредитационог тела Србије
Тел: 011/3130-376
Тел: 064/887 28 02
E-mail: branka.rakonjac@ats.rs