logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

Članovi

Ministarstvo zaštite životne sredine

 1. Darinka Milovanović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 2. Miroslav Tošović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 3. Zoran Veljković, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 4. Slobodan Sremčević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 5. Tina Janjatović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član
 6. Luka Starčević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 7. Dragana Ljumović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 8. Predrag Simić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član
 9. Penka Nikolovski, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 10. Marina Milojević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 11. Daniela Dodić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 12. Aleksandra Drobac, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 13. Snežana Prokić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 14. Marija Mladenović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 15. Dušan Ognjanović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 16. Ljubica Bolović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 17. Suzana Milutinović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 18. Sonja Roglić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 19. Rade Ostojić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 20. Vesna Mitrović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 21. Dušica Radojičić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 22. Jasmina Ćurčić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 23. Bojana Đorđević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 24. Suzana Andrejević Stefanović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 25. Biljana Milenković, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 26. Ivan Đuričković, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 27. Slađana Brđić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 28. Bojana Radeski, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 29. Dragana Radulović, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 30. Olivera Topalov, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 31. Dijana Stanković, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 32. Dragana Mehandžić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 33. Aleksandra Vučinić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 34. Nada Lukačević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 35. Ivana Milošević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 36. Željko Pantelić, Ministarstvo zaštite životne sredine, član;
 37. Nenad Radojević, Ministarstvo zaštite životne sredine, član.

Agencija za zaštitu životne sredine

Filip Radović

direktor
Tel: 064/645 58 51
E-mail: filip.radovic@sepa.gov.rs

Tamara Perunović Ćulić

pomoćnik direktora
Tel: 064/834 86 40
E-mail: tamara.perunovic@sepa.gov.rs

Nebojša Redžić

načelnik Odeljenja nacionalnog registra izvora zagađivača
E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Zoran Stojanović

načelnik Odeljenja nacionalne laboratorije
E-mail: zoran.stojanovic@sepa.gov.rs

Agencija za bezbednost saobraćaja

Radoje Jovanović

načelnik  Odeljenja za ispitivanje vozila u Sektoru za vozila
Tel: 064/842 80 54
E-mail: radoje.jovanovic@abs.gov.rs

Vladan Popović

viši stručni saradnik u Odeljenju za ispitivanje vozila u Sektoru za vozila
Tel: 064/842 80 22
E-mail: vladan.popovic@abs.gov.rs

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Maja Bjelobrk

savetnik za životnu sredinu i emisiju štetnih gasova u Odeljenju aerodroma
Tel: 064/ 803 1604
E-mail: maja.bjelobrk@cad.gov.rs

Zavod za zaštitu prirode Srbije

Aleksandar Dragišić

direktor Zavoda za zaštitu prirode, član
Tel: 011/20 93 803, 066/ 381 888
E-mail: beograd@zzps.rs

Verica Stojanović

stručni saradnik
Tel:011/2093-811, 065/204 1889
E-mail: verica.stojanovic@zzps.rs

Elektroprivreda Srbije

Milena Đakonović

šef Službe za zaštitu životne sredine za TE i TE-TO, Sektor za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost u TPPE
Tel: 064/830 65 74
E-mail: milena.djakonovic@eps.rs

Aleksandar Jakovljević

direktor Sektora za strategiju, poslovni razvoj i regulatorne odnose
Tel: 064/833 31 92
E-mail: aleksandar.jakovljevic@eps.rs

Institut za standardizaciju Srbije

Mirjana Mirković Đorđević

rukovodilac Odeljenja za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde, Sektor za opšte oblasti standardizacije
Tel: 011/34 09 362
E-mail: mirjana.djordjevic@iss.rs

Marina Donić

viši organizator za poslove standardizacije u Odeljenju za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde, Sektor za opšte oblasti standardizacije
Tel: 011/34 09 363
E-mail: marina.donic@iss.rs

Ministarstvo za evropske integracije

Ana Stoiljković

Samostalni savetnik, Odeljenje za životnu sredinu, poljoprivredu i ruralni razvoj, Sektor za koordinaciju procesa pritupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje sporazuma o Stabilizaciji i pridruživanju
Tel: 011/3061-117
E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Jelena Todorović

savetnica u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Tel: 011/3130-968
E-mail: jelena.todorovic@minljmpdd.gov.rs

Sanja Atanasković Opačić

rukovoditeljka Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Tel:  011/3130-968
E-mail: sanja.atanaskovic@minljmpdd.gov.rs

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Tatjana Ivković

savetnik, Sektor za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenje
Tel: 011/3616-304
E-mail: tatjana.ivkovic@mgsi.gov.rs

Marko Cupara

samostalni savetnik, Sektor za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja
Tel: 011/260-9241
E-mail: marko.cupara@mgsi.gov.rs

Slađana Kostić

samostalni savetnik, Sektor za vazdušni saobraćaj i transport opasne robe
Tel: 011/312-2780
E-mail: sladjana.kostic@mgsi.gov.rs

Ministarstvo zdravlja

Zvonko Platiša

samostalni savetnik u Ministarstvu zdravlja
E-mail: zvonko.platisa@zdravlje.gov.rs
Tel: 064/88 11 064

Lazar Smiljanić

savetnik u Ministarstvu zdravlja
E-mail: lazar.smiljanic@zdravlje.gov.rs
Tel: 064/88 11 058

Dr Dragana Jović

načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju Instituta za javno zdravlje „dr. Milan Jovanović Batut“
E-mail: dragana_jovic@batut.org.rs
Tel: 011/26-84-566, lokal 195

Dr Branislava Matić

Odsek za životnu sredinu i zdravlje Instituta za javno zdravlje „dr. Milan Jovanović Batut“
Tel: 011/26-84-566, lokal 195
E-mail: brankicam@batut.org.rs

Dr Dragana Jovanović

šef Odseka za vodu za piće i rekreativne vode Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“
Tel: 011/26 84 566
E-mail: dragana_jovanovic@batut.org.rs

Dr Dejan Živadinović

Odsek za vodu i piće i rekreativne vode Instituta za javno zdravlje „dr. Milan Jovanović Batut“
E-mail: drdeki@gmail.com
Tel: 063/88 19 790

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Direkcija za vode

Nataša Milić

v.d. Republičke direkcije za vode
Tel: 011/ 20 13 360, 064/840 40 41
E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs

Marija Lazarević

načelnik Odeljenja za upravljanje vodama i međunarodnu saradnju
Tel: 011/ 201 33 51
E-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume

Ljiljana Sovilj

viši savetnik, šef Odseka za šumarsku politiku i realizaciju mera na unapređenju šumarstva
Tel: 064/805 58 21
E-mail: ljiljana.sovilj@minpolj.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu

Ivana Lazić

rukovodilac Grupe za dobrobit životinja u Odeljenju za dobrobit životinja i veterinarsku delatnost
Tel: 064/868 02 94
E-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja

Snežana Jeličić

radno mesto za procenu sredstava za zaštitu i ishranu bilja u postupku registracije, Odsek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja
Tel: 064/805 58 93
E-mail: snezana.jelicic@minpolj.gov.rs

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište

Branko Lakić

v.d. direktora Uprave za poljoprivredno zemljište
Tel: 011/3348-054
E-mail: branko.lakic@minpolj.gov.rs

Aleksandra Mičeta

v.d. pomoćnika direktora Uprave za poljoprivredno zemljište
E-mail: aleksandra.miceta@minpolj.gov.rs
Tel: 062/613 344

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Sektor za poljoprivrednu politiku

Dragana Drobnjak

Grupa za praćenje uticaja promene klime na sektor poljoprivrede
Tel: 063/845 11 29
E-mail: dragana.drobnjak@minpolj.gov.rs

Ministarstvo privrede

Sanja Đurđević

radno mesto za tehničke propise starog pristupa, Grupa za harmonizovane tehničke propise, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda
Tel: 011/33 43 366
E-mail: sanja.djurdjevic@privreda.gov.rs

Jelena Petrović

radno mesto za tehničku podršku u postupku notifikacije i informisanja, Grupa za registre, notifikaciju i info-centar za proizvode, Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda
Tel: 011/ 33 43 371
E-mail: jelena.petrovic@privreda.gov.rs

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Sofija Miškov-Panić

Sektor za nauku
Tel: 011/ 36 40 243
E-mail: sofija.miskov@mpn.gov.rs

Vojislav Stefanović,

Šef odseka za praćenje realizacije programa i projekata u oblasti tehnološkog razvoja i studijsko-analitičke poslove, Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem
Tel: 011/ 36 40 248
E-mail: vojislav.stefanovic@mpn.gov.rs

Ministarstvo unutrašnjih poslova

1.Ivan Baras

pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP RS
Tel: 011/27-41-101
E-mail: ivan.baras@mup.gov.rs

2. Jelena Dimić

zamenik načelnika Odeljenja za opšte pravne poslove i međunarodnu saradnju Sektora za vanredne situacije MUP
Tel: 011/27-41-105
E-mail: jelena.dimic@mup.gov.rs

3. JADRANKA TOMIĆ

šef Odseka za međunarodnu saradnju i koordinaciju međunarodne pomoći
Tel: 011/27-41-106
E-mail: jadranka.tomic@mup.gov.rs

4. Dejan Radinović

šef Odseka za evropske poslove
tel: 011/27-41-104
E-mail: dejan.radinovic@mup.gov.rs

5. Maja Konsulovski

rukovodilac Grupe za koordinaciju međunarodne pomoći
tel: 011/27-41-103
E-mail: maja.konsulovski@mup.gov.rs

6. Nina Mijatović

zamenik načelnika Odeljenja za planiranje i procenu rizika
tel: 011/27-41-162
E-mail: nina.mijatovic@mup.gov.rs

7. Goran Stojanović

šef Odseka za procenu rizika od elementarnih nepogoda
tel: 011/27-41-162
E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs

8. Tamara Pejović

šef Odseka za suzbijanje ekološkog kriminala i zaštitu životne sredine u Službi za suzbijanje kriminala, Uprava kriminalističke policije, Direkcija policije
E-mail: tamara.pejovic@mup.gov.rs

Ministarstvo finansija

Jasminka Gajić

načelnik Odeljenja za TARIS, instrumente carinske i spoljnotrgovinske zaštite, poreze i akcize, Uprava za carine
tel: 064/858 2741
E-mail: gajicj@carina.rs
E-mail: medjunarodnoEU@carina.rs

Vesna Vračar

 rukovodilac Grupe za analitičko praćenje instrumenata carinske i spoljnotrgovinske zaštite, Uprava za carine
tel: 011/260-44-93
E-mail: vracarv@carina.rs

Darko Komnenić

v. d. pomoćnika ministra, Sektor budžeta
tel: 011/364-2932
E-mail: darko.komnenic@mfin.gov.rs

Verica Ignjatović

v. d. pomoćnika ministra, Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
tel: 011/364-2632
E-mail: verica.ignjatovic@mfin.gov.rs

Jelena Jevtović

 Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
tel: 011/364-2629
E-mail: jelena.jevtovic@mfin.gov.rs

Sanja Amanović

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
tel: 011/364-2635
E-mail: sanja.amanovic@mfin.gov.rs

Marija Nedeljković

 Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
tel: 011/364-2625
E-mail: marija.nedeljkovic@mfin.gov.rs

Saša Stevanović

državni sekretar
tel: 011/364-2690
E-mail: sasa.stevanovic@mfin.gov.rs

Dušanka Demić

 Sektor budžeta
tel: 011/364-2906
E-mail: dusanka.demic@mfin.gov.rs

Ministarstvo pravde

Vladimir Vinš

samostalni savetnik u Sektoru za normativne poslove
Tel: 011/2686-923
E-mail: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

Lazar Đurović

konsultant za pripremu sektorske budžetske podrške
Tel: 064/244 24 53
 E-mail: lazar.djurovic@mpravde.gov.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike

Jelena Simović

šef Odseka za evropske integracije i međunarodnu saradnju
Tel: 011/360 44 29
E-mail: jelena.simovic@mre.gov.rs

Snežana Ristić

šef Odseka za pravne i ekonomske poslove u oblasti nafte i prirodnog gasa
Tel: 011/360 45 01
E-mail: snezana.ristic@mre.gov.rs

Vesna Simić

šef Odseka za obnovljive izvore energije
Tel: 011/36 04 487
E-mail: vesna.simic@mre.gov.rs

Mihailo Milošević

savetnik u Odseku za pravne i ekonomske poslove u oblasti geologije i rudarstva
Tel: 011/311 00 15
E-mail: mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Ivana Veljković

Sektor za turizam, Grupa za međunarodnu saradnju u turizmu
Tel: 011/2856 190
E-mail: ivana.veljkovic@mtt.gov.rs

Privredna komora Srbije

Dušan Stokić

rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost
Tel: 066/875 10 56
E-mail: dusan.stokic@pks.rs

Siniša Mitrović

rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju
Tel: 066/875 10 12
E-mail: sinisa.mitrovic@pks.rs

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Vladimir Galić

Pokrajinski sekretar
Tel: 062/630 063
E-mail: ekolog@vojvodina.gov.rs; ekourb@vojvodina.gov.rs

Nemanja Erceg

Pomoćnik pokrajinskog sekretara, Sektor za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
Tel: 062/802 92 56
E-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs ; ekourb@vojvodina.gov.rs

POKRAJINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE

Dr Vesna kicošev

stručnjak za zaštitu prirode (zaštita životne sredine) – šef Odseka za zaštitu životne sredine šifra Ž020100
Tel: 065/206 32 53
E-mail: vesna.kicosev@pzzp.rs

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Slavica Avramović

viši savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo
Tel: 011/36 33 405
E-mail: slavica.avramovic@gov.rs

Republički geodetski zavod

Darko Vučetić

dipl. geod. inž. načelnik Centra za upravljanje geoprostornim podacima
Tel: 011/ 715-26-46
E-mail: darko.vucetic@rgz.gov.rs

Vasilija Živanović

rukovodilac Grupe za standardizaciju i pravni okvir u Centru za upravljanje geoprostornim podacima
Tel: 011/715-2749
E-mail: vasilija.zivanovic@rgz.gov.rs

Republički zavod za statistiku

Dušanka Dostanić

šef Odseka za statistiku i račune životne sredine
Tel: 011/30 87 001
Tel: 064/339 35 16
E-mail: dusanka.dostanic@stat.gov.rs

Ana Vignjević

savetnik u Odseku za statistiku i račune životne sredine
Tel: 011/30-87-001
E-mail: ana.vignjevic@stat.gov.rs

Republički hidrometeorološki zavod

Prof. dr Jugoslav Nikolić, dipl. met.

direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda
Tel: 011/30 50 923
Tel: 064/838 50 01
E-mail: jugoslav.nikolic@hidmet.gov.rs

Zoran Krajinović dipl. met.

rukovodilac Grupe za međunarodne programe, projekte i evropske integracije
Tel: 011/30 50 828
Tel: 064/838 50 41
E-mail: zoran.krajinovic@hidmet.gov.rs

Goran Mihajlović dipl. met.

Pomoćnik direktora Sektora za meteorološki osmatrački sistem
Tel: 011/30 50 966
Tel: 064/838 52 74
E-mail: goran.mihajlovic@hidmet.gov.rs

Stalna konferencija gradova i opština

Miodag Gluščević

Programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti
Tel: 011/7357-908
Tel: 064/870 33 11
E-mail:miodrag.gluscevic@skgo.org

Jana Pavlović

savetnica za životnu sredinu
Tel: 011/7357-909
Tel: 064/870 33 29
E-mail: jana.pavlovic@skgo.org

Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad – NIS

Svetlana Duvnjak

rukovodilac Sektora za zaštitu životne sredine
Tel: 021/481-5031
E-mail: svetlana.duvnjak@nis.eu

Nikola Radovanović

direktor Kancelarije za saradnju sa institucijama EU
Tel: 011/205-8368
E-mail: nikola.r.radovanovic@nis.eu

Akreditaciono telo Srbije

Branka Rakonjac

viši organizator predmeta akreditacije u Odeljenju za akreditaciju laboratorija Akreditacionog tela Srbije
Tel: 011/3130-376
Tel: 064/887 28 02
E-mail: branka.rakonjac@ats.rs