logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

Pregovaračka grupa 27

Pregovaračka grupa 27 Životna sredina

Predsednik Pregovaračke grupe

Ivan Karić, državni sekretar
Tel: 011/ 3110 463
E-mail: ivan.karic@ekologija.gov.rs

Zamenik predsednika Pregovaračke grupe

Sandra Dokić, pomoćnica ministarke
Tel: 011/ 2697 625
E-mail: sandra.dokic@ekologija.gov.rs

Sekretarka Pregovaračke grupe

Sandra Milićević Sperlić, šef Odseka za koordinaciju procesa evropskih integracija
Tel: 011/ 2601 584
E-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs

Zamenica sekretarke Pregovaračke grupe

Milica Perovanović, Odeljenje za evropske integracije
Tel: 011/ 2601 584
E-mail: milica.perovanovic@ekologija.gov.rs