logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

Sektorske radne grupe

ŠEFOVI SEKTORSKIH RADNIH GRUPA

Horizontalno zakonodavstvo

Zoran Veljković, šef sektorske radne grupe

E-mail: zoran.veljkovic@ekologija.gov.rs

Darinka Milovanović, zamenica šefice sektorske radne grupe

E-mail: darinka.milovanovic@ekologija.gov.rs

Kvalitet vazduha

Aleksandra Imširagić-Đurić, pomoćnica ministarke, šefica sektorske radne grupe

E-mail: aleksandra.imsiragic@ekologija.gov.rs

Vesna Mitrović, zamenica šefice sektorske radne grupe

E-mail:  vesna.mitrovic@ekologija.gov.rs

Dušica Radojičić, zamenica šefice sektorske radne grupe

E-mail:  dusica.radojicic@ekologija.gov.rs

Upravljanje otpadom

Filip Abramović, pomoćnik ministra, šef sektorske radne grupe

E-mail: filip.abramovic@ekologija.gov.rs

Predrag Simić, zamenik šefa sektorske radne grupe

E-mail: predrag.simic@ekologija.gov.rs

Kvalitet voda

Filip Abramović, pomoćnik ministra, šef sektorske radne grupe

E-mail: filip.abramovic@ekologija.gov.rs

Marija Lazarević, šefica sektorske radne grupe

E-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs
zamenik šefa sektorske radne grupe:

Željko Pantelić, zamenik šefa sektorske radne grupe

E-mail: zeljko.pantelic@ekologija.gov.rs

Zaštita prirode

Jasmina Jović, šefica sektorske radne grupe

E-mail: jasmina.jovic@ekologija.gov.rs

Jelena Dučić, zamenica šefice sektorske radne grupe

E-mail: jelena.ducic@ekologija.gov.rs

Dušan Ognjanović, zamenik šefice sektorske radne grupe

E-mail: dusan.ognjanovic@ekologija.gov.rs

Kontrola industrijskog zagađenja

Aleksandra Imširagić-Đurić, pomoćnica ministarke, šefica sektorske radne grupe

E-mail: aleksandra.imsiragic@ekologija.gov.rs

Nada Lukačević, zamenica šefice sektorske radne grupe

E-mail: nada.lukacevic@ekologija.gov.rs

Ivana Milošević, zamenica šefice sektorske radne grupe

E-mail: ivana.milosevic@ekologija.gov.rs

Hemikalije

Aleksandra Imširagić-Đurić, pomoćnica ministarke, šefica sektorske radne grupe

E-mail: aleksandra.imsiragic@ekologija.gov.rs

Sonja Roglić, zamenica šefice sektorske radne grupe

E-mail: sonja.roglic@ekologija.gov.rs

Bojana Đorđević, zamenica šefica sektorske radne grupe

E-mail: bojana.djordjevic@ekologija.gov.rs

Zaštita od buke

Aleksandra Imširagić-Đurić, pomoćnica ministarke, šefica sektorske radne grupe

E-mail: aleksandra.imsiragic@ekologija.gov.rs

Slađana Brđić, zamenica šefice sektorske radne grupe

E-mail: sladjana.brdjic@ekologija.gov.rs

Klimatske promene

Dragana Radulović, šefica sektorske radne grupe

E-mail: dragana.radulovic@ekologija.gov.rs

Civilna zaštita

Ivan Baras, šef sektorske radne grupe

E-mail: ivan.baras@mup.gov.rs

Članovi sektorskih radnih grupa

Horizontalno zakonodavstvo

Slobodan Sremčević

E-mail: slobodan.sremcevic@ekologija.gov.rs

Tina Janjatović

E-mail: tina.janjatovic@ekologija.gov.rs

Miroslav Tošović

E-mail: miroslav.tosovic@ekologija.gov.rs

Darinka Borčević

E-mail: darinka.borcevic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Olivera Topalov

E-mail: olivera.topalov@ekologija.gov.rs

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Vladimir Vinš

E-mail: vladimir.vins@mpravde.gov.rs

Lazar Đurović

E-mail: lazar.djurovic@mpravde.gov.rs

Darko Vučetić

E-mail: darko.vucetic@rgz.gov.rs
Tel: 011/715-2646

Vasilija Živanović

E-mail: vasilija.zivanovic@rgz.gov.rs
Tel: 011/715-2749

Ana Stoiljković

E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Mirjana Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Kvalitet vazduha

Ljubica Bolović

E-mail: ljubica.bolovic@ekologija.gov.rs

Jasmina Ćurčić

E-mail: jasmina.curcic@ekologija.gov.rs

Darinka Milovanović

E-mail: darinka.milovanovic@ekologija.gov.rs

Milica Perovanović

E-mail: milica.perovanovic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Jasmina Knežević

E-mail: jasmina.knezevic@sepa.gov.rs
Tel: 064/645 58 49

Snežana Ristić

E-mail: snezana.ristic@mre.gov.rs

Nevenka Milićević

E-mail: nevenka.milicevic@eps.rs
Tel: 064/833 34 38

Branka Rakonjac

E-mail: branka.rakonjac@ats.rs
Tel: 011/313-03-76

Dr Zorica Lopičić

E-mail: z.lopicic@itnms.ac.rs

Nikola Radovanović

E-mail: nikola.r.radovanovic@nis.eu
Tel: 011/205-8368

Svetlana Duvnjak

E-mail: svetlana.duvnjak@nis.eu
Tel: 021/481-5031

Ana Stoiljković

E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Anđelka Mihajlov

E-mail: anmihajlov@gmail.com

Upravljanje otpadom

Luka Starčević

E-mail: luka.starcevic@ekologija.gov.rs

Marina Milojević

E-mail: marina.milojevic@ekologija.gov.rs

Dragana Mehandžić

E-mail: dragana.mehandzic@ekologija.gov.rs

Dragana Ljumović

E-mail: dragana.ljumovic@ekologija.gov.rs

Penka Nikolovski

E-mail: penka.nikolovski@ekologija.gov.rs

Daniela Dodić

E-mail: daniela.dodic@ekologija.gov.rs

Sandra Milićević Sperlić

E-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Violeta Ćulafić

E-mail: violeta.culafic@ekologija.gov.rs

Tatjana Kaluđerović

E-mail: tatjana.kaludjerovic@ekologija.gov.rs

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Mihailo Milošević

E-mail: mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Branko Lakić

E-mail:branko.lakic@minpolj.gov.rs

Aleksandra Mičeta

E-mail: aleksandra.miceta@minpolj.gov.rs

Predrag Jevremović

E-mail: predrag.jevremovic@mgsi.gov.rs
Tel: 011/361-6520

Ana Đurić

E-mail: ana.djuric@eps.rs
Tel: 064/833 38 42

Vesna Živković

E-mail: vesna.zivkovic@eps.rs
Tel: 064/833 34 37

Gordana Tomašević

E-mail: gordana.tomasevic@eps.rs
Tel: 064/830 65 20

Jana Pavlović

E-mail: jana.pavlovic@skgo.org
Tel: 011/7357-909

Miodrag Gluščević

E-mail: miodrag.gluscevic@skgo.org
Tel: 011/7357-908
Tel: 064/870 33 11

Vladimir Adamović

E-mail: v.adamovic@itnms.ac.rs
Tel: 011/3691-722

Ana Stoiljković

E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Mirjana Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Anđelka Mihajlov

E-mail: anmihajlov@gmail.com

Kvalitet voda

Nenad Radojević

E-mail: nenad.radojevic@ekologija.gov.rs

Aleksandra Drobac

E-mail: aleksandra.drobac@ekologija.gov.rs

Dragana Mehandžić

E-mail: dragana.mehandzic@ekologija.gov.rs

Tatjana Kaluđerović

E-mail: tatjana.kaludjerovic@ekologija.gov.rs

Sandra Milićević Sperlić

E-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Dobrila Kujundžić

E-mail: dobrila.kujundzic@minpolj.gov.rs
Tel: 011/2134-903

Marta Mihailović

E-mail: marta.mihailovic@minpolj.gov.rs
Tel: 011/2314-903

Merita Borota

E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
Tel: 011/2013-347, 064/805 57 15

Olivera Janković

E-mail: olivera.jankovic@minpolj.gov.rs
Tel: 011/2013-351

Zvonko Platiša

E-mail: zvonko.platisa@zdravlje.gov.rs

Lazar Smiljanić

E-mail: lazar.smiljanic@zdravlje.gov.rs
Tel: 064/88 11 058

Zoran Stojanović

E-mail: zoran.stojanovic@sepa.gov.rs
Tel: 064/834 86 18

Ljubiša Denić

E-mail: ljubisa.denic@sepa.gov.rs

Goran Stojanović

E-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-166

Nela Petronijević

E-mail: n.petronijevic@itnms.ac.rs
Tel: 011/3691-722

Ana Stoiljković

E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Anđelka Mihajlov

E-mail: anmihajlov@gmail.com

Mirjana  Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Zaštita prirode

Snežana Prokić

E-mail: snezana.prokic@ekologija.gov.rs

Slavica Stojanović

E-mail: slavica.stojanovic@ekologija.gov.rs

Marija Mladenović

E-mail: marija.mladenovic@ekologija.gov.rs

Sandra Milićević Sperlić

E-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Slaviša Popović

E-mail: slavisa.popovic@sepa.gov.rs
Tel: 064/645 58 66

Vladimir Nikolić

E-mail: vladimir.nikolic@minpolj.gov.rs
Tel: 063/740 98 93

Ivana Jovanović

E-mail: ivana.jovanovic@zzps.rs
Tel: 011/2093-841, 065/204-2726

Srđan Marinčić

E-mail: srdjan.marincic@zzps.rs
Tel: 011/2093-862, 066/381-489

Snežana Jeličić

E-mail: snezana.jelicic@minpolj.gov.rs
Tel: 064/805 58 93

Vladimir Milenović

E-mail: vladimir.milenovic@epsdistribucija.rs ; vladimir.milenovic@ods.rs
Tel: 064/882 99 70

Ana Stoiljković

E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Mirjana  Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Kontrola industrijskog zagađenja

Suzana Milutinović

E-mail: suzana.milutinovic@ekologija.gov.rs

Vladica Božić

E-mail: vladica.bozic@ekologija.gov.rs

Sonja Roglić

E-mail: sonja.roglic@ekologija.gov.rs

Marina Milojević

E-mail: marina.milojevic@ekologija.gov.rs

Ljubica Bolović

E-mail: ljubica.bolovic@ekologija.gov.rs

Rade Ostojić

E-mail: rade.ostojic@ekologija.gov.rs

Sanja Stamenković

E-mail: sanja.stamenkovic@ekologija.gov.rs

Dragana Bosiljčić

E-mail: dragana.bosiljcic@ekologija.gov.rs

Olivera Topalov

E-mail: olivera.topalov@ekologija.gov.rs

Sandra Milićević Sperlić

E-mail: sandra.sperlic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Svetlana Marušić

E-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs

Darinka Milovanović

E-mail: darinka.milovanovic@ekologija.gov.rs

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Milica Dobričić

E-mail: milica.dobricic@mgsi.gov.rs
Tel: 011/364-0636

Nikola Radovanović

E-mail: nikola.r.radovanovic@nis.eu
Tel: 011/205-8368

Svetlana Duvnjak

E-mail: svetlana.duvnjak@nis.eu
Tel: 021/481-2031

Ivan Baras

E-mail: ivan.baras@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-101

Nina Mijatović

E-mail: nina.mijatovic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-162

Jelena Dimić

E-mail: jelena.dimic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-105

Jadranka Tomić

E-mail: jadranka.tomic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-106

Dr Dejan Radinović

E-mail: dejan.radinovic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-104

Maja Konsulovski

E-mail: maja.konsulovski@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-103

Jelena Simović

E-mail: jelena.simovic@mre.gov.rs
Tel: 011/3604-509

Nemanja Erceg

E-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
E-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs
Tel: 062/802 92 56

Ana Stoiljković

E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Mirjana Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Hemikalije

Darinka Milovanović

E-mail: darinka.milovanovic@ekologija.gov.rs

Darinka Borčević

E-mail: darinka.borcevic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Biljana Milenković

E-mail: biljana.milenkovic@ekologija.gov.rs

Suzana Andrejević Stefanović

E-mail: suzana.a.stefanovic@ekologija.gov.rs

Ivan Đuričković

E-mail: ivan.djurickovic@ekologija.gov.rs

Dragana Bosiljčić

E-mail: dragana.bosiljcic@ekologija.gov.rs

Jelena Stanković

E-mail: jelena.stankovic@ekologija.gov.rs

Tatjana Kaluđerović

E-mail: tatjana.kaludjerovic@ekologija.gov.rs

Luka Starčević

E-mail: luka.starcevic@ekologija.gov.rs

Predrag Simić

E-mail: predrag.simic@ekologija.gov.rs

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Ivana Lazić

E-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs

Zvonko Platiša

E-mail: zvonko.platisa@zdravlje.gov.rs

Lazar Smiljanić

E-mail: lazar.smiljanic@zdravlje.gov.rs
Tel: 064/88 11 058

Tanja Kovačević

E-mail: tanja.kovacevic@eps.rs
Tel: 063/858 36 79

Ana Stoiljković

E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Anđelka Mihajlov

E-mail: anmihajlov@gmail.com

Zaštita od buke

Tatjana Kaluđerović

E-mail: tatjana.kaludjerovic@ekologija.gov.rs

Milica Perovanović

E-mail: milica.perovanovic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Ana Stoiljković

E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Mirjana Drenovak Ivanović

E-mail: mirjana.drenovak@ius.bg.ac.rs

Klimatske promene

Bojana Radeski

E-mail: bojana.radeski@ekologija.gov.rs

Ana Repac

E-mail: ana.repac@ekologija.gov.rs

Slavica Stojanović

E-mail: slavica.stojanovic@ekologija.gov.rs

Darinka Borčević

E-mail: darinka.borcevic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Dragana Drobnjak

E-mail: dragana.drobnjak@minpolj.gov.rs
Tel: 063/845-11-29

Nebojša Redžić

E-mail: nebojsa.redzic@sepa.gov.rs

Maja Bjelobrk

E-mail: maja.bjelobrk@cad.gov.rs
Tel: 064/803 16 04

Jelena Simović

E-mail: jelena.simovic@mre.gov.rs

Snežana Ristić

E-mail: snezana.ristic@mre.gov.rs

Mihailo Milošević

E-mail: mihailo.milosevic@mre.gov.rs

Radoje Jovanović

E-mail: radoje.janovic@abs.gov.rs
Tel: 064/842 80 54

Vladan Popović

E-mail: vladan.popovic@abs.gov.rs
Tel: 064/842 80 22

Marko Cupara

E-mail: marko.cupara@mgsi.gov.rs
Tel: 011/260-9241

Dragan Vukotić

E-mail: dragan.vukotic@eps.rs
Tel: 064/833 39 81

Lejla Garić

E-mail: lejla.garic@mtt.gov.rs
Tel: 064/818 81 39

Ana Stoiljković

E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117

Anđelka Mihajlov

E-mail: anmihajlov@gmail.com

Aleksandra Kržič

E-mail: aleksandra.krzic@hidmet.gov.rs
Tel: 011/2066-926

Tatjana Savić Šljivić

E-mail: tatjana.savic@hidmet.gov.rs
Tel: 011/30-50-804

Civilna zaštita

Nina Mijatović

E-mail: nina.mijatovic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-162

Dr Dejan Radinović

E-mail: dejan.radinovic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-104

Maja Konsulovski

E-mail: maja.konsulovski@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-103

Jelena Dimić

E-mail: jelena.dimic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-105

Jadranka Tomić

E-mail: jadranka.tomic@mup.gov.rs
Tel: 011/2741-106

Milica Perovanović

E-mail: milica.perovanovic@ekologija.gov.rs
E-mail: eu.integracije@ekologija.gov.rs
Tel: 011/2601-584

Tatjana Kaluđerović

E-mail: tatjana.kaludjerovic@ekologija.gov.rs

Ana Stoiljković

E-mail: ana.stoiljkovic@mei.gov.rs
Tel: 011/3061-117