logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

18
dec
2017

Током новембра и децембра 2017. године Енвап 3 је наставио са подршком Министарству заштите животне средине у припреми преговарачког процеса у поглављу 27. Неколико шведских експерата је боравило у Србији са циљем подршке колегама у министарству да боље разумеју транспозицију и спровођење ЕУ директива у секторима Управљање водама и Квалитет ваздуха. У сектору Управљање водама организована је радионица за две директиве – Стандарди квалитета животне средине у области вода и Подземне воде, са шведским експертом Ленартом Сорбијем испред Шведске Агенције за управљање водама и морима, као и једна  везана за транспозицију у оквиру Директиве о води за пиће са експертом Весном Тотић из општине Норкопинг из Шведске.

1 NEC first day 28112 picture_Habitats mtg 1511

У сектору Квалитета ваздуха, дводневна радионица је одржана на Машинском факултету у Београду, у вези припрема за преговарање нове НЕЦ директиве (2016/2284/ЕУ) у вези смањења емисија. Шведски експерт Стефан Астром испред Шведског Института за истраживање у екологији је учесницима том приликом представио методологију и прошао практичну обуку у ГАИНС моделу (који се користи за прорачун кровних емисија за ЕУ државама током преговарања за нацрт ове директиве). Радионици је присуствовало око 20 учесника из сектора енергије, отпада, саобраћаја, пољопривреде и контроле емисија ваздуха.

3 NEC Vesic 2811

 


 

During November and December 2017, ENVAP3 continued providing support to the Ministry of Environmental Protection preparing for Chapter 27 negotiations. Several Swedish experts mission to Serbia were organised to assist their counterparts from the Ministry to better understand transposition and implementation of requirements in air and water sectors. In water management sector, a workshop was organised for EQS and Groundwater directives with expert Lennart Sorby from the Swedish Agency for Marine and Water Management, and another workshop for transposition issues of the Drinking water directive with expert Vesna Totic, municipality of Norrkoping, Sweden.

For Air quality sector, two days event was organised at the Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade regarding preparations to negotiate new National emission ceilings directive. Swedish expert Stefan Åström from the Swedish Environmental Research Institute provided explanation of the methodology and training for the GAINS model (used to calculate emissions ceilings for the Member States during negotiations of the draft Directive). The workshop was attended by 20 representatives from energy, waste management, transport, agriculture and air emissions control sectors.

Also during this period, the Ministry and ENVAP3 agreed on the approach providing support preparing for negotiations of the Birds and Habitats Directives. This activity will be implemented in close cooperation with the Ministry, national and provincial Institutes for Nature conservation and Faculty of Biology of the Belgrade University.