logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

14
jul
2017

Република Србија има обавезу да изради стратешке карте буке (СКБ) и акционе планове (АП) за 5 агломерација, део путева (900 км), део пруга (14.5 км) и за аеродром Београд до дана приступања ЕУ. Министарство заштите животне средине планира да покрене пројекат из ИПА фондова за израду истих, са роком израде до 1. јануара 2021.године. Предложено је да се поменути  израде из 2 дела: да се прво уради пилот пројекат за Ниш, а затим да се то искуство употреби за израду свих осталих предвиђених карата и планова.

Noise2 Noise3

Представници јавних предузећа за железнице, путеве и локалне самоуправе у Србији, Агенције за заштиту животне средине, професори са факултета су се окупили током једнодневне радионице 5. јула у просторијама министарства, како би са надлежнима из министарства и експертом из Словеније чули више информација и стекли бољи увид у практични пример израде СКБ за Град Марибор, а у складу са захтевима директиве 202/49/ЕЦ. Г. Јанез Древ, експерт из Словеније је појаснио учесницима сам процес израде СКБ на примеру коришћења КНОССОС-ЕУ модела који ће почети са применом у земљама члнаицама ЕУ од следеће године. Ставио је акценат на законодавство, методологију и припрему и прикупљање улазних података, као и резултате и примену ових карата. Након његове презентације је вођена отворена дискусија како би се ближе разјаснила нека техничка питања у вези припреме квалитетних улазних података и надлежних установа које њима располажу на локалном нивоу, неопходне за агломерацију Града Ниша.

Noise1 Noise4


Until the date of accession to EU Serbia is obliged to completely transpose and implement the EU requirements on environmental noise and elaborate strategic noise maps for major roads, railways, airports and agglomerations. The project of noise mapping will be financed by IPA funds and implemented in two phases: In the first phase, as a pilot project, the strategic noise mapping of one agglomeration (City of Niš) will be performed; In the second phase the strategic noise maps for 4 more agglomerations, major roads and railways and Belgrade airport will be elaborated.

Representatives of public companies for railroads, roads and local cities environmental protection departments, Serbian Environmental Agency, faculty professors gathered on 5th July in Ministry of Environmental Protection, together with relevant ministry staff and a Slovenian expert for noise, to get more information and practical knowledge on development of Strategic Noise Map for Niš agglomeration, acoording to requirments of the directive 2002/49/EC on Environmental Noise. Slovenian expert, Mr. Janez Drev, very much experienced in Strategic Noise mapping, explained to participants the process of creation of Strategic Noise maps on example of Maribor city. He provided input for usage of the CNOSSOS-EU method, which will be obligatory from next year for EU member states. Mr. Drev focused on purpose, legislation, methodology and input data acquisition and preparation, as well as results and interpretation of strategic noise maps. Open discussion allowed participants to further clarify the process of development Strategic Noise maps for local level, what input data to collect and prepare  and in what format, in order to identify relevant institutions which possess such data.