logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

15
mar
2018

Kako je predviđeno planom aktivnosti projekta, krajem februara i početkom marta 2018.g. ključne aktivnosti su bile posvećene pregledu 4.nacrta Pregovaračke pozicije i planiranju narednih koraka sa ciljem unapređenja teksta. ENVAP 3 je podržao Ministarstvo zaštite životne sredine i druge institucije, članice Pregovaračke grupe 27 u ovom procesu. Pripremni sastanak je održan tokom 28. februara i 1. marta na kom su uzeli učešće  državni sekretar Ivan Karić, pomoćnica ministra za Međunarodnu saradnju i EU integracije gđa Biljana Filipović-Đušić sa predstavnicima Odseka za EU integracije, kako bi analizirali situaciju i kvalitet izrađenog 4.nacrta PP, planirali naredne korake i pripremili se za predstojeće sastanke Sektorskih Radnih Grupa.

ENVAP2018-1 ENVAP2018-2

 

 

 

 

 

 

 

U periodu od 2. do 9. marta 2018.g. ENVAP 3 je podržao 9 sastanaka Sektorskih Radnih Grupa za svih 10 oblasti u okviru poglavlja 27: Horizontalno zakonodavstvo, Buka, Kvalitet vazduha, Upravljanje vodama, Upravljanje otpadom, Klimatske promene, Hemikalije, Zaštita prirode, Industrijsko zagađenje i Civilna zaštita. Sastanku je prisustvovalo 128 učesnika iz 27 različitih institucija. Tokom ovih sastanaka, vođena je diskusija u vezi nacrta PP za sve EU propise i pravilnike, i dogovoreni su naredni koraci kako bi se ista dodatno unapredila. Razvoj pojedinih PP kao što su direktive o Staništima i Divljim pticama, nov pravilnik o živi i NEC direktiva će u narednom periodu biti podržan od strane ENVAPA. Takođe, nekoliko pitanja je identifikovano koje zahtevaju dodatno razjašnjenje sa Evropskom Komisijom. ENVAP 3 će podržati tehničke konsultacije između Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije i EK koje su planirane da se organizuju tokom proleća.

ENVAP2018-3 ENVAP2018-4

 

 

 

 

 

 

 

 


 

As foreseen according to the plan of activities, end of February and beginning of March was devoted for review of the 4th draft of the Negotiating Position and planning of required steps for improvement. ENVAP3 supported the Ministry of Environmental Protection and other institutions of Chapter 27 in this process. Preparatory meeting was held 28th February – 1st March with participation of the State Secretary Mr. Ivan Karic, Assistant Minister Ms. Biljana Filipovic-Djusic and representatives of the European Integration Department of the Ministry in order to assess situation and quality of the 4th draft Negotiating Position, plan next steps and prepare for the Sectoral Working Groups meetings.

From 2nd to 9th March 2018 ENVAP supported 9 Sectoral Working Groups meetings for all 10 sectors of Chapter 27: Horizontal legislation, Noise, Air quality, Water management, Waste management, Climate change, Chemicals, Nature protection, Industrial pollution, Civil protection. Meetings were attended by 128 participants from 27 institutions.

During the meetings draft positions for all directives and regulations were discussed and steps agreed in order to further improve them. Development of some of positions, including these for Birds and Habitats directives, new Mercury regulation and NEC directive will be further supported by ENVAP3.

Several issues have been identified as requiring further clarification with the European Commission. ENVAP3 will support technical consultations between the Ministry and the European Commission to be organized this spring.