logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

20
apr
2018

У периоду од 16. до 19. априла 2018. године Енвап је подржао Министарство заштите животне средине у организацији Техничких консултација Србија-ЕУ у Бриселу за поглавље 27. Састанци су одржани за секторе Хемикалије, Климатске промене и Заштита природе, са експертима ЕК из различитих јединица и одељења, како би се разјаснила техничка питања у вези транспозиције и имплементације ЕУ прописа у оквиру поглавља 27 и Преговарачке позиције чија припрема је у току за неформалне консултације. Разматрана су питања за прописе у Хемикалијама за REACH и CLP, у Заштити природе за директиве о стаништима и дивљим врстама птица и у Климатским променама за Систем трговине емисијама, Укључивање ЕУ ЕТС у сектору авијације, Одлуке о заједничким напорима 406/2009/ЕЗ, Геолошко складиштење угљен диоксида.

Tehnicke konsultacije Brisel 1Састанци су одржани на високом професионалном нивоу и Делегација Србије је добила квалитетне одговоре на постављена питања. ЕК је похвално оценила припрему Србије у изради Преговарачке позиције и изразила жељу за наставком комуникације и дијалога у наредном периоду. Такође, Србији је упућен захтев за слањем нацрта текста ПП Европској комисији почетком јуна месеца из техничких разлога, уколико је то могуће.

Tehnicke konsultacije Brisel 2


 

Envap 3 team has provided technical support for Ministry of Environmental Protection of Republic of Serbia in organizing technical consultations with the European Commission experts 17th – 18th of April 2018 regarding Chemicals, Climate change and Nature protection sectors. Main purpose of the technical consultations was to clarify transposition and implementation requirements for several specific directives and regulations within Chapter 27 including REACH and CLP in Chemicals, Habitats and Birds in Nature sector, Emissions Trading, ETS Aviation, Effort Sharing, Carbone Capture and Storage in Climate Change. Meetings were held with different units and departments within DG ENV, DG NEAR, DG CLIMA and DG GROW.

Meetings were organized on high professional level, Delegation of Serbia has received important advice regarding further preparation and submission of the Negotiating Position for Chapter 27. The EC has acknowledged good preparation for the technical consultations and expressed willingness to continue dialogue with Serbian counterparts in future. The Commission also requested earlier submission of the Negotiating Position (beginning of June 2018) for informal consultations if situation in preparation of the NP for Chapter 27 allows.