logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

11
nov
2015

Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Republike Srbije za 2015. godinu na engleskom jeziku možete preuzeti direktno sa našeg sajta  (link) ili sa sajta Kancelarije za evropske integracije (link).