logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

09
nov
2015

„Изградње Регионалног центра за управљање отпадом Суботица је веома значајан за Министарство јер он решава проблем управљања комуналним отпадом на територији града Суботице и 6 општина. Пројекат ће обезбедити изградњу регионалне депоније, потребне трансфер станице и рециклажна дворишта, инфраструктуру за компостирање биоразградивог отпада и секундарну селекцију отпада, набавку потребне опреме за примарну селекцију, сакупљање и транспорт отпада”, рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић.
За Пројекат „Изградња Регионалног центра за управљање отпадом Суботичког региона“ кроз ИПА 2012 обезбеђена су донаторска средстава од стране ЕУ у износу од 21 милион евра. Министарство пољопривреде и заштите животне средине из буџета је обезбедило 3,2 милиона евра за набавку опреме за Јавна комунална предузећа, а локалне самоуправе треба да обезбеде 700.000 евра за изградњу рециклажних дворишта
Божовић је подсетила да ће до 2028. сви наши градови и општине у Републици Србији морати да заврше припрему пројектне документације, финансирање, изградњу и почетак одлагања комуналног отпада на санитарне депоније, а до 2030. године биће у обавези да рециклирамо 50% посто комуналног отпада.
Грађани Србије произведу око 2.5 милиона тона и то значи ће се тренутни проценат рециклаже комуналног отпада морати да повећа на милион тона отпада годишње. Систем сакупљања отпада тренутно покрива око 60 посто популације, а циљ је да грађани имају услугу одношења и збрињавања отпада.

subotica1