logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

22
sep
2015

„Краљевина Шведска је један од најзначајнијих билатералних донатора Србије за област животне средине. У сарадњи са Међународном агенцијом за развој Краљевине Шведске, Министарство пољопривреде и заштите животне средине годишње успешно спроводи пројекте вредне 3 милиона евра. Пројекти имају за циљ припрему Министарства за преговарачки процес у оквиру поглавља за животну средину и климатске промене, јачање капацитета за припрему и управљање значајним инфраструктурним пројектима који се финансирају из претприступних фондова ЕУ, као и финансирање приоритетних инфраструктурних пројеката из области управљања отпадом и отпадним водама“, рекла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Стана Божовић, током радне посете Краљевини Шведској.

Теме састанака биле су управљање отпадом, управљање водама, заштита природних ресурса (вода, ваздух, земљиште), инспекцијски надзор, управљање пројектима и европске интеграције.  Члан делегације која је посетила Шведску био је и градоначелник Лесковца, Горан Цветановић, обзиром да се у граду Лесковцу из ЕУ фондова, фондова Краљевине Холандије, Краљевине Шведске и Министарства, финансира постројење за третман отпадних вода чија је вредност 24 милиона еура. Представници Министарства су активно укључени у имплементацију активности на постројењу за третман отпадних вода у Лесковцу, и ово је била изузетна прилика да градоначелник Лесковца посети једно такво постројење у Шведској које постоји 40 година и врши услугу третмана отпадних вода за 750 000 људи.

Са заменицом директора Међународне агенције за развој, државни секретар Божовић је разговарала о наставку донаторске подршке Краљевине Шведске за пројекте Министарства, у првом реду наставка тренутних пројектних активности, али и отварања нових значајних пројеката јачања инфраструктуре и људских капацитета на националном нивоу и у сарадњи са земљама региона.

Током радне посете, делегација је посетила Министарство животне средине и енергетике Краљевине Шведске, Министарство спољних послова, Међународну агенцију за развој, Агенцију за заштиту животне средине, Агенцију за управљање водама, као и два регионална система за управљање отпадом и отпадним водама.

s1