logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

10
apr
2019

Састанак је организовало Министарство заштите животне средине заједно са СКГО, Министарством јавне управе и локалне самоуправе и амбасадом Шведске у Београду током 9. априла у Сава центру са учешћем преко 60 локалних самоуправа.

Присутнима су се обратили оба министра, главни секретар СКГО говорежи о приоритетима и плановима у наредном периоду, изазовима у спровођењу захтева у животној средини, и позвали на унапређење сарадње између централног и локалног нивоа.

Министар Горан Триван је представио резултате врло интензивног рада министарства у протекле две године – припремама за преговарање тј.изради документа Преговарачке позиције са преко 200 страница и још додатних 1000 других пратећих докумената. Истакао је да предстоји још интензивног рада у наредним месецима у припреми сви ових докумената за усвајање на Влади Србије и званичну предају Преговарачке позиције за поглавље 27 до краја 2019.године.

lokalne samouprave 2 lokalne samouprave 1

Амбасадор Шведске у Београду, г.Јан Лундин је подсетио учеснике на чињеницу да Шведска издваја трећину својих фондова за подршку реформама у животној средини у Србији. Похвалио је рад министарства на овом поглављу као део процеса ЕУ интеграција, који ће, нагласио је, бити дуг и тежак али сасвим сигурно позитиван на самом крају за Србију.

Учесници су имали прилику да током састанка поставе питања и поделе позитивна искуства радећи на пословима заштите животне средине.

lokalne samouprave 3 lokalne samouprave 4


Meeting, organised in cooperation with SCTM, Ministry of Environmental Protection, Ministry of public administration and local-self government and Swedish Embassy in Belgrade, was held on 9th of April in Sava center with representatives from more than 60 LSGs.

Ministers from both ministries, Secretary General of SCTM presented participants their priorities and plans, addressed challenges implementing environmental requirements, called for improved cooperation between central and local levels.

Minister Goran Trivan described to participants results of a very intensive work during last 2 years when preparing for negotiations what lead to development of the Negotiating position document containing 200 pages with additional 1000 pages of more than 10 supporting documents. He mentioned, that still a lot has to be done in the next months preparing all documents for approval at the Government and official submission of Negotiation position for the Chapter 27 end of 2019.

Ambassador of Sweden in Serbia, Mr Jan Lundin, stressed that one third of all Swedish funds is allocated for support to environment reforms in Serbia. He praised the Ministry in its successful work on this chapter, as part of EU integration process for Serbia, pointing out that this process will be long and hard but surely with positive results at the end.

Participants had opportunity to ask questions and share their positive experiences working for environmental protection.