logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

04
mar
2016

Европска комисија је поздравила добар напредак Републике Србије који је начињен у области заштите животне средине и климатских промена, усвајање измена и допуна закона који регулишу ову област, доношење националног плана за инвестирање у овој области, као и стварање предуслова за оснивање Зеленог фонда истичући њихову спремност да помогну Србији да убрза процесе приступања ЕУ.
Преговарачка група за поглавље 27 у склопу другог дана заседања Пододбора за саобраћај, енергетику, животну средину, климатске промене и регионални развој у Бриселу, представила стање животне средине у Србији, као и напоре које је Влада Републике Србије и ресорно Министарство учинило у претходном периоду.
Пододбор је дискутовао о свим важним темама преговарачког процеса који се односи на животну средину и климатске промене, тј. на стање законодавства и административне капацитете код питања квалитета ваздуха и вода, заштите природе, индустријског загађења, хемикалије и буку.

Pododbor 2016 1
„По први пут Србија има јасне циљеве, планове и финансијске процене када је у питању заштита животне средине. У прилог томе иде и недавно усвајање измена и допуна Закона који регулишу ову област, као и оснивање Зеленог фонда који треба да обезбеди стабилан систем финансирања животне средине“, истакла је државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић и додала да је питање заштите животне средине једно од најзахтевнијих и најскупљих преговарачких поглавља, као и су процене да је само за финансирање развоја инфраструктуре везаног за депоније, отпад, пијаћу воду и третман отпадних вода, потребно 7,88 милијарди евра.
Посебно је истакнуто да је Србија свесна ризика са којима су се суочавале друге земље кандидати, а који се најчешће тичу људских капацитета у преговарачком процесу, као и да су ресорно Министарство и преговарачка група проактивно направили план деловања у овом погледу у сарадњи са домаћим и међународним експертима, Светском банком и Шведском развојном агенцијом.

Pododbor 2016 2
„Министарство је направило значајан напредак у погледу припреме инфраструктурних пројеката када је реч о управљања отпадом и отпадним водама и одређивању њихове приоритетности, тако да ће велики градски центри попут Новог Сада, Крагујевца и Ниша имати предност у погледу израде документације и финансирања пројеката. Решено је 80% свих проблематичних пројеката који су наслеђени, а финансирали су се из фондова ЕУ. Припремљена су стратешка документа за оснивање Имплементационе агенције за пројекте у области животне средине, као кровне агенције за планирање, пројектовање, финансирање, имплементацију и надзор пројеката из ове области“, закључила је у свом излагању државни секретар Божовић.