logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

12
maj
2017

Аранђеловац, 10-11. мај 2017. године – У оквиру припреме преговарачке позиције за Поглавље 27, одржан је дводневни координациони састанак, коме су поред шефа Преговарачког тима Владе Србије, присуствовали и чланови преговарачког тима, председник и чланови Преговарачке групе 27, представник Канцеларије за европске интеграције, као и представници Шведске агенције за заштиту животне средине и пројекта ЕНВАП 3.

Састанак је организован са циљем да се представи тренутни статус израде Преговарачке позиције, како би се на одговарајући начин проценили потенцијали и могући проблеми који могу да утичу на њену коначну верзију. Како би се допринело решавању спорних питања, о којима је расправљано и на састанку, у оквиру пројекта ЕНВАП 3 биће организован састанак са Европском комисијом крајем маја.

Sastanak - AR


 

Aranđelovac, 10-11 May 2017 – As part of the process of developing Chapter 27 Negotiation Position, a two-day coordination meeting was held and attended by Head of the Negotiating Team of the Government of Serbia, members of the negotiating team, the president and members of the Negotiation Group 27, a representative of the European Integration Office, the representatives of the Swedish Environmental Protection Agency and ENVAP 3 project.

The purpose of the meeting was to present the current situation in developing the Negotiation Position in order to make adequate assessment of potential as well as identify problems that could possibly affect its final version. To resolve the contentious issues also discussed during the meeting the ENVAP 3 project will organize a meeting with the European Commission at the end of May.