logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

12
maj
2017

Aranđelovac, 10-11. maj 2017. godine – U okviru pripreme pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, održan je dvodnevni koordinacioni sastanak, kome su pored šefa Pregovaračkog tima Vlade Srbije, prisustvovali i članovi pregovaračkog tima, predsednik i članovi Pregovaračke grupe 27, predstavnik Kancelarije za evropske integracije, kao i predstavnici Švedske agencije za zaštitu životne sredine i projekta ENVAP 3.

Sastanak je organizovan sa ciljem da se predstavi trenutni status izrade Pregovaračke pozicije, kako bi se na odgovarajući način procenili potencijali i mogući problemi koji mogu da utiču na njenu konačnu verziju. Kako bi se doprinelo rešavanju spornih pitanja, o kojima je raspravljano i na sastanku, u okviru projekta ENVAP 3 biće organizovan sastanak sa Evropskom komisijom krajem maja.

Sastanak - AR


 

Aranđelovac, 10-11 May 2017 – As part of the process of developing Chapter 27 Negotiation Position, a two-day coordination meeting was held and attended by Head of the Negotiating Team of the Government of Serbia, members of the negotiating team, the president and members of the Negotiation Group 27, a representative of the European Integration Office, the representatives of the Swedish Environmental Protection Agency and ENVAP 3 project.

The purpose of the meeting was to present the current situation in developing the Negotiation Position in order to make adequate assessment of potential as well as identify problems that could possibly affect its final version. To resolve the contentious issues also discussed during the meeting the ENVAP 3 project will organize a meeting with the European Commission at the end of May.