logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

05
jun
2017

На сајту Преговарачке групе 27 (у оквиру секције Документи –  Незванични преводи докумената на српски језик) сада можете преузети незванични/радни превод на српски језик тзв. нове NEC директиве ( Директива 2016/2284 Европског парламента и Савета од 14. децембра 2016. о смањењу националних емисија одређених атмосферских загађујућих материја, о измени Директиве 2003/35/EЗ и о стављању ван снаге Директиве 2001/81/EЗ).

Уколико желите директно да приступите наведеном преводу, можете то учинити путем  следећег линка: CELEX 32016L2284