logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

17
okt
2016

На сајту Преговарачке групе 27 (у оквиру секције Документи –  Незванични преводи докумената на енглески језик) сада можете преузети незваничне преводе на енглески језик Закона и подзаконских аката из области процене утицаја на животну средину:

  • Закон о процени утицаја (Сл. гл. 135/04, 36/09);
  • Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гл. РС 114/08);
  • Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гл РС 69/05);
  • Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја (Сл. гл РС 69/05);
  • Правилник о раду Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја(Сл. гл РС 69/05);
  • Правилник о садржини, изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним поступцима и донетим одлукама о процени утицаја (Сл. гл РС 69/05);
  • Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину (Сл. гл РС 69/05).

Уколико желите одмах да преузмете наведене преводе, кликните овде.