logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

07
apr
2017

На сајту Преговарачке групе 27 (у оквиру секције Документи –  Незванични преводи докумената на српски језик) сада можете преузети незваничне/радне преводе на српски језик следећих прописа ЕУ из области процене утицаја на животну средину:

  • Директива 2011/92/ЕУ Европског парламента и Савета од 13. децембра 2011. године о процени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину (Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment) и
  • Директива 2014/52/EУ Европског Парламента и Савета од 16. априла 2014. године о измени Директиве 2011/92/ЕУ о процени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину (Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment).

Уколико желите директно да приступите наведеним преводима, можете користити следеће линкове: CELEX 32011L0092 и CELEX 32014L0052.