logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

11
okt
2016

Од данас са нашег сајта (у оквиру секције Документи –  Незванични преводи докумената на енглески језик) можете преузети незваничне преводе следећих закона на енглески језик:

 

  • Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);
  • Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016);
  • Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016).

Уколико желите одмах да приступите наведеној секцији, кликните овде.