logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

23
maj
2019

Министарство заштите животне средине у Србији је заједно са амбасадом Шведске у Београду обележило међународни Дан биодиверзитета 22. маја у Засавици, у виду скупа са преко 20 представника медија из Новог Сада и Београда. Главна тема догађаја је било информисање медија о биодиверзитету у Србији, постојећим мерама заштите богате природе коју имамо, као и припремама за преговарање у Поглављу 27. Министар Горан Триван и Њ.Е. Јан Лундин, амбасадор Шведске у Београду су нагласили важност очувања природе и отварања Поглавља 27 за преговарање за све грађане Србије. Амбасадор Лундин је такође истакао да ће Шведска наставити да пружа подршку Србији у хармонизацији законодавства  и прилагођавању стандардима ЕУ у оквиру Поглавља 27.

Zasavica 1 Zasavica 2

На прелепом локалитету специјалног резервата природе у Засавици, који је дом за преко 600 врста флоре и фауне, присутнима су се обратили и други излагачи – Душка Димовић испред организације WWF у Србији, професор са Биолошког факултета др Ивана Живић, као и г.Иван Карић, државни секретар и председник Преговарачке групе 27. Они су говорили о природним одликама Србије, географским адаптацијама у оквиру директива о стаништима и врстама птица и активностима министарства у погледу припрема за преговарачки процес у Поглављу 27 – животна средина и климатске промене. Након званичног дела, присутни су могли да уживају у разгледању резервата и познатих врста флоре и фауне, који су присутни на овом локалитету.

Zasavica 3 Zasavica 4


Ministry of Environmental Protection of Serbia together with the Swedish Embassy in Belgrade, with the support of ENVAP3 project, marked the international Biodiversity day on 22nd May in Zasavica, Vojvodina region, organizing an event with almost 20 different media from Novi Sad and Belgrade.

Main topic of the event was informing media representatives about biodiversity in Serbia, current measures protecting rich nature of the country, preparation for Chapter 27 negotiations. Minister Goran Trivan and H.E. Jan Lundin, Swedish ambassador emphasised importance of preserving the nature, significance of opening of Chapter 27 negotiations and results for all citizens of Serbia. The Ambassador also indicated continuous Swedish support to the Serbian Government in harmonising legislation and implementing EU standards for Chapter 27.

In the beautiful location of Zasavica ramsar site, which is home for more than 600 different species of flora and fauna, other speakers including Ms Duska Dimovic from WWF in Serbia, Ms Ivana Zivic, professor from Biology faculty in Belgrade and Mr Ivan Karic, state secretary and president of Negotiating Group 27 contributed to the dialog about Serbia’s nature, geographical adaptations for Birds and Habitats directives, actions as part of preparation to negotiate Chapter 27 – Environment and Climate Change. Participants also received the fact sheet on Nature protection in Serbia, produced with ENVAP3 support. After the official part, all could enjoy sightseeing of the Zasavica site and learn more about habitats and most famous species of flora and fauna present on this location.