logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

05
jul
2017

Током 4. јула одржан је други по реду састанак Управног одбора, када се учесницима обратио г. Александар Весић, помоћник министра, појаснивши најновије промене у Влади Републике Србије и оснивање посебног Министарства заштите животне средине.

PSC1

Управни одбор је анализирао прогрес који је постигнут током имплементације Енвап 3 активности у протеклих 6 месеци и договорио план активности за период јул-децембар 2017.г. Током наредног шестомесечног периода, Енвап 3 ће наставити са радом са фокусом на подршци министарству и Преговарачкој групи 27 у припреми Преговарачке позиције, побољшању информација о самом процесу преговарања и јачању комуникације у поглављу 27. Активности на пољу комуникације су дефинисане према Стратегији комуникације и Акционом плану комуникације за 2017.г. који су урађени у претходном периоду извештавања (јануар – јун 2017. године). Остале активности ће се фокусирати на прикупљање и управљање информацијама о заштити животне средине, преглед тренутног стања и идентификацију потенцијалних недостатака у извештавању и планирање активности којим би се они отклонили. Министарство је такође исказало потребу за подршком законодавних активности везаних за транспозицију ЕУ прописа, и овај захтев ће даље бити анализиран како би се разјаснило како би и овај део могао бити укључен у Енвап 3 пројекат у наредном периоду.

PSC2 PSC3


Participants were welcomed by Mr. Aleksandar Vesić, Assistant Minister, who described recent changes in the Government of Republic of Serbia and establishment of a new Ministry of Environmental Protection.

The PSC reviewed progress achieved implementing ENVAP 3 activities during last six months and agreed on the plan of activities for July – December 2017. During next 6 months ENVAP3 will continue focussing on support to the Ministry and Negotiating Group 27 preparing for negotiations, improving negotiations related information basis, strengthening Chapter 27 communication activities. Communication activities will be guided by the Communication Strategy and Communication Action Plan for 2017, which were developed during last reporting period. More efforts during next period will be also allocated to environmental information management activities, reviewing current situation and identifying potential gaps in particular regarding reporting obligations, planning actions necessary to improve the situation.  The Ministry also indicated the need to support transposition activities. This request will be further analysed if and how such support could be provided by ENVAP 3.