logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

29
sep
2018

U Beogradu, 26. i 28. septembra 2018. godine Ministarstvo zaštite životne sredine održalo je niz sastanaka sa predstavnicima civilnog sektora, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), kao i sa predstavnicima instituta, fakulteta i privrednog sektora.  Sastanku je prisustvovao šef Pregovaračke grupe 27, Ivan Karić, koji je ujedno i državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine.Sastanci - septembar 2018

Na sastancima je bilo reči o Specifičnim planovima implementacije direktiva (DSIP) za oblasti upravljanja vodama i otpadom, kao ključnih dokumenata za izradu Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27. Šef Pregovaračke grupe 27, Ivan Karić i sekretar Pregovaračke grupe 27, Sandra Milićević Sperlić su zainteresovanim stranama predstavila status Pregovaračke pozicije, kao i plan aktivnosti Pregovaračke grupe 27 u narednom periodu.

Sastanci su protekli u konstruktivnom dijalogu, razmenjena su iskustva i dogovoreni su naredni koraci kako bi se svi dogovoreni rokovi ispoštovali.

Sastanci2- septembar 2018