logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

08
feb
2017

U okviru projekta ENVAP 3 („Priprema za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, Faza 3“), održan je 7. februara 2017. godine prvi sastanak Upravnog odbora. Sastanku su, pored državnog sekretara, dr Stane Božović, predstavnika ministarstva i projektnog tima, prisustvovali predstavnici Švedske ambasade i Švedske agencije za zaštitu životne sredine.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti iz početnog perioda realizacije ENVAP 3 projekta, usvojen je plan rada za period januar – jun 2017. i predloženi su naredni koraci.

 


 

The first Steering Committee Meeting of ENVAP 3 project (“Preparations for negotiations related to Serbia’s EU accession process, phase 3”) was held on 7th February 2017. Besides the State Secretary, Stana Bozovic PhD, the representatives of the ministry and project team, the meeting was also attended by representatives of the Swedish Embassy and the Swedish Environmental Protection Agency.

The activities completed during ENVAP 3 inception phase were presented, the work plan for the period January – June 2017 was adopted and the next steps suggested.