logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

24
sep
2019

Још један у низу редовних састанака Управног одбора ЕНВАП пројекта је одржан 19. септембра 2019 у Београду. Одбор је разматрао резултате спровођења пројекта у периоду јануар-јун 2019. и планове за период јул-децембар 2019. године. Састанку су присуствовали представници амбасаде Шведске у Београду, Шведске Агенције за заштиту животне средине, Агенције за заштиту животне средине Србије као и ЕНВАП тима.

Одбор је усвојио добре резултате у изради Преговарачке позиције и напредак у спровођењу активности према 6-месечном плану активности ЕНВАП пројекта. Такође су усвојене активности из представљеног плана за период јул-децембар 2019.године.

PSC 1 foto

Поред наведеног, Одбор је размотрио и потенцијални развој догађаја током 2020-2021.г. и потребе за техничком подршком, које је учесницима представила Сандра Милићевић Сперлић, Начелник Одељења за ЕУ интеграције. На основу исказаних потреба се у наставку дискутовало о потенцијалном продужетку ЕНВАП пројекта и постигнут је договор у вези корака који су потребни за припрему званичних докумената од стране Министарства и Шведске Агенције за заштиту животне средине, а који би се даље послали СИДА-и на разматрање.

Наредни састанак Управног Одбора је планиран да се одржи током фебруара 2020.године.

 

PSC 2 foto PSC 3 foto

 

 

 

 

 

 

 


 

Regular meeting of the Project Steering Committee was held in the Ministry of Environmental Protection on 19th September 2019. The Committee reviewed implementation progress achieved during January – June 2019 and considered plans for July – December 2019. Meeting was attended by representatives of the Swedish Embassy, Swedish Environmental Protection Agency, Ministry of Environmental Protection, Serbian Environmental Protection Agency and ENVAP3 staff.

The Committee acknowledged good results in the Negotiating Position development and noted progress in implementation of actions according to the ENVAP3 6 months plan of activities. The Committee also endorsed without changes planned activities for July -December 2019.

The Steering Committee also discussed potential developments during 2020 – 2021 and related demands for technical assistance support as presented by Sandra Milicevic Sperlic, Head of Department of EU Integration. Addressing indicated needs, the Committee discussed potential extension of the ENVAP3 implementation period and agreed on steps to be taken by the Ministry and Swedish EPA in order to prepare and submit documents to Sida for further action.

Next Project Steering Committee meeting is planned for February 2020.