logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

27
jun
2017

Beograd, 27. jun 2017. godine – Drugi po redu u ovoj godini, sastanak Pregovaračke grupe 27 održan je u prostorijama zgrade UNDP na Novom Beogradu, na kome su pored članova PG 27 i Pregovaračkog tima, učestvovali i predstavnici projekata ENVAP III (,,Pripreme za pregovore o pristupanju Republike Srbije EU“) i IPA EAS 2 (,,Dalja implementacija Nacionalne strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine“), budući da će aktivnosti ovih projekata značajno doprineti izradi pregovaračke pozicije.

Učesnici skupa su informisani o trenutnom statusu pregovaračke pozicije, rezultatima sastanka sa EK održanom u maju, odn. prioritetima predviđenim za naredni period.

PG27 1

Značajan deo sastanka bio je namenjen za diskusiju, kada su učesnici imali priliku da iznesu probleme sa kojima se suočavaju tokom pripreme pregovaračke pozicije, razreše nedoumice i čuju korisne sugestije.