logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

26
maj
2018

U Beogradu, 25. maja 2018. godine održan  je sastanak Pregovaračke grupe 27 u cilju usaglašavanja teksta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, koja će biti poslata na neformalne konsultacije Evropskoj komisiji početkom juna ove godine. Sastanak je održan uz podršku ENVAP projekta. Šef Pregovaračke grupe 27, Ivan Karić, otvorio je sastanak i istakao da je nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 finaliziran, kao i da je sam proces finalizacije ubrzan zbog zahteva Evropske komisije. Takođe je naglasio da je veliki broj interesnih strana bio uključen u izradu Pregovaračke pozicije. Prisutnima se zatim obratio ministar Goran Trivan, zahvalivši se svima na doprinosu koji daju pri izradi Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.

 

PG27 - maj 2018 2Naglasio je da sa otvaranjem Poglavlja 27 ne treba žuriti, kao i da Republika Srbija neće ponavljati greške drugih zemalja, ali i da se od Evropske komisije može očekivati velika podrška. Iz dosadašnjeg iskustva drugih zemalja, Republici Srbiji predstoji proces konsultacija i nekoliko rundi komentara od strane Evropske komisije, tako da je ovo proces koji će trajati. Nakon diskusije o finalnom nacrtu Pregovaračke pozicije, usvojen je nacrt teksta Pregovaračke pozicije koji će nakon odobrenja od strane Pregovaračkog tima biti poslat na neformalne konsultacije Evropskoj komisiji.

PG27 - maj 2018