logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

28
avg
2018

У Београду је 27. августа 2018. године одржан састанак Радне групе за израду Акционог плана за развој административних капацитета који се израђује уз подршку ЕАС 2 пројекта, а затим 28. августа и семинар за заинтересовану јавност на коме су представљене пројектне активности на изради Акционог плана за развој административних капацитета. Састанак је отворила Биљана Филиповић – Ђушић, помоћник министра за заштиту животне средине. Представљени су изазови административних капацитета у области заштите животне средине, на националном, покрајинском и на локалном нивоу.

sastanak APCD seminar apcdПрисутнима су такође представљени резултати институционалне „GAP“ анализе, која обухвата тренутно стање на централном, покрајинском и локалном нивоу, као и процену будућих потреба за запошљавањем на сва три нивоа. Такође су приказани и резултати ЕУ  2014 пројекта: „Реструктуирање и оптимизација јавне управе у Републици Србији 2015-2018“, као и Нацрт институционалне SWOT анализе урађене у оквиру нацрта Акционог плана.

На састанку су договорени наредни кораци како би нацрт овог документ био укључен у Нацрт ревидиране Преговарачке позиције за Поглавље 27.