logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

28
avg
2018

U Beogradu je 27. avgusta 2018. godine održan sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za razvoj administrativnih kapaciteta koji se izrađuje uz podršku EAS 2 projekta, a zatim 28. avgusta i seminar za zainteresovanu javnost na kome su predstavljene projektne aktivnosti na izradi Akcionog plana za razvoj administrativnih kapaciteta. Sastanak je otvorila Biljana Filipović – Đušić, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine. Predstavljeni su izazovi administrativnih kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine, na nacionalnom, pokrajinskom i na lokalnom nivou.

sastanak APCD seminar apcdPrisutnima su takođe predstavljeni rezultati institucionalne „GAP“ analize, koja obuhvata trenutno stanje na centralnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, kao i procenu budućih potreba za zapošljavanjem na sva tri nivoa. Takođe su prikazani i rezultati EU  2014 projekta: „Restruktuiranje i optimizacija javne uprave u Republici Srbiji 2015-2018“, kao i Nacrt institucionalne SWOT analize urađene u okviru nacrta Akcionog plana.

Na sastanku su dogovoreni naredni koraci kako bi nacrt ovog dokument bio uključen u Nacrt revidirane Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.