logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

01
mar
2019

Преговарачка група 27 има у плану израду званичне Преговарачке позиције Србије за Поглавље 27 до краја 2019. године. Да би достигла овај захтевни циљ, потребна је добра комуникација са свим заинтересованим странама у оквиру поглавља 27 – животна средина.

Шеф Преговарачке групе, државни секретар и председник Радне групе за комуникацију је организовао састанак групе, како би се продискутовала припрема за јачање подршке у активностима везаним за комуникацију током 2019. године. Састанак је одржан 26. фебруара у Министарству заштите животне средине. Тема састанка су били планови за комуникацију у Поглављу 27, који су разматрани и усаглашени од стране чланова групе.

ЕНВАП пројекат ће наставити у наредном периоду са подршком Преговарачкој групи 27 у активностима везаним за комуникацију, укључујући израду платформе са порукама, додатних информативних листова са секторским информацијама о животној средини, спровођење медијске кампање у Поглављу 27, организацију  састанака са заинтересованим странама итд.

RG za komunikaciju 1 RG za komunikaciju 2

 

 

 

 

 

 

 


 

Negotiating Group 27 is aiming for preparation of the Negotiating Position for official submission by end of 2019. Achievement of this demanding goal requires good communication with all main stakeholders for Chapter 27 Environment.

Head of Negotiating Group 27 and State secretary Mr Ivan Karic, who is also Chair of the Communication Working Group, called the meeting of the Working Group to discuss preparation for strengthening communication activities during 2019. The meeting was held on 26th February at the Ministry of Environmental Protection. During the meeting, plans for Chapter 27 communication were discussed and agreed.

ENVAP3 will continue supporting the Negotiating Group 27 in communication activities with several actions, including development of Messages platform, additional factsheets with environmental information, implementing media campaign on Chapter 27, organizing events with stakeholders, etc.