logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

02
mar
2018

U Beogradu, 2. marta 2018. godine Ministarstvo zaštite životne sredine održalo je sastanak sektorske radne grupe za Upravljanje vodama uz podršku ENVAP projekta. Sastanku je prisustvovala Biljana Filipović Đušić, pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, koja je ujedno i zamenik šefa Pregovaračke grupe 27. Tema sastanka je bila usaglašavanje teksta Pregovaračke pozicije prema komentarima članova sektorske radne grupe. Do kraja marta meseca se očekuju finalni nacrti DSIP-ova i njihovi sažeci koji će biti uključeni u tekst Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27. Jedna od tema sastanaka bila je i identifikacija pitanja za Tehničke konsultacije sa EK kao i za članove Pregovaračkog tima.

2