logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

07
nov
2018

U Briselu je 6. novembra 2018. godine održan sastanak  Tehničkih konsultacija Srbija – EU u vezi sa pripremom Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – Životna sredina. Konsultacije su organizovane uz podršku ENVAP 3 projekta, koji finansira Kraljevina Švedska.

Tehnice konsultacije 1

Delegaciju Pregovaračke grupe 27 predvodio je šef Pregovaračke grupe 27, državni sekretar Ivan Karić. Na sastanku Tehničkih konsultacija razmatrana su pitanja iz oblasti industrijskog zagađenja, kao i pitanja iz klimatskih promena. Predstavnici Evropske komisije su razmotrili pitanja i na ista dali odgovore, što će biti od velikog značaja i pomoći pri finalizaciji Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.

Tehnice konsultacije 2

Sastanak je bio izuzetno koristan za predstavnike Pregovaračke grupe 27, jer je pružena prilika da se postave pitanja koja su bila nejasna tokom same pripreme drugog Nacrta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, ali isto tako i da se uspostavi mreža kontakata sa predstavnicima generalnih direktorata Evropske komisije koji su nadležni za ista. Takođe, sastanak je održan u prijateljskoj radnoj atmosferi, a predstavnici Pregovaračke grupe 27 pokazali su visok stepen posvećenosti i pripremljenosti napretku u ovom poglavlju.