logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

18
sep
2018

Још један у низу састанака Управног одбора пројекта је одржан у Министарству заштите животне средине током 18. септембра. Представници министарства, Шведске агенције за заштиту животне средине, амбасаде Шведске у Београду и Енвап тима су дискутовали резултате активности за период јануар-јун 2018 и усагласили се у вези плана активности за наредних шест месеци у периоду јули-децембар 2018.

Активности пројекта у оба периода су у великој мери биле дефинисане према потреби за подршком у развоју Преговарачке позциије за поглавље 27. ЕНВАП 3 је у протеклом периоду подржао организацију 2 састанак Прегпварачке групе 27, 9 састанака Сектирских Радних Група, 11 у вези појединачних директива, техничке консултације са Европском комисијом када су разјашњена питања у вези израде Преговарачке позиције. ЕНВАП је такође подржао активности специфичних информација за директиве о стаништима и врстама птица, води за пиће, НЕЦ директиви, о рециклирању бродова и отпадном муљу и другим. Укупно је одржано око 35 различитих састанака са око 490 учесника.

Envap3 Steering sep 2018

Главне активности у периоду јули-децембар 2018. биће усмерене на даљу израду ПП, али и већа подршка ће бити у комуникацијском процесу и управљању информацијама у поглављу 27.

Евалуација пројекта је предвиђена да се обави до краја текуће године. Очекује се да да препоруке о најбољем коришћењу ЕНВАП ресурса за преостали период трајања пројекта, до августа 2020.године.

Следећи састанак Управног одбора ће се, према плану, одржати током фебруара 2019. године.

Envap3 Steering sep 2018 - 2


 

Another regular Project Steering Committee meeting has been organised in the Ministry of Environmental Protection of Serbia, on 18th September 2018. Representatives from the Ministry, the Swedish Agency for Environmental Protection, the Swedish Embassy in Belgrade, ENVAP3 team discussed results of activities for period January – June 2018 and agreed on next 6 months plan for period July – December 2018.

Activities of the project for both periods are very much influenced by the need for support in development of the Negotiating Position for Chapter 27. During previous period ENVAP3 supported 2 Negotiating Group meetings, 9 Sectoral Working Groups meetings, 11 directive specific meetings, technical consultations between European Commission and the Ministry, where issues regarding the Negotiating Position have been discussed. ENVAP3 has also supported activities in preparing directive specific information for Habitats and Birds Directives, Drinking Water Directive, NEC Directive, Ship Recycling Regulation, Sewage Sludge Directive and other. In total, ENVAP3 supported about 35 various meetings with about 490 participants.

Main activities for period July-December 2018 will be related to support in further development of the Negotiating Position, but also more attention will be devoted to improving Chapter 27 communication and information management.

ENVAP3 mid-term evaluation will take place later this year. It is expected that the evaluation will advise on the best use of ENVAP3 resources for the remaining period until August 2020.

Next PSC meeting will be held as planned, during February 2019.