logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

14
maj
2018

Енвап је наставио са подршком Министарству заштите животне средине у вези комуникације у поглављу 27. Нацрт Плана комуникације за медијске догађаје током 2018.године је припремљена од стране уговорене агенције Represent Communications и договорен са министарством као радна верзија. План предвиђа активности са представницима медија како би се приближиле информације у вези користи и изазова у имплементацији захтева Поглавља 27.

Represent trening 2.1Као део планираних активности, први медија тренинг је држан у Беграду 11.маја са петоро особа, говорника испред министарства и Преговарачког тима у вези јавног наступа у медијима. Учесници су могли ближе да се упознају са медијима који су активни у Србији, тренутним актуелностима и трендовима и добију практичне савете у припреми за јавни наступ.

Следећа активност је планирана за последњу недељу маја месеца, која ће укључити ширу групу људи који ће узети учешће у дискусији на тему кључних порука у поглављу 27 и преговарачком процесу. Поруке су намењене различитим циљним групама, како и предвиђа Стратегија комуникације у поглављу 27, израђена у оквиру Енвап 3 компоненте 2.

Represent trening 4.1


 

ENVAP3 is continuing support to the Ministry regarding Chapter 27 communication. Draft Campaign plan for media events during 2018 has been prepared with the support of Represent Communications agency and preliminary agreed with the Ministry. The plan foresees activities with representatives of media in order to provide information regarding benefits and challenges implementing Chapter 27 requirements.

As part of planned activities first media training was held in Belgrade on May 11th 2018 for 5 Chapter 27 spokepersons from the Ministry and the Negotiating Team regarding public appearance. Participants could learn more on media present in Serbia, current trends and practical tips on how to prepare for public appearance in media.

Next activity is planned for last week of May 2018 and will involve broader group of participants who will discuss key messages for Chapter 27 and the EU negotiations process. Messages will be addressed to various target groups as foreseen in the Chapter 27 Communication Strategy developed as part of ENVAP3 activities.