logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

19
apr
2018

Predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine na čelu sa Biljanom Filipović – Đušić, zamenikom šefa Pregovaračke grupe 27, 17. i 18. aprila, učestvovali su na tehničkim konsultacijama sa Evropskom komisijom u Briselu, Kraljevina Belgija. Na sastancima su razmatrana pitanja iz oblasti hemikalija, zaštite prirode kao i iz oblasti klimatskih promena u cilju izrade što kvalitetnijeg dokumenta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – zaštita životne sredine i klimatske promene. Konsultacije su organizovane uz podršku ENVAP 3 projekta.

Sastanci su bili od izuzetnog značaja za Ministarstvo zaštite životne sredine kao i za Pregovaračku grupu 27, jer se ukazala prilika da se postave pitanja koja su bila nejasna tokom pripreme Pregovaračke pozicije, kao i da se uspostavi mreža kontakata sa predstavnicima Generalnih direktorata Evropske komisije koji su nadležni za iste.

Brisel april 2018