logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

07
jul
2017

Током последње недеље јуна и прве недеље јула месеца, одржани су први у низу састанци Преговарачке групе 27 (уз подршку Енвап 3 пројекта) са интересним групама, са циљем да се представи тренутни статус Преговарачке позиције за Поглавље 27: представницима општина и градова (у сарадњи са СКГО), индустријом (у сарадњи са Привредном комором Србије) и цивилним друштвом (у сарадњи са Конвентом). Такође, на састанцима се присутнима обратио и  министар заштите животне средине  Горан Триван.

e3Учесници су информисани о кључним аспектима Преговарачке позиције, тренутном статусу нацрта исте као и проблемима које Преговарачка група још увек има у процесу припреме високо квалитетног документа. Интересне групе су позване да сарадњу и достављање информација које би биле корисне у светлу транспозиције и имплементације прописа ЕУ у овом поглављу.

 

e4Учесници су могли да чују више о општим информацијама о процесу припреме ПП, али и неким специфичним темама интересантним за поједине интересне групе. Надлежне особе у министарству су у презентацијама говорили о овим важним темама, након чега је отворена диксусија.

 

e1e2

Такође, присутни су информисани да је намера министарства да убудуће настави и ојача сарадњу са свим интересним групама, како би се Преговарачка позиција припремила и доставила до краја ове године.

Друга рунда састанака је планирана за јесен 2017- прелиминарно у октобру или новембру месецу.

 


 

During last week of June and first week of July, Negotiation Group 27 (with the support of ENVAP3) organized a round of meetings with stakeholders, in order to present current status of Negotiation position for Chapter 27 to representatives of municipalities and cities (in cooperation with with SCTM), industry (in cooperation with Serbian Chamber of Commerce) and with civil sector (in cooperation with Konvent). Meetings were also addressed by Mr. Goran Trivan, the new minister for environmental protection.

Participants were informed about the main aspects of the Negotiating Position development, current status of the draft Position and also problems Negotiating Group 27 still facing in order to develop high quality document. Stakeholders were invited to cooperate and provide all information in order to fully reflect transposition and implementation of Chapter 27 requirements. Participants had an opportunity to listen general information about the process, but also some specific topics important for different stakeholders. The Ministry staff presented various topics from the Chapter 27, which were followed with an open discussion.

Participants were also informed that communication will need to continue and be further strengthened in order the Negotiating Position would be developed and submitted on time – till the end of 2017.

Second round of meetings are planned for autumn, preliminary in October – November 2017.