logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

20
sep
2019

Од 16. до 20. септембра 2019. одржан је низ састанака Министарства заштите животне средине са заинтересованим странама у вези израде Преговарачке позиције (ПП) за Поглавље 27 – са локалним нивоом, цивилним сектором и представницима индустрије. Тема састанака је било информисање у вези статуса израде ПП, главних асепката, изазова и процеса координације са институцијама, као и стратешким документима који су пратећи документи уз ПП и обајшњавају прелазне периоде, планове мера и инвестиција потребних за реформе у животној средини.

1 SKGO sastanak

Државни секретар Иван Карић, који је уједно и председник Преговарачке групе 27 је дао кратак увод у тренутну фази израде ових докумената и наредних корака у процесу. Затим је Сандра Милићевић Сперлић изнела детаљније информације у вези структуре ПП, свих прелазних периода, географских адаптација и пратећих докумената који појашњавају позиције. Према исказаном интересу група, представници Министарства су представили специфичне подсекторе и планове за индустријске емисије, заштиту природе, климатске промене и управљање отпадом. Састанцима са локалним нивоом и цивилним сектором је присуствовала и Главни шеф Преговарачког тима Тања Мишчевић. Министарство је информисало присутне да се рад на финализацији документа наставља, како би се испунио план да се они до краја октобра пошалју на Владу Србије, са крајњим циљем предаје званичне Преговарачке позиције Србије за Поглавље 27 Европској Комисији до краја године.

2 Konvent sastanak 3 PKS sastanak

 

 


From 16th to 20th September 2019, ENVAP3 supported the Ministry of Environmental Protection organizing 3 meetings with stakeholder groups regarding draft Negotiating Position for Chapter 27 – with local level, civil organizations and industry representatives. Focus of the meetings was to inform on the status of affairs, main milestones and current phase in development and coordination process, strategic documents related to institutional capacity development and environmental investment planning, directives’ implementation plans, transitional periods etc.

State Secretary and President of Negotiating Group 27 Mr Ivan Karic has provided background information on status of affairs and further expected developments for Chapter 27 Negotiating Position process. Sandra Milicevic Sperlic, Head of Department of EU Integration of the Ministry of Environmental Protection informed participants regarding structure of the Negotiating Position, transitional and adaptation periods, geographical adaptations and supporting materials to justify Serbian position.

Depending on interest of stakeholders, other employees of the Ministry, dealing with specific sub-sectors, provided more detailed information regarding industrial emissions, nature protection, climate change and waste management.

Meetings with municipalities and non-governmental organisations were attended by the Chief Negotiator Ms Tanja Miscevic.

The Ministry also informed that the work on finalization of the Negotiations Position continues and planned to be provided to the Government by end of October with the aim for official submission to EU by end of 2019.