logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

06
mar
2018

У Београду, 6. марта 2018. године Министарство заштите животне срединe је одржало  састанке Секторских радних група за Квалитет ваздуха, Секторске радне групе за заштиту од буке у животној средини и Секторске радне групе за цивилну заштиту уз подршку ЕНВАП пројекта. Састанцима је присуствовао државни секретар, Иван Карић који је уједно и шеф Преговарачке групе 27. Тема састанка била је ревидирање текста Преговарачке позиције на основу коментара чланова секторске радне групе. Циљ састанка је боље разумевање ситуације са заинтересованим странама, идентификација питања за Техничке консултације са ЕК као и за чланове Преговарачког тима. Такође, укратко је анализирана преговарачка позиција за  сваки од прописа у Секторској радној групи за ваздух и идентификовани недостаци које је потребно превазићи у наредном периоду уз подршку ЕНВАП пројекта. Преговарачка позиција за сектор буке и цивилне заштите је у финалној фази израде и завидног је квалитета, остало је неколико питања за чланове секторских радних група која ће се разрешити у наредном периоду.

6.1 6