logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

06
mar
2018

5. марта 2018. године Министарство заштите животне срединe је одржало састанке Секторских радних група за Управљање отпадом и Секторске радне групе за Управљање хемикалијама уз подршку ЕНВАП пројекта. Састанцима је присуствовао државни секретар, Иван Карић који је уједно и шеф Преговарачке групе 27. Тема састанка била је ревидирање текста Преговарачке позиције на основу коментара чланова секторске радне групе. Преговарачка позиција за Сектор управљање отпадом у великој мери зависи од ДСИП-ова који су у финалној фази израде, и који су неопходни како би Преговарачка позиција била квалитетно израђена. Имајући у виду да је време које ПГ 27 има на располагању веома кратко и сам процес преговарања веома захтеван, циљ састанка је представљање Плана рада и размена мишљења у вези тренутне ситуације у Сектору за управљање отпадом, као и дефинисање додатних мера које се тичу информација неопходних за Преговарачку позицију. На састанку Секторске радне групе за Управљање хемикалијама се разговарало о изазовима са којима је суочена област хемикалија, као и предлозима за њихово превазилажење. Такође се разговарало о новој Уредби о живи која је ступила на снагу у јануару 2018. године. У циљу постизања квалитетније Преговарачке позиције за област управљање хемикалијама потребно је разрешити неколико недоумица са члановима Преговарачког тима како би Преговарачка позиција била потпуна.

5 5.1