logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

07
mar
2018

У Београду, 7. марта 2018. године Министарство заштите животне средине одржало је састанке Секторских радних група за Хоризонтално законодавство и Климатске промене уз подршку ЕНВАП пројекта. Састанцима је присуствовао државни секретар, Иван Карић који је уједно и шеф Преговарачке групе 27. Тема састанака била је ревидирање текста Преговарачке позиције на основу коментара чланова Секторских радних група. Циљ састанака је усаглашавање координације  између министарстава уколико је потребна, у оквиру Преговарачке групе 27 као и усаглашавање на билатералној бази и идентификација питања за чланове Преговарачког тима у циљу постизања што квалитетније Преговарачке позиције. Остало је још неколико питања за чланове Секторских радних група за Хоризонтално законодавство и Климатске промене која ће се разрешити у наредном периоду.

8.1 8