logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

24
apr
2018

U Beogradu, 23. i 24. aprila 2018. godine,  održani su  sastanci  u cilju detaljne analize sažetaka DSIPova iz oblasti kvaliteta voda i upravljanja otpadom, koji će predstavljati sastavni deo Aneksa Pregovaračke pozicije koja se izrađuje u okviru procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

23 i 24 april - 1

Na sastancima su prisustvovali Ivan Karić, šef Pregovaračke grupe 27, Slobodan Perović, pomoćnik ministra za strateško planiranje i projekte, Nataša Milić, direktorka Direkcije za vode i šefovi radnih grupa za izradu DSIPova. Na sastanku su identifikovani problemi koji će u budućnosti biti rešeni kako bi se finalizirali sažeci DSIPova, kao i Pregovaračka pozicija. Sastanci su održani uz podršku ENVAP projekta.

23 i 24 april - 2