Grupa27 – Strana 2 – Преговарачка група
logo pregovaracka 27

Преговарачка група 27
животна средина

АКТУЕЛНОСТИ

24
apr
2018

У Београду, 23. и 24. априла 2018. године,  одржани су  састанци  у циљу детаљне анализе сажетака ДСИПова из области квалитета вода и управљања отпадом, који ће представљати саставни део Анекса Преговарачке позиције која се израђује у оквиру процеса приступања Републике Србије Европској унији.


Прочитајте више…

19
apr
2018

Представници Министарства за заштиту животне средине на челу са Биљаном Филиповић – Ђушић, замеником шефа Преговарачке групе 27, 17. и 18. априла, учествовали су на техничким консултацијама са Европском комисијом у Бриселу, Краљевина Белгија. На састанцима су разматрана питања из области хемикалија, заштите природе као и из области климатских промена у циљу израде што квалитетнијег документа Преговарачке позиције за Поглавље 27 – заштита животне средине и климатске промене. Консултације су организоване уз подршку ЕНВАП 3 пројекта.


Прочитајте више…

15
mar
2018

У оквиру процеса приступања Републике Србије Европској унији и отварања Поглавља 27, Министарство заштите животне средине је одржало низ састанака у циљу израде Преговарачке позиције за Поглавље 27.

Присутне је најпре поздравио државни секретар г. Иван Карић, уједно и шеф Преговарачке групе 27. У уводном говору је упутио захвалност свим члановима Секторске радне групе за заштиту природе за квалитетан текст Преговарачке позиције и предлог да се кандидују евентуални проблеми у комуникацији или сарадњи са другим институцијама или министарствима у ПГ 27, како би покушали да се реше у наредном периоду на вишем нивоу.


Прочитајте више…

09
mar
2018

Влада Србије, на седници одржаној 01.03.2018. године, усвојила је трећи ревидирани Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (НПАА) и задужила Министарство за европске интеграције да тромесечно извештава Владу о његовом спровођењу. Овај документ представља детаљан план усаглашавања законодавног и институционалног оквира са правним тековинама ЕУ и преглед мера и активности за достизање потпуне усклађености са свим правима и обавезама које из тих тековина проистичу.

Део наведеног документа који се односи само на област заштите животне средине, можете преузети са нашег сајта (линк).

07
mar
2018

У Београду, 7. марта 2018. године Министарство заштите животне средине одржало је састанке Секторских радних група за Хоризонтално законодавство и Климатске промене уз подршку ЕНВАП пројекта. Састанцима је присуствовао државни секретар, Иван Карић који је уједно и шеф Преговарачке групе 27. Тема састанака била је ревидирање текста Преговарачке позиције на основу коментара чланова Секторских радних група.


Прочитајте више…