logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

28
avg
2018

U Beogradu je 27. avgusta 2018. godine održan sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za razvoj administrativnih kapaciteta koji se izrađuje uz podršku EAS 2 projekta, a zatim 28. avgusta i seminar za zainteresovanu javnost na kome su predstavljene projektne aktivnosti na izradi Akcionog plana za razvoj administrativnih kapaciteta. Sastanak je otvorila Biljana Filipović – Đušić, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine. Predstavljeni su izazovi administrativnih kapaciteta u oblasti zaštite životne sredine, na nacionalnom, pokrajinskom i na lokalnom nivou.


Pročitajte više…

23
avg
2018

23. avgusta 2018. godine, održan je zajednički sastanak Pregovaračke grupe 27 i sektorskih radnih grupa, na kome je diskutovano o komentarima Evropske komisije na nacrt Pregovaračke pozicije koji im je poslat na prve neformalne konsultacije. Na sastanku je, takođe, usvojen Plan aktivnosti Pregovaračke grupe 27 za period do decembra 2018. Sastanak je održan uz podršku ENVAP projekta. Sastanak je otvorila Biljana Filipović Đušić, zamenik šefa Pregovaračke grupe 27, naglasivši da su glavni komentari EK na nacrt Pregovaračke pozicije pristigli 30. jula i da je cilj sastanka planiranje aktivnosti za naredni period i dogovor oko potencijalnog roka predaje 2. nacrta PP na neformalne konsultacije.


Pročitajte više…

27
jun
2018

Planiramo da konačnu pregovaračku poziciju za Poglavlje 27 pripremimo za godinu dana, a da pregovore sa Evropskom unijom (EU) započnemo do kraja 2019. godine. Ne želimo da ulepšavamo stvarnost, jer samo tako možemo u pregovorima da dobijemo realne rokove da uradimo sve što je neophodno, kaže u intervjuu za Balkan Green Energy News Ivan Karić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine i predsednik Pregovaračke grupe 27. On je govorio i o početku pripreme specifičnog plana implementacije (DSIP) za Direktivu o industrijskim emisijama EU, o tome gde ćemo morati da donesemo najteže oduke u pregovorima, ali i šta Ministarstvo očekuje od novog ministra finansija.


Pročitajte više…

14
jun
2018

U  periodu 12-13 jun 2018. godine, u Briselu je održan sastanak Pododbora za transport, energetiku, životnu sredinu, klimatske promene i regionalni razvoj.

Delegaciju Pregovaračke grupe 27 je predvodio šef Pregovaračke grupe 27, državni sekretar Ivan Karić. Prvi dan sastanka je bio posvećen životnoj sredini te je predstavnicima Direktorata za proširenje i susedsku politiku, Direktorata za životnu sredinu i Delegacije EU u Srbiji,  predstavljen  napredak u zadnjih godinu dana u oblasti životne sredine i  klimatskih promena.


Pročitajte više…

26
maj
2018

U Beogradu, 25. maja 2018. godine održan  je sastanak Pregovaračke grupe 27 u cilju usaglašavanja teksta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, koja će biti poslata na neformalne konsultacije Evropskoj komisiji početkom juna ove godine. Sastanak je održan uz podršku ENVAP projekta. Šef Pregovaračke grupe 27, Ivan Karić, otvorio je sastanak i istakao da je nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 finaliziran, kao i da je sam proces finalizacije ubrzan zbog zahteva Evropske komisije. Takođe je naglasio da je veliki broj interesnih strana bio uključen u izradu Pregovaračke pozicije. Prisutnima se zatim obratio ministar Goran Trivan, zahvalivši se svima na doprinosu koji daju pri izradi Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.


Pročitajte više…