logo pregovaracka 27

Pregovaračka grupa 27
životna sredina

AKTUELNOSTI

26
maj
2018

U Beogradu, 25. maja 2018. godine održan  je sastanak Pregovaračke grupe 27 u cilju usaglašavanja teksta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, koja će biti poslata na neformalne konsultacije Evropskoj komisiji početkom juna ove godine. Sastanak je održan uz podršku ENVAP projekta. Šef Pregovaračke grupe 27, Ivan Karić, otvorio je sastanak i istakao da je nacrt Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 finaliziran, kao i da je sam proces finalizacije ubrzan zbog zahteva Evropske komisije. Takođe je naglasio da je veliki broj interesnih strana bio uključen u izradu Pregovaračke pozicije. Prisutnima se zatim obratio ministar Goran Trivan, zahvalivši se svima na doprinosu koji daju pri izradi Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.


Pročitajte više…

08
maj
2018

Dana 08. maja 2018. predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine su prisustvovali 11. sednici Odbora za zaštitu životne sredine. Šef pregovaračke grupe 27, Ministarstva za zaštitu životne sredine i državni sekretar, Ivan Karić, Biljana Filipović Đušić, zamenik šefa Pregovaračke grupe 27, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije i  sekretar Pregovaračke grupe 27 Sandra Milićević Sperlić, su predstavnicima Odbora i Zelene stolice predstavili status Pregovaračke pozicije i plan aktivnosti Pregovaračke grupe 27 u narednom periodu.


Pročitajte više…

25
apr
2018

Izveštaj Evropske komisije o napretku Republike Srbije za 2018. godinu, možete preuzeti direktno sa našeg sajta (link), a takođe i sa sajta Ministarstva za evropske integracije (link).

24
apr
2018

U Beogradu, 23. i 24. aprila 2018. godine,  održani su  sastanci  u cilju detaljne analize sažetaka DSIPova iz oblasti kvaliteta voda i upravljanja otpadom, koji će predstavljati sastavni deo Aneksa Pregovaračke pozicije koja se izrađuje u okviru procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.


Pročitajte više…

19
apr
2018

Predstavnici Ministarstva za zaštitu životne sredine na čelu sa Biljanom Filipović – Đušić, zamenikom šefa Pregovaračke grupe 27, 17. i 18. aprila, učestvovali su na tehničkim konsultacijama sa Evropskom komisijom u Briselu, Kraljevina Belgija. Na sastancima su razmatrana pitanja iz oblasti hemikalija, zaštite prirode kao i iz oblasti klimatskih promena u cilju izrade što kvalitetnijeg dokumenta Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 – zaštita životne sredine i klimatske promene. Konsultacije su organizovane uz podršku ENVAP 3 projekta.


Pročitajte više…